Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2005
190 s. : mapka

objednat
ISBN 80-7277-261-9 (váz.)
Stručná historie států ; sv. 29
Bibliografie: s. [186]-188
Podkarpatská Rus - dějiny - pojednání
000079550
Obsah // Podkarpatská Rus od pravěku do 9. století n. I. 9 Podkarpatská Rus v době kamenné a bronzové 9 Podkarpatská Rus v době železné. Keltové, Dákové, Germáni a stěhování národů 12 Slovanské osídlení Podkarpatské Rusi 16 Príchod Maďarů do Karpatské kotliny 19 Podkarpatská Rus v arpádovských Uhrách v 10. až 14. století 23 // Ruská marka a začlenění Podkarpatské Rusi do Uher 23 Organizace komitátního (župního) systému 24 Zlatá bula krále Ondřeje II. z roku 1222 25 Vpád Mongolů a obnova uherského státu 26 Kolonizace 13.-14. století 28 Podkarpatská Rus za vrcholného středověku 31 Podkarpatská Rus za dynastie Anjouovců 31 Valašská kolonizace 32 Společnost ve 14. století 33 Podkarpatská Rus za dynastie Lucemburků 35 Král Matyáš Korvín a panování Jagellonců 38 První stávka horníků solných dolů v Solotvině 40 Zhoršení postavení jobagionů 41 Povstání „křižáků" Jiřího Dóži 42 Podkarpatská Rus ve víru válek s Turky a Habsburky 45 Bitva u Moháče a její důsledky 45 Šíření reformace v Podkarpatskú 47 Mezi Osmany, Sedmihradskem a Habsburky 48 Podkarpatská Rus za válek sedmihradských knížat s Habsburky 49 // Vznik unie a řeckokatolické církve na Podkarpatské Rusi 51 Důsledky politiky Jiřího II. Rákócziho pro Podkarpatsko 53 // Podkarpatská Rus a Thökölyho kurucké hnutí 56 Činnost biskupa De Camellise na Podkarpatskú 59 Rusíni, gens fidelissima, za povstání Františka
II. // Rákócziho 59 // 6 // Podkarpatská Rus v době osvícenství 63 Schônbornové na Podkarpatskú 64 Tereziánské a josefínské reformy 65 Osamostatnění mukačevské uniatské (řeckokatolické) diecéze 67 // Reforma školství v Uhrách 69 Rusínští osvícenci v Rusku 72 Rusínské národní obrození 74 Rusínská společnost v revoluci 1848-1849 76 Adolf Dobrjanský a „Užhorodský okruh" 82 Buditelská činnost Alexandra Duchnoviče 84 Rusínský politický program Adolfa Dobrjanského 85 Podkarpatská Rus v Rakousku-Uhersku 1867-1918 89 Maďarizace 89 // Hospodářský vývoj ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století 93 Verchovinská akce 95 // Společenský vývoj na Podkarpatskú na přelomu 19. a 20. století 96 // Podkarpatská Rus za 1. světové války 99 Američtí Rusíni a řešení rusínského problému 102 Rusínské národní rady 104 Problém „Ruské krajiny" 105 Podkarpatská Rus v Československé republice 1919 až 1939 108 // Připojení Podkarpatské Rusi ? Československu 108 Organizace čs. správy na území Podkarpatské Rusi 111 Podkarpatská Rus na cestě ? občanské společnosti 122 Češi objevují Podkarpatskou Rus 129 Mnichov, vídeňská arbitráž a autonomie Podkarpatské Rusi - Karpatské Ukrajiny 138 Podkarpatská Rus za 2. světové války 146 // Maďarské intermezzo - Kárpátaljai terúlet (1939 až // 1944) 146 // Podkarpatská Rus v československé exilové politice 152 Anexe 157 // Benešův dekret č. 60
a zmanipulované optování 164 Země beze jména: „Za-Karpatská oblast" v SSSR a Ukrajině 166 // 7 // Sovětizace Podkarpatské Rusi 166 Kolektivizace a její důsledky 167 Školství a kultura ve službách asimilace Rusínů 168 Lysenkovské hospodaření a pseudoreformy 169 Perestrojka a obleva 171 Svobodná Ukrajina? 172 Encyklopedické heslo 177 Užitečné informace a adresy 184 Výběrový seznam literatury 187 Seznam zkratek 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC