Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vydání první
Praha : Oikoymenh, 1996
391 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86005-17-8 (brožováno)
Oikúmené
němčina
Obsahuje bibliografii na straně 381-386 a rejstřík
000080830
OBSAH // ÚVOD ...9 // Záměry a uspořádání knihy ...9 // Způsob citování ...16 // A // VŠEOBECNÁ ČÁST // I. OSOBNOST A SPOLEČNOST // 1. Člověk jako osobnost // 2. Individuální a sociální stránka osobnosti // 3. Společnost // 4. Společenství jako jednota vztahů // II. SOCIÁLNÍ PRINCIPY // 5. Princip solidarity // 6. Princip obecného dobra // 7. Princip subsidiarity // III. POLITIKA A POLITICKÁ ETIKA // 8. Obecné dobro a politika // 9. Politika jako jednání vztahující se ? určité situaci // 10. Politika jako obhajoba zájmů // 11. Konflikt a kompromis // 12. Moc a zastupitelské uplatňování moci // 13. Problematika násilí // 14. Politická etika jako etika institucí a etika ctnosti // 15. Politická moudrost // 16. Svědomí v politice // 17. Politická statečnost // 18. Ctnost umírněnosti v politice // IV. PRÁVO A SPRAVEDLNOST ...100 // 19. Právo - zákon - morálka ...101 // 20. Přirozené právo ...104 // 21. Spravedlnost jako hlavní sociální a politická ctnost.110 // 22. Sociální a politická spravedlnost ...119 // 23. Spravedlnost a láska ...125 // V. KŘESŤANSKÁ VÍRA A RACIONÁLNÍ POZNÁNÍ V POLITICE . 132 // 24. Právo a hranice politické theologie ...132 // 25. Křesťanská víra a politická etika ...141 // 26. Politický význam křesťanských ctností ...146 // B // ZVLÁŠTNÍ ČÁST // I. ETIKA VNITŘNÍ POLITIKY: SVOBODNÝ ŘÁD ...156 // 27. Stát jako politické společenství ...156 // 28. Demokratický právní stát ...164 // 29. Lidská práva ...171 // 30. Pluralismus, shoda týkající se základních hodnot a politický boj . 183 // 31. Náboženská svoboda, církev a stát ...194 // 32. Církev a politika ...201 // 33. Právo na odpor a občanská neposlušnost ...207 // II. ETIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY: SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST A KULTIVOVÁNÍ STVOŘENÉHO ...214 //
34. Kapitalismus ...216 // 35. Socialismus ...223 // 36. Katolické sociální hnutí ...230 // 37. Sociální tržní hospodářství jako politický úkol ...236 // 38. Sociální politika ...245 // 39. Etika a politika ve vztahu ? vlastnictví ...255 // 40. Pracovní a podnikový řád ...266 // 41. Rodina a politika vztahující se ? problémům rodiny ...278 // 42. Politika ve vztahu ? životnímu prostředí ...289 // 43. Pokrok a křesťanská etika stvoření ...297 // III. ETIKA V MEZINÁRODNÍ POLITICE: SPRAVEDLIVÝ MÍR // 44. Mír přinášející spásu a politický mír // 6 // 45. Učení o spravedlivé válce jako otázka týkající se // spravedlivého míru ...314 // 46. Politické a vojenské zajištění míru v současnosti.. 322 // 47. Politika podpory míru ...330 // 48. Politika vztahující se k rozvojovým zemím a její utvářející se etika 343 // 49. Požadavky vnitřního rozvoje ...355 // 50. Sociální tržní hospodářství v mezinárodním měřítku jako požadavek solidarity ...360 // ZÁVĚREČNÉ ÚVAHY ...378 // SEZNAM LITERATURY ...381 // 1. Prameny a příručky ke křesťanské sociální nauce ...381 // 2. Literatura o politické etice ...382 // REJSTŘÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ ...387 // POZNÁMKA PŘEKLADATELE ...391 // SCHÉMATA // Schéma 1: Základní pojmy a principy křesťanské sociální nauky . 45 // Schéma 2: Dimenze politické etiky ...99 // Schéma 3: Dimenze spravedlnosti ...131 // Schéma 4: Základní přirozené a křesťanské ctnosti ...151 // Schéma 5: Hospodářský proces a politika v sociálním tržním // hospodářství Spolkové republiky Německo ...306
(OCoLC)37961175
cnb000183243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC