Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
104 s. ; 29 cm

objednat
Slovníček pojmů
Vydavatel: Univ. J. E. Purkyně
Obsahuje bibliografie
Určeno pro posluchače fakulty přírodovědecké
000080178
Rekat.
OBSAH // 1. Úvod... . . // 2. Historický vývoj ieláaakých semi ...’... // 2.1. Turecko ... ... • // 2.1.1. Období byzantské řlSe /393-1453 n.l./ ... . . . // 2.1.2. Vpád tureckých SfldSukd do Malé Asie... // 2.1.3. Osmanská říše. ... ... • ... ... // 2.1.4. Republikánské Turecko ... ... // 2.1.5. Použitá literatura ... ... .. // 2.2. Írán /bývalá Persie/ ... // 2.2.1. Vznik perské říše a její vývoj do arabské okupace . . . // 2.2.2. Islámské období ... // 2.2.3. Snahy evropských státd o ovládnutí íránského trhu . . . // 2.2.4. Počátky nových déjin ... // 2.2.5. Írán jako polokolonie ... ... // 2.2.6. Období vlády Hézy Chána /1925-1941/. Druhá svát. válka . // 2.2.7. Poválečný vývoj Íránu ... ... ... // 2.2.7.1. Vnitropolitická aituace ... // 2.2.7.2. Zahraniční politika ... ... // 2.2.8. íránská revoluce. Vyhlášení íránské islámské republiky . // 2.2.8.1. Příčiny revoluce ... . ... // 2.2.8.2. Vlastní pr&béh revoluce ... // 2.2.8.3. Revoluční opatření nového režimu *... // 2.2.8.4. Irácko-íránská válka /1980-1988/ ... // 2.2.9. Použitá literatura ... ... // 2.3. Afghánistán... // 2.3.1. Pravěk a starověk ... ... // 2.3.2. Středověk ... // 2.3.3. Vznik nezávislého státu ... // 2.3.4. Britako-afghánské války ... . // 2.3.5. Období reforem. Dosažení plné nezávisloati státu . . . . // 2.3.6. Zřízení buržoázni republiky ... ... // 2.3.7. Afghánská revoluce... . ...
// 2.3.8. Použitá literatura ... // 2.4. Pákistán... // 2.4.1. Pravěk a starověk... // 2.4.2. Období muslimské nadvlády ... ... ... // 2.4.3. Britská kolon, nadvláda a národ, osvobozenecké hnutí . . // 2.4.4. První léta nezávislosti Pákistánu ...• i ... // 2.4.5. Politický vývoj země po odtržení Bangladéše ... // 2.4.6. Použitá literatura ... .. // 2.5. Bangladéš ... // 2.5.1. Politický vývoj ... ... // 2.5.2. Použitá literatura ... // 2.6. Indonésie... // 2.6.1. Islamizace země... // 2.6.2. Pronikání Svropand do země ... ... // 2.6.3. Období imperialismu ... ... // 2.6.4. Vyhlášení nezávislosti. Období liberální demokracie . . // 6 // 8 // 8 // 9 // 11 // 12 // 19 // 25 // 25 // 26 27 // 27 // 28 29 // 31 // 32 32 34 36 36 // 38 // 39 41 44 // 44 // 45 // 45 // 46 // 46 // 47 // 48 // 49 51 51 // 51 // 52 52 // 54 // 55 // 56 56 // 56 // 57 // 57 // 58 // 58 // 59 // 60 // 2.6,5« Režim fíze&é demokracie /Presidentek systém/ ... 6$) // 2.6.6. Použité literature ...-*>-’••• I ... 62 // 2.7. Brune...* * *...62 // 2.7.1. Historický vývoj a politický přehled . . . ...62 // 2.7.2. Použité literatura ... 62 // Strategické poloha nearabekých islámakých atátd Asie včetně // jejich sésemi ... ... «».® 63 // 3.1. Všeobecná charakteristika . ... // 3.2. Turecká republika a její sésemi ...6 // 3.3. íránské islámská republika . . . . ... ... 65 // 3.4. Afghánská republika ... * ... 67 // 3.5. Pákistánská
islámská republika ... 67 // 3.6. Bangladéšská lidová republika ... 67 // 3.7. Indonéaké republika...* * * 6? // 3.8. Sultanát Brune... // Mesinárodní vstahy ... ... ... 69 // 4.1. Mesinárodnl vstahy před 1. svět. válkou ... ...* 69 // 4.2. Diplomatické vstahy mesi dvěma světovými válkami ... 69 // 4.2.1. Postoj sovětské vlády ? sousedním semi® ... 69 // 4.2.2. Zahraniční politika ostatních velmocí ... ... 70 // 4.3. Diplomatické vstahy po 2. svět. válce ... // Problematické úsemí oblasti 72 // 5.1. problematická úsemí v Turecké republice a jejím sésemi ... 72 // 5.2. Problematické úsemí íránské islámské republiky ... 72 // 5.3. Problematická úsemí Afghánské republiky ... 72 // 5.4. Problematická úsemí Pákisténské islámské republiky ... * 72 // 5.5. Problematická úsemí zbývajících států ... ... 73 // Vybrané problémy geografie obyvatelstva uvedené oblasti ... 74 // 6.1. Národnostní otáska... // 6.1.1. Národnostní otáska v Turecké republice ... 74 // 6.1.2. Národnostní otáska v íránské islámské republice ... 75 // 6.1.3. Kurdové a Kurdistán ... ... 75 // 6.1.4. Národnostní otázka v Afghánské republice ... 76 // 6.1.5. Národnostní otáska v Pákisténské islámské republice // a Bangladéšské lidové republice ... 76 // 6.1.6. Národnostní otázka v Indonéaké republice ... 76 // 6.2. Stručné obecná charakteristika obyvatelstva oblasti ... 76 // 6.3. Velké migrace obyvatelstva...
• 77 // 6.4. Násilné stěhování obyvatelstva ... 78 // 6.5. Náboženské a politické pogromy proti obyvatelstvu ... 78 // 6.6. Ztráty obyvatelstva způsobené válkami ... 79 // 6.7. Ztráty obyvatelstva způsobené hladomorem ... ... 79 // 6.8. Negramotnost obyvatelstva ... 79 // 6.9. Nazaměstnanost obyvatelstva ... 80 // 6.10. Použitá literatura ... 81 // Vybrané problémy z geografie výroby států uvedené oblasti ... 82 // 7.1. Všeobecná charakteristika národního hospodářství ... 82 // 7.1.1. Zaměstnanost obyvatelstva...«... • 82 // 7.1.2. Zemědělství etátd oblasti ... ... 82 // 7.1.3. Přírodní bohatství oblasti ... ... 85 // 7.1.3.1. Energetické suroviny ... ... 85 // 7.1.3.2. Rudné suroviny . ... ... 86 // 7.1.3.3. Nerudné suroviny chemické ... 86, // 7.1.4. Prdmysl a řemeslná výroba ... ... 86 // 7.1.5. Zahraniční obchod ... .V. ...•«••••• 87 // 7.1.6. Použitá literatura . . ... ... 87 // 8, Státní zřízení ... ... ... ... 88 // 8.1. Použitá literatura 89 // 9. Přílohy... . 90 // 10. Slovníček ke skriptdm z politické geografie nearabekých islámských slétá v Asii •••••¦••••••••••••••••*•«• // 11. Sesnam literatury // 102
(OCoLC)39430896
cnb000054802

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC