Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
2. vyd.
Praha : Grada, 1999
169 s.

objednat
ISBN 80-7169-675-7 (brož.)
Bibliografie na s. 169
Účetnictví podvojné - příklady řešené - příručky
000079977
Obsah // ÚVOD...7 // 1. ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ...9 // 1.1 Charakteristika účetnictví...9 // 1.2 Obecně uznávané účetní zásady... 17 // 2. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - INVESTIČNÍ MAJETEK... 19 // 2.1 Charakteristika investičního majetku... 19 // 2.2 Oceňování investičního majetku...21 // 2.3 Odpisování investičního majetku...22 // 2.4 Účtování o investičním majetku...28 // 2.4.1 Pořizování investičního majetku...28 // 2.4.2 Vyřazování investičního majetku...35 // 2.4.3 Pořizování hmotného investičního majetku prostřednictvím leasingu...39 // 2.4.4 Opravné položky к investičnímu majetku...43 // 2.5 Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek...45 // 3. ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - ZÁSOBY... 48 // 3.1 Charakteristika a klasifikace zásob...48 // 3.2 Oceňování zásob...48 // 3.3 Účtování o zásobách...53 // 4. ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - FINANČNÍ ÚČTY...63 // 4.1 Charakteristika finančních účtú...63 // 4.2 Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých // finančních zdrojích...63 // 5. ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY... 70 // 5.1 Charakteristika zúčtovacích vztahů...70 // 5.2 Zúčtovací vztahy z obchodního styku...71 // 5.3 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi...80 // 5.4 Zúčtování daní a dotací...86 // 5.5 Položky upravující hospodářský výsledek...98 // 6. ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY // A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY... 113 // 6.1 Charakteristika kapitálu
a dlouhodobých závazků... 113 // 6.2 Účtování o kapitálu a dlouhodobých závazcích... 113 // 7. ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - NÁKLADY, 6 - VÝNOSY... 122 // 7.1 Charakteristika nákladů... 122 // 7.2 Charakteristika výnosů... 123 // 8. ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 - ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY... 125 // 8.1 Charakteristika a účtování... 125 // 8.2 Podrozvahové účty... 128 // 9. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI... 130 // 10. SOUVISLÝ PŘÍKLAD PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ... 136 // 11. ODPOVĚDI KE KONTROLNÍM PŘÍKLADŮM... 144 // 12. PŘÍLOHA - ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE... 157 // 13. NOVINKY OD 1. 1. 1999... 166 // LITERATURA // 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC