Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Libri, 2005
190 s. : mapka

objednat
ISBN 80-7277-261-9 (váz.)
Stručná historie států ; sv. 29
Bibliografie na s. [186]-188
Podkarpatská Rus - dějiny - pojednání
000079550
Podkarpatská Rus od pravěku do 9. století n. l. 9 // Podkarpatská Rus v době kamenné a bronzové 9 // Podkarpatská Rus v době železné. Keltové, Dákové, Germáni a stěhování národů 12 // Slovanské osídlení Podkarpatské Rusi 16 // Příchod Maďarů do Karpatské kotliny 19 // Podkarpatská Rus v arpádovských Uhrách v 10. až 14. století 23 // Ruská marka a začlenění Podkarpatské Rusi do Uher 23 // Organizace komitátního (župního) systému 24 // Zlatá bula krále Ondřeje II. z roku 1222 25 // Vpád Mongolů a obnova uherského státu 26 // Kolonizace 13.-14. století 28 // Podkarpatská Rus za vrcholného středověku 31 // Podkarpatská Rus za dynastie Anjouovců 31 // Valašská kolonizace 32 // Společnost ve 14. století 33 // Podkarpatská Rus za dynastie Lucemburků 35 // Král Matyáš Korvín a panování Jagellonců 38 // První stávka horníků solných dolů v Solotvině 40 // Zhoršení postavení jobagionů 41 // Povstání „křižáků" Jiřího Dóži 42 // Podkarpatská Rus ve víru válek s Turky a Habsburky 45 // Bitva u Moháče a její důsledky 45 // Šíření reformace v Podkarpatskú 47 // Mezi Osmany, Sedmihradskem a Habsburky 48 // Podkarpatská Rus za válek sedmihradských knížat s Habsburky 49 // Vznik unie a řeckokatolické církve na Podkarpatské Rusi 51 // Důsledky politiky Jiřího II. Rákócziho pro Podkarpatsko 53 // Podkarpatská Rus a Thökölyho kurucké hnutí 56 // Činnost biskupa De Camellise na Podkarpatskú 59 // Rusíni, gens fidelissima, za povstání Františka II. Rákócziho 59 // Podkarpatská Rus v době osvícenství 63 // Schönbornové na Podkarpatsku 64 // Tereziánské a josefínské reformy 65 // Osamostatnění mukačevské uniatské (řeckokatolické) diecéze 67 // Reforma školství v Uhrách 69 // Rusínští osvícenci v Rusku 72 // Rusínské národní obrození 74 //
Rusínská společnost v revoluci 1848-1849 76 // Adolf Dobrjanský a „Užhorodský okruh" 82 // Buditelská činnost Alexandra Duchnoviče 84 // Rusínský politický program Adolfa Dobrjanského 85 // Podkarpatská Rus v Rakousku-Uhersku 1867-1918 89 // Maďarizace 89 // Hospodářský vývoj ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století 93 // Verchovinská akce 95 // Společenský vývoj na Podkarpatsku na přelomu 19. a 20. století 96 // Podkarpatská Rus za 1. světové války 99 // Američtí Rusíni a řešení rusínského problému 102 // Rusínské národní rady 104 // Problém „Ruské krajiny" 105 // Podkarpatská Rus v Československé republice 1919 až 1939 108 // Připojení Podkarpatské Rusi k Československu 108 // Organizace čs. správy na území Podkarpatské Rusi 111 // Podkarpatská Rus na cestě k občanské společnosti 122 // Češi objevují Podkarpatskou Rus 129 // Mnichov, vídeňská arbitráž a autonomie Podkarpatské Rusi - Karpatské Ukrajiny 138 // Podkarpatská Rus za 2. světové války 146 // Maďarské intermezzo - Kárpátaljai terúlet (1939 až 1944) 146 // Podkarpatská Rus v československé exilové politice 152 // Anexe 157 // Benešův dekret č. 60 a zmanipulované optování 164 // Země beze jména: „Za-Karpatská oblast" v SSSR a Ukrajině 166 // Sovětizace Podkarpatské Rusi 166 // Kolektivizace a její důsledky 167 // Školství a kultura ve službách asimilace Rusínů 168 // Lysenkovské hospodaření a pseudoreformy 169 // Perestrojka a obleva 171 // Svobodná Ukrajina? 172 // Encyklopedické heslo 177 // Užitečné informace a adresy 184 // Výběrový seznam literatury 187 // Seznam zkratek 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC