Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1997
176 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-008-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu
Bibliografie: s. 176
Pokusy fyzikální - učebnice středošk.
000079793
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 4 // 1 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA // 1.1 Kinetická teorie látek... 6 // 1.2 Termodynamická soustava... 18 // 1.3 Změna vnitřní energie soustavy... 25 // 1.4 Tepelné děje s ideálním plynem... 42 // 1.5 Princip tepelných motorů... 51 // 1.6 Mechanické a tepelné vlastnosti pevných látek... 56 // 1.7 Molekulové vlastnosti kapalin... 70 // 1.8 Změny skupenství látek... 83 // 2 MECHANICKÉ KMITÁNI // 2.1 Harmonické kmitání... 97 // 2.2 Složené kmitání dvou harmonických oscilátorů... 102 // 2.3 Nucené kmitání mechanického oscilátoru — rezonance. 109 // 2.4 Kmitání spřažených mechanických oscilátorů... 113 // 3 MECHANICKÉ VLNĚNI // 3.1 Vznik mechanického vlnění v pružném prostředí... 118 // 3.2 Vysvětlení základních pojmů popisujících vlnění... 124 // 3.3 Interference vlnění... 129 // 3.4 Odraz vlnění. Stojaté vlnění... 132 // 3.5 Chvění těles... 142 // 3.6 Chvění v izotropním prostředí... 148 // 3.7 Odraz a lom vlnění... 155 // 3.8 Stín. Ohyb vlnění... 157 // 4 ZVUKOVÉ VLNĚNI // 4.1 Zdroje zvuku... 159 // 4.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku... 162 // 4.3 Fyzikální vlastnosti zvuku... 169 // Použitá literatura ... 176 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC