Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Liberec : Santal, 1997
181 s.,front.

objednat
ISBN 80-85965-09-7 (váz.)
Život lidský - polarita - protiklady - pojednání
000080374
Obsah // Polarita života... // Světlo - temnota... // Oheň-voda... // Jin-jang... // Pozitivní - negativní... // Absolutní - relativní... // Iluze - skutečnost... // já-Já... // Čas-věčnost... // Minulost - budoucnost... // Duch-hmota... // Chaos - řád... // Konečné - nekonečné... // Stvoření - evoluce... // Přirozené - nadpřirozené... // Věda - náboženství... // Analýza - syntéza... // Teorie - praxe... // Komplikovanost - jednoduchost // Východ - Západ... // Aktivita - pasivita... // Bdění-spánek... // Pohyb - klid... // Střed - obvod... // Nevědomost - moudrost... // Rozum - intuice... // Vědomí - nevědomí... // Léto - zima... // Teplo-chlad... // Cit-intelekt... // Zena - muž... // Já-ty... // Jedinec - dav... // Samota - společnost... // Tajné-veřejné... // . 9 11 12 // 15 // 16 19 23 27 29 37 39 41 // 44 // 45 // 47 // 48 52 55 57 59 61 63 66 67 // 69 // 70 // 72 // 73 75 77 79 84 86 88 89 // 5 // » // Jednota-mnohost...92 // Mlčení - mluvení...94 // Ticho - hluk...95 // Otevřenost - uzavřenost...96 // Stud - necudnost...98 // Askeze - smyslnost...99 // Morálnost - amorálnost...102 // Čistota - nečistota...103 // Pravda-lež...104 // Láska - nenávist...106 // Laskavost - přísnost...108 // Náročnost - nenáročnost...110 // Kritičnost - nekritičnost...111 // Chvála - hana...113 // Tolerance - neústupnost...114 // Připoutanost - nezávislost...115 // Lehkost - tíha...116 // Dostupnost - nedostupnost...118
// Odolnost - změkčilost...119 // Odvaha - zbabělost...120 // Spravedlnost - nespravedlnost...121 // Násilí - neubližování...122 // Síla - slabost...123 // Sebevědomí - nedůvěra v sebe...124 // Samostatnost - závislost...125 // Rozhodnost - nerozhodnost...127 // Přeceňování - podceňování...128 // Pokora - pýcha...130 // Poctivost - faleš...131 // Vzestup - pád...132 // Malost - velikost...133 // Spokojenost - nespokojenost...134 // Stabilita - labilita...136 // Závist - přejícnost...137 // Obdiv - nezájem...137 // Všednost - výstřednost...138 // Dávání - přijímání...141 // Sebekontrola - spontánnost...146 // 6 // Napětí - uvolnění...148 // Jemnost - hrubost...149 // Primitivnost - kultivovanost...151 // Pracovitost - lenost...152 // Ledabylost - přesnost...153 // Trpělivost-nedočkavost...154 // Systematičnost - hravost...155 // Naivita - rafinovanost...156 // Veselost - vážnost...157 // Radost - smutek...159 // Optimismus - pesimismus...160 // Ztotožňování - odstup...162 // Nenápadnost - výjimečnost...164 // Věrnost - zrada...165 // Chudoba - bohatství...165 // Plnost - prázdnota...167 // Zdraví - nemoc...168 // Krása - ošklivost...169 // Dobro - zlo...170 // Nebe - peklo...172 // Anděl - ďábel...173 // Staré - nové...174 // Mládí - stáří...176 // Život - smrt...177 // Zrno - plevy...178 // Osud - svobodná vůle...180 // Začátek - konec...181 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC