Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 1998
274 s.

objednat
ISBN 80-210-1885-2 (Masarykova univerzita)
ISBN 80-7239-018-X (Doplněk)
Edice učebnic právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; [vol.] 200
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 243
Dějiny právní - starověk - učebnice vysokošk.
000081323
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. // Úvod 5 // Právní dějiny a česká právní historiografie 9 // Základní literatura k dalšímu studiu právních dějin 17 // Základní česká a slovenská literatura a soubory pramenů práva ke studiu právních dějin starověku 20 // 1. Čína // 1.1 Všeobecná charakteristika vývoje // 1.2 Systém státních orgánů a místní správy // 1.3 Organizace soudnictví // 1.4 Prameny práva a jeho vývoj // Přehled nej důležitějších právněhistorických událostí Literatura // 2. Indie 39 // 2.1 Všeobecná charakteristika vývoje 39 // 2.2 Systém státních orgánů 43 // 2.3 Organizace soudnictví 45 // 2.4 Prameny práva a jeho vývoj 46 // Přehled nej důležitějších právněhistorických událostí 48 // Literatura 49 // 3. Egypt 50 // 3.1 Všeobecná charakteristika vývoje 50 // 3.2 Systém státních orgánů 53 // 3.3 Organizace místní správy 56 // 3.4 Organizace soudnictví 58 // 272 // Právní dějiny // 3.5 Prameny práva a jeho vývoj 59 // Přehled nejdůležitějších právněhistorických událostí 62 // Literatura 64 // 4. Mezopotámie // 4.1 Všeobecná charakteristika vývoje // 4.2 Systém státních orgánů // 4.3 Organizace místní správy // 4.4 Organizace soudnictví // 4.5 Prameny práva a jeho vývoj // Přehled nej důležitějších právněhistorických událostí Literatura // 5. Chetitská říše // 5.1 Všeobecná charakteristika vývoje // 5.2 Systém státních orgánů // 5.3 Organizace místní správy // 5.4 Organizace soudnictví // 5.5 Prameny práva a jeho vývoj // Přehled nej důležitějších právněhistorických událostí // Literatura // 6. Izrael // 6.1 Všeobecná charakteristika vývoje // 6.2 Systém státních orgánů a organizace místní správy // 6.3 Organizace soudnictví // 6.4 Prameny práva a jeho vývoj //
Přehled nejdůležitějších právněhistorických událostí // Literatura // JUDr. Michaela Židlická, Dr. // 7. Starověké Řecko // 7.1 Řecká polis // 7.1.1 Prameny poznání dějin státu a práva // 7.1.2 Stát a právo v řecké filozofii // 7.1.3 Přehled vývoje řeckého státu // 7.2 Mykénské Řecko // 7.2.1 Organizace společnosti // 7.2.2 Společenské a právní vztahy // 7.3 Homérské Řecko (1200-800 př. n. 1.) // 7.3.1 Společenská struktura // 7.3.2 Počátky práva v homérském Řecku // 7.3.3 Rodina // 7.3.4 Společenské vztahy // 7.4 Rané Řecko (8-6. století př. n. 1.) // 7.4.1 Společenská a politická organizace // 7.4.2 Právo // 7.5 Stát a právo ve Spartě // 7.5.1 Společenská struktura // 7.5.2 Státní organizace a právo // 7.6 Stát a právo v Athénách // 7.6.1 Právo a jeho vývoj // 7.6.2 Solonovy reformy roku 594-3 př. n. 1. // 7.6.3 Společenské a státní zřízení // 7.6.4 Orgány státní moci // 7.6.5 Kleisthenovy reformy (asi roku 508 př. n. l.) // 7.7 Klasické Řecko // 7.7.1 Athénská demokracie v klasické podobě (5.-4. století př. n. l.) // 7.7.2 Společenská struktura // 7.7.3 Systém státních orgánů // 7.7.4 Základní principy attického práva // 7.7.5 Soudy a procesní právo // 7.8 Helénistický stát (336-30 př. n. l.) // Přehled nejdůležitějších právněhistorických událostí Literatura // 8. Starověký Řím 165 // 8.1 Předřímské civilizace na Apeninském poloostrově 165 // 8.2 Doba královská (8.-5. století př. n. 1.) 167 // 8.2.1 Všeobecná charakteristika vývoje 167 // 274 // Právní dějiny // 8.2.2 Politická organizace společnosti 168 // 8.2.3 Právo v době královské 169 // 8.2.4 Reformy Servia Tullia 169 // 8.3 Římská republika 171 // 8.3.1 Všeobecná charakteristika vývoje 171 // 8.3.2 Ústavní orgány republiky 182 //
8.3.3 Prameny práva za republiky 189 // 8.4 Principát 197 // 8.4.1 Oktavián Augustus (Octavianus Augustus) 197 // 8.4.2 Organizace státní správy za principátu 199 // 8.4.3 Prameny práva za principátu 203 // 8.4.4 Jurisprudence 205 // 8.5 Dominát 216 // 8.5.1 Historické okolnosti vzniku dominátu 216 // 8.5.2 Diokleciánovy reformy státní správy 218 // 8.5.3 Prameny práva za dominátu 220 // Přehled nej důležitě] sich právněhistorických událostí 230 // Literatura 243 // Přehled panovníků 244 // Rejstřík jmenný 249 // Rejstřík věcný 255 // Ediční poznámka 270
(OCoLC)42029455
cnb000388530

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC