Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(40.3) Půjčeno:160x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
285 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2284-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6745-1 (online ; pdf)
Psyché
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 255-269, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000079615
1 ROLE MUŽE A ŽENY V SOCIOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ // 1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí // 1.2 Několik slov o feminismu // 1.2.1 Ženské dilema // 1.2.2 Odpověď mužů // 1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role // 1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců // 1.5 O rozdílech mezi muži a ženami // 1.6 O stereotypech // 1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství // 1.7 Paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností // 1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura? // 2 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝZNAM // 2.1 Lidská sexualita // 2.2 Pohlaví // 2.3 Rod, gender // 2.4 Rodová role, genderová role // 2.5 Rodová identita, genderová identita // 2.6 Jádrová pohlavní identita // 3 PŘED NAROZENÍM POHLAVNÍ VÝVOJ A JEHO ALTERNATIVY // 3.1 Chromozomální pohlaví // 3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje // 3.2.1 Turnerův syndrom // 3.2.2 Klinefelterův syndrom // 3.2.3 Syndrom 47,XYY „supermale" // 3.2.4 Syndrom 47,XXX „superfemale" // 3.2.5 Mozaikové karyotypy // 3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX // 3.2.7 Gonadální dysgeneze // 3.2.8 Informace závěrem // 3.3 Hormonální pohlaví // 3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje // 3.4.1 Fetální androgenizace dívek // 3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti AIS (též syndrom testikulární feminizace) // 3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity // 3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality a homosexuality // 3.6 Intersexualita (hermafroditismus) // 3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje // 3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality // 3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky // 3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup // 3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení k pohlavní identitě a k sexuální orientaci? //
3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti // 4 PO NAROZENÍ PRVNÍ ROK ŽIVOTA // 4.1 Narození dítěte // 4.1.1 Přání mít syna // 4.1.2 Přání mít dceru // 4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života // 5 BATOLECÍ OBDOBÍ // 5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů // 5.2 Počátky pohlavní identity // 5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci // 5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví // 5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči // 5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči // 5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku // a její vliv na jejich budoucí partnerské role // 6 TEORIE VZNIKU POHLAVNÍ A GENDEROVÉ IDENTITY // 6.1 Identifikační teorie // 6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců // 6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce // 6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek // 6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii // 6.2 Teorie sociálního učení // 6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení // 6.3 Kognitivně vývojová teorie // 6.4 Teorie genderového schématu // 6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového // schématu // 7 PŘEDŠKOLNÍ VĚK // 7.1 Kontakt s vrstevníky // 7.1.1 Fenomén „in group", „out group" // 7.2 Pedagogický vliv mateřské školy // 7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek // 7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí // 7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení? // 7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky // 8 VRSTEVNICKÉ VZTAHY V MLADŠÍM A STŘEDNÍM ŠKOLNÍM VĚKU // 8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí // 8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku // 8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců //
8.2.2 Chlapecké skupiny // 8.2.3 Dívčí skupiny // 8.2.4 Interakce chlapců a dívek // 9 ROLE ŠKOLÁKA Z GENDEROVÉHO HLEDISKA // 9.1 V čem je škola femininní // 9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách // 9.2 V čem je škola maskulinní // 9.3 Slovo závěrem // 10 K ROZDÍLŮM VLASTNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ CHLAPCŮ A DÍVEK VE ŠKOLNÍM VĚKU // 10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech // 10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech // 10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech // 10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech // 10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů // 10.2.1 Biologické rozdíly // 10.2.2 Sociální vlivy // 10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek // 10.3.1 Rozdílné projevy agresivity // 10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování // 10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku // 11 VLIV RODINNÉ SITUACE NA FORMOVÁNÍ GENDEROVÉ IDENTITY A ROLE DĚTÍ // 11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku // 11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí // 11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách // 11.1.3 Specifika rodinných vztahů // 11.1.4 Sourozenecký vliv // 11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí // 11.2.1 Neúplná rodina // 11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na vývoj dítěte // 11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných // 11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním rodičem // 12 DOSPÍVÁNÍ // 12.1 Biologické změny // 12.1.1 Biologické změny u dívek // 12.1.1.1 Menarché // 12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám? // 12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek // 12.1.2 Biologické změny u chlapců // 12.1.2.1 Pohlavní zralost chglapců //
12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců // 12.1.2.3 Chlapecké rituály // 12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek // 12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled // 12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů // 12.4 Význam vrstevníků // 12.5 Zamilovanost a partnerství // 12.5.1 Zahájení sexuálního života // 12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících // 13 PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY // 13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací // 13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících // 13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců // 13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek // 13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními // 13.2.4 Sociálně adaptační potíže // 13.2.5 Specifika dospívajících // 13.2.6 Prognóza dalšího vývoje // 13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID) // 13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci // 13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí // 13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem // 13.3.4 Další intervence u transsexuality // 13.4 Sociální stigmatizace transfobie // 13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích // 13.6 Závěrečné slovo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC