Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
266 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-010-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu
Bibliografie: s. 266
Pokusy fyzikální - učebnice středošk.
000079795
PŘEDMLUVA 6 // I. ČÁST: POKUSY Z OPTIKY A FYZIKY MIKROSVĚTA // 1 PŘÍMOČARÉ ŠÍňENÍ SVĚTLA, ODRAZ, LOM A DISPERZE SVĚTLA // 1.1 Přímočaré šíření světla 10 // 1.2 Odraz světla 14 // 1.3 Lom světla, disperze 16 // 2 ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI // 2.1 Zobrazování zrcadly 33 // 2.2 Zobrazování čočkami 49 // 2.3 Optické soustavy 60 // 3 VLNOVÁ OPTIKA // 3.1 Interference světla na tenké vrstvě 66 // 3.2 Ohyb světla na překážkách 70 // 3.3 Polarizace světla 75 // 4 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁňENÍ A JEHO // ENERGIE // 4.1 Ultrafialové záření 85 // 4.2 Infračervené záření 89 // 4.3 Spektrum optického záření 93 // 4.4 Fotometrie 105 // 5 KVANTOVÁ POVAHA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁňENÍ 111 // 6 ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA 117 // II. ČÁST: POPIS A FUNKCE NĚKTERÝCH ŠKOLNÍCH PňÍSTROJŮ A POMŮCEK // 1 Akumulátor // 1.1 Alkalické akumulátorové baterie 142 // 1.2 Olověný akumulátor 145 // 3 // 2 Demonstrační a žákovské soupravy pro pokusy s polovodiči // 2.1 Demonstrační souprava pro pokusy s polovodiči 146 // 2.2 Polovodičové součástky na destičkách 148 // 3 Difuzní mlžná komora 152 // 4 Digitální měřič teploty 153 // 5 Digitální měřič tlaku MT 1 155 // 6 Elektrické měřicí přístroje // 6.1 Metra DsD 157 // 6.2 Metra E 67/3 159 // 6.3 Wattmetr demonstrační 161 // 6.4 Dian 250 163 // 6.5 Dian 350 164 // 6.6 DU 10 165 // 6.7 DU 20 168 // 6.8 PU 110 170 // 6.9 Ohmmetr Omega 1 171 // 7 Elektronické přepínače // 7.1 Elektronický přepínač standardního typu 174 // 7.2 Elektronkový přepínač Tesla M 113 176 // 8 Elektrotechnická stavebnice EMA 178 // 9 Geigerův-Miillerův počítač 179 // 10 Měřič elektrického náboje // 10.1 Měřič elektrického náboje, stejnosměrného napětí a malého // stejnosměrného proudu 181 // 10.2 Měřič elektrického náboje - typ Q 1 183 //
11 Osciloskopy // 11.1 Školní osciloskop Tesla M 114 189 // 11.2 Osciloskop Tesla BM 370 194 // 11.3 Osciloskop ED 2 196 // 11.4 Jednokanálový osciloskop 105 200 // 12 Polydigit 201 // 13 Přístroj pVT 204 // 14 RC generátory // 14.1 Generátor BM 365 206 // 4 // 14.2 Generátor UVG 2 208 // 14.3 Generátor funkcí NTL 211 // 15 Rotační odporový měnič 212 // 16 Souprava GAMABETA 215 // 17 Školní souprava pro pokusy s mikrovlnami 222 // 18 Teslametr - lineární měřič magnetické indukce 226 // 19 Transformátory // 19.1 Rozkladný transformátor s příslušenstvím 228 // 19.2 Ruhmkorffův transformátor 234 // 19.3 Autotransformátor 236 // 19.4 Zvonkový transformátor 237 // 20 Výbojky // 20.1 Sodíková výbojka 238 // 20.2 Rtuťová výbojka 239 // 20.3 Spektrální výbojky 240 // 21 Vývěva rotační olejová 241 // 22 Vzduchový polštář pro modelování tepelného pohybu 244 // 23 WSP 220 247 // 24 Zdroje elektrostatického vysokého napětí // 24.1 Indukční elektrika 250 // 24.2 Van de Graaffův generátor 252 // 24.3 Školní van de Graaffův generátor s elektrickým pohonem 253 // 24.4 Školní van de Graaffův generátor s ručním pohonem 254 // 24.5 Vysokonapěťový zdroj 10 kV 256 // 25 Zdroje malých a středních napětí // 25.1 Školní trafousměrňovač 257 // 25.2 Školní transformátor 259 // 25.3 Školní regulátor napětí Premiant 260 // 25.4 Žákovský napájecí zdroj P 3130 ID 261 // 25.5 Univerzální napájecí zdroj P 3130 1A 261 // 25.6 Výkonový napájecí zdroj P 3130 2B 262 // 25.7 Napájecí zdroj T 84 E 262 // 25.8 Univerzální zdroj Tesla 025 264 // Použitá literatura 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC