Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2002
228 s.

objednat
ISBN 80-7277-129-9 (brož.)
Stručná historie států ; [vol.] 4
Obsahuje doporučenou literaturu, slovníček výrazů, důležité informace pro cesty
Polsko - dějiny - pojednání
000079606
Obsah // Předmluva 11 // Polské země před příchodem Slovanů 12 Slovanské osídlení 15 Polsko v raném středověku 19 Polanské knížectví 19 . // Boleslav Chrabrý a Polské království 21 Politický vývoj v období 1025-1138 23 // Sociální vývoj Polska do 12. století 28 Hospodářský a kulturní vývoj v raném středověku 31 Politický vývoj v období rozdrobenosti (1138-1305) 34 // Dědické dělení země 34 Mongolský vpád 35 Integrační tendence ve 13. století 36 Obnova královského titulu, Václav II. 37 Třinácté století - nové hospodářské a sociální fenomény 40 Vznik měst a formování šlechty 41 Církev a kultura ve třináctém století 43 Prusy a Řád německých rytířů 45 Na cestě ? jednotě, velmoci a unii (1306-1386) 49 // Vladislav Lokýtek 49 // Kazimír III. - upevňování diplomatickou cestou 50 Reformy Kazimíra III. 52 Na cestě ? polsko-litevské unii 54 Od unie ke Crunwaldu (1386-1411) 56 // Středověký národ. Budování stavovské monarchie 60 Privilegia šlechty 61 // Kulturní podzim polského středověku 63 Politický vývoj a mezinárodní postavení v 15. století 66 Pod vlivem krakovského biskupa. Ohlas husitství 66 Přístup ? Baltu 68 // Polsko, baltský obchod a šlechtické folwarky 71 Za vládu jednotného šlechtického stavu. Poslední jagellonské století 74 // Zápas šlechty s magnáty 74 „Jagellonská Evropa"? 75 // 6 // Obrana stavovských privilegií 76 Územní vývoj. Zápas o Balt
77 Lublinská unie 80 // Humanismus, renesance a reformace 82 Literatura 82 Školství a věda 84 Reformace a tolerance 85 Šlechtická Rzeczpospolita, první královské volby 87 Stavovský systém 89 // Mocenská expanze, Polsko v době Báthoryho a Vasovců 92 Polsko jako velmoc 93 Kozáci 97 // Krize polsko-litevského státu v polovině 17. století 99 Kozácké povstání na Ukrajině 99 Potopa 100 // Vrcholící stavovství, sarmatismus, protireformace 102 Ústup z hospodářské prosperity 102 Stavovský systém a liberum veto 104 Protireformace a ústup tolerance 106 Sarmatismus a baroko 107 Politický vývoj mezi potopou a severní válkou (1660-1700) 110 // Polsko-saská unie a velká severní válka 114 Růst ruského vlivu 117 Reformní hnutí 120 První dělení Polska 124 Polské osvícenství, reformy a Velký sejm 126 Reformy 70. a 80. let 18. století 127 Velký sejm a ústava 128 Košciuszkovo povstání a zánik státu 132 Polsko v době napoleonských válek 135 Situace v záborech 135 Ve víru evropského vývoje 137 Mezi Vídeňským kongresem a listopadovým povstáním (1815-1831) 141 // Pruský zábor a rakouská Halič 141 Polské království 143 // Velká emigrace, jaro národů a lednové povstání (1831-1864) 146 // 7 // Důsledky povstání 146 Povstání v Krakově a Haliči 149 Revoluce 1848 150 // Polské království a lednové povstání 151 Organická a pozitivní práce. Polské zábory mezi lednovým povstáním a první světovou válkou
(1864-1914) 154 // Ruský zábor. Hospodářský růst 154 Vznik politických stran 156 Poznaňsko v Německé říši. Kulturkampf 158 Halič a její autonomie 160 Polská kultura záborového období 164 První světová válka a vznik nezávislého Polska 168 Území a hranice 171 Počáteční léta Polské republiky 174 Sanace 177 // Polská kultura a věda mezi světovými válkami 181 Polsko ve druhé světové válce 184 „Čtvrté dělení Polska" 184 Okupační teror a holocaust 185 Odboj 187 Osvobození 190 // Poválečné Polsko a budování komunistické moci // (1945-1956) 192 // Comulkovské a gierkovské Polsko (1956-1980) 197 // Polská kultura 2. poloviny 20. století 202 Hlavní rysy vnitřního vývoje po roce 1989 205 // Vnější vztahy 206 Vnitropolitický vývoj 208 Česko-polské vztahy 212 Doporučená literatura 218 Encyklopedické heslo 222 Důležité informace pro cesty do Polska 229 Zastupitelské úřady 229 Telefonní čísla 230 Internetové adresy 230 Jazyková první pomoc 231 // Nejdůležitější slova a fráze 231 Výslovnost 231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC