Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Spektrum, 1991

objednat
ISBN 80-7107-026-2
000081375
Rekat.
OBSAH // Strana // PRVNÍ ČÁST ... 5 // ÚVODNÍ KAPITOLY... 5 // 1. Stručný přehled vývoje právni úpravy družstevnictví // na území našeho státu... 5 // 2. Základní pojetí a systematika žák.č? 76/1990 Sb., // o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví... 7 // a) základní pojetí zákona... 7 // b) poznámky ? systematice zákona ... 8 // 3. Přehled nejdůležitějších změn v družstevním zákoně // oproti předchozí úpravě v zák.č.94/1988 Sb... 11 // 4. Obecné vymezení druhů družstevních organizací ... 15 // 4.1. Druhy družstevních organizací ... 15 // 4.2. Družstvo... 17 // 4.3. Zájmová organizace... 19 // 4.4. Společná zájmová organizace ... 19 // 4.5. Družstevní podnik... 19 // 5. Členství v družstevní organizaci ... 20 // a) rozlišení členství podle druhu družstevní organizace... 20 // b) rozlišení členství v družstvu podle obsahu členství ... 20 // c) rozlišení podle subjektu členství v družstvu ... 22 // 6. Orgány v družstevních organizacích... 23 // 7. Základy vztahů družstev a státu ... 25 // 7.1. Vztahy družstva a státu v šesté části zákona ... 25 // 7.2. Souhlas ? některým činnostem ... 26 // 7.3. Majetek a hospodaření družstva... 27 // 7.4. Ochrana životního prostředí a přírodního prostředí... 27 // 7.5. Dispozice s existencí družstva ... 27 // 7.6. Soudní ochrana členství... 28 // 8. Nejbližší úkoly družstev při uplatnění zákona
do praxe... 28 // , v , Strana // DRUHA CAST... 31 // DRUŽSTVO... 31 // 1. Vznik družstva na základě založení... 31 // 2. Právní a majetkové postavení družstva, hospodaření ... 35 // 2.1. Právní postavení družstva... 35 // 2.2. Majetkové postavení družstva... 36 // 2.3. Hospodaření družstva... 37 // 3. Stanovy družstva... 39 // 3.1. Pojetí stanov a jejich základní náležitosti... 39 // 3.2. Schvalování stanov a jejich změn... 44 // 4. Členství v družstvu. Pracovníci... 45 // 4.1. Obecně ? členství v družstvu ... 45 // 4.2. Vznik členství v družstvu ... 49 // 4.3. Základní úprava obsahu členství v družstvu ... 51 // 4.4. Majetkové vztahy člena družstva... 55 // 4.5. Pracovní vztahy člena družstva ... 58 // 4.6. Zánik členství v družstvu ... 61 // 4.7. Členství právnických osob v družstvu... 65 // 4.8. Pracovníci družstva...¦... 66 // 5. Orgány družstva. Ředitel ... 67 // 5.1. Základní soustava členění orgánů družstva... 67 // 5.2. Nejvyšší orgán družstva ... 68 // 5.3. Výkonný a statutární orgán družstva ... 71 // 5.4. Předseda družstva... 73 // 5.5. Kontrolní komise... 73 // 5.6. Další orgány družstva... 74 // 5.7. Orgány v malém družstvu ... 77 // 5.8. Společná ustanovení o orgánech družstva... 77 // 5.9. Ředitel ...i... 79 // 6. Jednání jménem družstva (právní úkony)... 81 // 6.1. Obecně o právních úkonech ... 81 // Strana // 6.2. Zákonná úprava právních úkonů
družstev  // a dalších družstevních organizací v hospodářsko-  // právních vztazích... . // 6.3. Způsoby právních úkonů družstva... // a) jednání statutárním orgánem... // b) jednání prostřednictvím zástupce ... // 6.4. ? právním úkonům ostatních družstevních organizací... 8 / // ¦ 87 // 7. Zánik družstva ... g7 // 7.1. Obecně ? zániku družstva...  // 7.2. Sloučení družstev...;... g9 // 7.3. Splynutí družstev ... // 7.4. Rozdělení družstva ... // 7.5. Zrušení družstva... // 7.6. Zrušení družstva soudem a jeho zánik ze zákona ...  // 7.7. Likvidace zrušeného družstva... // „ , „ , 97 // TRETI CAS I... // SDRUŽOVÁNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE... // , 97 // 1. Sdružováni... 97 // 1.1. Zájmové sdružení...  // 1.2. Společný podnik ... // . . ... 100 // 2. Zájmové organizace... // 2.1. Zájmové organizace družstev ... // a) účel a forma.sdružování družstev... // b) vznik zájmové organizace... . // c) právní postavení zájmové organizace... // d) stanovy zájmové organizace (členství, činnost a úkoly, orgány // a jejich působnost, způsob hospodaření, // společné účelové fondy, právní důsledky zániku) ...  // 2.2. Společné zájmové organizace... // ČTVRTÁ ČÁST // Strana .. 113 // DRUŽSTEVNÍ PODNIK... 113 // 1. Základní pojetí právní úpravy družstevního podniku ... 113 // 2. Založení družstevního podniku ... 113 // 3. Právní a majetkové postavení družstevního
podniku... 114 // 3.1. Právní postavení ... 114 // 3.2. Majetkové postavení... 114 // 4. Zakládací listina družstevního podniku... 115 // 5. Řízení družstevního podniku ... 117 // 6. Odštěpné závody družstevního podniku ... 117 // 7. Zánik družstevního podniku... 118 // PÁTÁ ČÁST ... 119 // KE SPOLEČNÝM, PŘECHODNÝM A ZÁVĚREČNÝM USTANOVENÍM DRUŽSTEVNÍHO ZÁKONA... 119 // 1. Společná ustanovení... 119 // 2. Přechodná ustanovení... 119 // 3. Vznik družstva vyčleněním ... 121 // a) kterých družstev se ust. § 49 d. z. dotýká...;... 121 // b) kteří členové mohou dát podnět ? vyčlenění // či o něm rozhodnout ... 122 // c) postup při vzniku družstva vyčleněním .;... 122 // PŘÍLOHA // TEXT zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, // spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví... 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC