Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1999
396 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-009-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu
Bibliografie: s. 396
Pokusy fyzikální - učebnice středošk.
000079794
PŘEDMLUVA 6 // 1 ELEKTROSTATICKÉ POLE // 1.1 Elektrický náboj a jeho vlastnosti 10 // 1.2 Vzájemné elektrostatické silové působení nábojů. // Coulombův zákon 14 // 1.3 Elektrické pole. Intenzita elektrického pole. Elektrický // potenciál. Práce v elektrickém poli 21 // 1.4 Rozložení náboje na vodiči 25 // 1.5 Vodič a izolant v elektrickém poli 38 // 1.6 Kapacita vodiče. Kondenzátor 45 // 1.7 Spojování kondenzátom. Energie kondenzátoru 54 // 2 ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH // 2.1 Vedení elektrického proudu v kovech 61 // 2.2 Vedení elektrického proudu v kapalinách 83 // 2.3 Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu 97 // 3 ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH // 3.1 Součástky bez přechodu PN 112 // 3.2 Součástky s jedním přechodem PN 120 // 3.3 Součástky s dvěma přechody PN 140 // 3.4 Součástky s více než dvěma přechody PN 151 // 3.5 Kontrola polovodičových součástek 155 // 4 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE // 4.1 Vzájemné silové působení vodičů s proudem a permanentních // magnetů 159 // 4.2 Magnetické pole. Magnetické indukční čáry 164 // 4.3 Částice s nábojem v magnetickém poli 169 // 4.4 Hallův jev 174 // 4.5 Princip magnetoelektrických a feromagnetických měřicích // přístrojů 177 // 4.6 Látka v magnetickém poli 182 // 4.7 Magnety, magnetky - údržba, magnetování, přemagnetování 197 // 5 NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE // 5.1 Základní jevy a zákony elektromagnetické indukce 199 // 5.2 Vzájemná indukce 202 // 5.3 Směr indukovaného proudu. Lenzův zákon 204 // 5.4 Foucaultovy proudy 209 // 5.5 Vlastní indukce 211 // 6 STŘÍDAVÝ PROUD // 6.1 Vznik střídavého napětí 219 // 6.2 Vlastnosti obvodu střídavého proudu s rezistorem 223 // 6.3 Obvod střídavého proudu s cívkou 229 // 6.4 Obvod střídavého proudu s kondenzátorem 236 //
6.5 Složený obvod střídavého proudu 241 // 6.6 Výkon střídavého proudu 249 // 7 ELEKTRICKÉ STROJE // 7.1 Jednofázové generátory 252 // 7.2 Dynama s vlastním buzením a komutátorové motory 257 // 7.3 Jednofázové střídavé elektromotory s pomocnou fází 265 // 7.4 Trojfázové generátory 269 // 7.5 Trojfázové elektromotory 278 // 7.6 Transformátory 284 // 7.7 Využití transformátorů v praxi 297 // 7.8 Charakteristiky cívek 313 // 8 fyzikální základy elektroniky // 8.1 Pokusy s diodami 315 // 8.2 Pokusy s tranzistory 324 // 8.3 Digitální integrované obvody 337 // 8.4 Analogové integrované obvody 342 // 9 ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNI // 9.1 Tlumené elektromagnetické kmitání 347 // 9.2 Netlumené kmitání elektromagnetického oscilátoru 350 // 9.3 Vazba a rezonance oscilačních obvodů 354 // 9.4 Elektromagnetické vlnění 361 // 9.5 Vlastnosti elektromagnetického vlnění 365 // 10 PŘENOS INFORMACÍ ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM // 10.1 Elektroakustické měniče 383 // 10.2 Rozhlasový přijímač 387 // 10.3 Amplitudová modulace. Demodulace 391 // 10.4 Dálkové ovládání 395 // Použitá literatura 396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC