Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2., upravené
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000
85 s.

objednat
ISBN 80-85529-90-4 (brož.)
Obsahuje úvod
Zaměstnanost - předpisy právní - Česko - texty
000081274
OBSAH // Üvod // Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti // Zákon č. 9/1991 Sb., // o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti // Vyhláška MPSV ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců // Vyhláška MPSV č. 35/1997 Sb., // kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací // Vyhláška MPSV ČR č. 399/1992 Sb., // kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení pracovní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program // Vyhláška MPSV ČR č. 115/1992 Sb.,. o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností // Nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele // Zákon č. 118/2000 Sb., // o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů // Nařízení vlády č. 134/2000 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC