Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(36.8) Půjčeno:146x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
285 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2284-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6745-1 (online ; pdf)
Psyché
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 255-269, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000079615
ROLE MUŽE A ŽENY V SOCIOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ -- 1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí -- 1.2 Několik slov o feminismu -- 1.2.1 Ženské dilema -- 1.2.2 Odpověď mužů -- 1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role -- 1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců -- 1.5 O rozdílech mezi muži a ženami -- 1.6 O stereotypech -- 1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství -- 1.7 Paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností -- 1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura? -- ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝZNAM -- 2.1 Lidská sexualita -- 2.2 Pohlaví -- 2.3 Rod, gender -- 2.4 Rodová role, genderová role -- 2.5 Rodová identita, genderová identita -- 2.6 Jádrová pohlavní identita -- PŘED NAROZENÍM POHLAVNÍ VÝVOJ A JEHO ALTERNATIVY -- 3.1 Chromozomální pohlaví -- 3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje -- 3.2.1 Turnerův syndrom -- 3.2.2 Klinefelterův syndrom ---
3.2.3 Syndrom 47,XYY „supermale" -- 3.2.4 Syndrom 47,XXX „superfemale" -- 3.2.5 Mozaikové karyotypy -- 3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX -- 3.2.7 Gonadální dysgeneze -- 3.2.8 Informace závěrem -- 3.3 Hormonální pohlaví -- 3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje -- 3.4.1 Fetální androgenizace dívek -- 3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti AIS (též syndrom testikulární feminizace) -- 3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity -- 3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality -- a homosexuality -- 3.6 Intersexualita (hermafroditismus) -- 3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje -- 3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality -- 3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky -- 3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup -- 3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení -- k pohlavní identitě a k sexuální orientaci? -- 3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti ---
PO NAROZENÍ PRVNÍ ROK ŽIVOTA -- 4.1 Narození dítěte -- 4.1.1 Přání mít syna -- 4.1.2 Přání mít dceru -- 4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života -- BATOLECÍ OBDOBÍ -- 5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů -- 5.2 Počátky pohlavní identity -- 5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci -- 5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví -- 5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči -- 5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči -- 5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku -- a její vliv na jejich budoucí partnerské role -- TEORIE VZNIKU POHLAVNÍ A GENDEROVÉ IDENTITY -- 6.1 Identifikační teorie -- 6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců -- 6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce -- 6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek -- 6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii -- 6.2 Teorie sociálního učení ---
6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení -- 6.3 Kognitivně vývojová teorie -- 6.4 Teorie genderového schématu -- 6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového -- schématu -- PŘEDŠKOLNÍ VĚK -- 7.1 Kontakt s vrstevníky -- 7.1.1 Fenomén „in group", „out group" -- 7.2 Pedagogický vliv mateřské školy -- 7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek -- 7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí -- 7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení? -- 7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky -- VRSTEVNICKÉ VZTAHY V MLADŠÍM A STŘEDNÍM ŠKOLNÍM VĚKU -- 8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí -- 8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku -- 8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců -- 8.2.2 Chlapecké skupiny -- 8.2.3 Dívčí skupiny -- 8.2.4 Interakce chlapců a dívek -- ROLE ŠKOLÁKA Z GENDEROVÉHO HLEDISKA ---
9.1 V čem je škola femininní -- 9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách -- 9.2 V čem je škola maskulinní -- 9.3 Slovo závěrem -- K ROZDÍLŮM VLASTNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ CHLAPCŮ A DÍVEK VE ŠKOLNÍM VĚKU -- 10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech -- 10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech -- 10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech -- 10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech -- 10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů -- 10.2.1 Biologické rozdíly -- 10.2.2 Sociální vlivy -- 10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek -- 10.3.1 Rozdílné projevy agresivity -- 10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování -- 10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku -- VLIV RODINNÉ SITUACE NA FORMOVÁNÍ GENDEROVÉ IDENTITY A ROLE DĚTÍ -- 11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku -- 11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí ---
11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách -- 11.1.3 Specifika rodinných vztahů -- 11.1.4 Sourozenecký vliv -- 11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí -- 11.2.1 Neúplná rodina -- 11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na vývoj dítěte -- 11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných -- 11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním rodičem -- DOSPÍVÁNÍ -- 12.1 Biologické změny -- 12.1.1 Biologické změny u dívek -- 12.1.1.1 Menarché -- 12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám? -- 12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek -- 12.1.2 Biologické změny u chlapců -- 12.1.2.1 Pohlavní zralost chlapců -- 12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců -- 12.1.2.3 Chlapecké rituály -- 12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek -- 12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled ---
12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů -- 12.4 Význam vrstevníků -- 12.5 Zamilovanost a partnerství -- 12.5.1 Zahájení sexuálního života -- 12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících -- PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY -- 13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací -- 13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících -- 13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců -- 13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek -- 13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními -- 13.2.4 Sociálně adaptační potíže -- 13.2.5 Specifika dospívajících -- 13.2.6 Prognóza dalšího vývoje -- 13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID) -- 13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci -- 13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí -- 13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem -- 13.3.4 Další intervence u transsexuality ---
13.4 Sociální stigmatizace transfobie -- 13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích -- 13.6 Závěrečné slovo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC