Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2005
222 s.

objednat
ISBN 80-86898-14-8 (brož.)
Právnické učebnice
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Zabezpečení sociální - právo - Evropská Unie - příručky
000081394
Obsah // 1 Úvod ...9 // 2 Evropská unie ...11 // 2.1 Historie vzniku ...11 // 2.2 Orgány Evropské unie ...13 // 2.3 Prameny práva Evropských společenství...17 // 2.3.1 Základní rysy a principy práva EU/ES ...20 // 2.3.2 Ochrana před porušováním práva ES ...21 // 3 Sociální zabezpečení v EU ...23 // 3.1 Základní svobody EHS ...24 // 3.2 Věcný rozsah koordinace ...26 // 3.3 Osobní rozsah koordinace...27 // 3.4 Dávky ...32 // 3.5 Spolupráce mezi státy v rámci EU ...35 // 4 Koordinace systémů sociálního zabezpečení...41 // 4.1 Principy...41 // 4.2 Výklad pojmů používaných v Nařízeních Rady (EHS) ...43 // 1408/71, 574/72 a 859/03 a v evropských formulářích // 5 Příslušný úřad, kompetentní instituce, instituce místa bydliště .. 47 a pobytu, styčný orgán podle Koordinačních nařízení // 5.1 Příslušný úřad (Competent Authority - CA): ...47 // 5.2 Kompetentní instituce (Competent Institutions - CI): ...48 // Nemoc a mateřství...48 // Invalidita, stáří, úmrtí (důchody)...49 // Pracovní úrazy a nemoci z povolání...49 // Pohřebné ...50 // Dávky v nezaměstnanosti ...50 // Rodinné dávky...50 // 7.4 Postup při vyřizování žádosti o peněžité dávky v nemoci .79 // a mateřství // 7.4.1 Žádost o dávky nemocenského pojištění v případě, ...79 // kdy je ČSSZ (OSSZ/PSSZ) kompetentní institucí. // 7.4.2 Žádost o dávky nemocenského pojištění v případě,...82 // kdy ČSSZ (OSSZ/PSSZ)
není kompetentní institucí // 7.5 Lékařské zprávy ...83 // 7.5.1 Vyžádání lékařské zprávy a odborného vyšetření ...84 // pro účely peněžitých dávek nemocenského pojištění // v případě, kdy je ČSSZ (OSSZ/PSSZ) kompetentní institucí // 7.5.2 Vyžádání lékařské zprávy a odborného vyšetření ...84 // pro účely peněžitých dávek nemocenského pojištění // v případě, kdy ČSSZ není kompetentní institucí // 8 Zdravotní péče ...86 // 8.1 Základní pravidla zdravotního pojištění ...86 // 8.2 Osobní rozsah nároků na zdravotní péči...87 // 8.3 Příklad spoluúčasti na hrazení zdravotní péče ...94 // 9 Starobní, invalidní, pozůstalostní důchod ...97 // 9.1 Nárok na starobní, invalidní a pozůstalostní důchod ...97 // 9.2 Obecná pravidla pro přiznání invalidního důchodu...98 // 9.3 Výpočet starobního, pozůstalostního a invalidního důchodu ... 99 // 9.4 Dobypojištění kratší než jeden rok (článek 48 Nařízení 1408/71) .101 // 9.5 Sirotčí dávky (důchody)...102 // 9.6 Určení prošetřující instituce ...103 // 9.6.1 ČSSZ je prošetřující institucí ...103 // 9.6.2 ČSSZ není prošetřující institucí...105 // 10 Dávky v nezaměstnanosti ...107 // 10.1 Volný pohyb pracovních sil ...107 // 10.2 Informační a poradenská síť EURES...110 // 10.3 Postup při hledání zaměstnání v jiném členském státě ...112 // 10.4 Postup při zasílání hmotného zabezpečení
do zahraničí ..113 // 10.5 Přehled E formulářů v nezaměstnanosti...115 // 11 Rodinné dávky a pohřebné ...116 // 11.1 Kompetentní instituce a styčné orgány...118 // 11.2 Řízení o dávkách SSP ve vztahu ? EU...119 // 11.3 Místní příslušnost...121 // 11.4 Lhůty ...122 // 11.5 Pohřebné ...123 // 11.6 Přehled soustav některých dávek v členských zemích ...125 // Evropské unie (EU) a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) // 12 Vliv na vztahy vyplývající z dosud uzavřených bilaterálních ..131 smluv o sociálním zabezpečení // 12.1 Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, ...131 // které ČR uzavřela // 12.2 Vzájemný vztah mezinárodních smluv a Koordinačních ... 133 nařízení // 12.2.1 Přednost Nařízení před ustanoveními ...133 // mezinárodních smluv // 12.2.2 Přednost mezinárodních smluv před Nařízeními ...134 // 12.3 Nově uzavírané smlouvy s členskými státy...134 // 12.4 Přepočet důchodů...135 // 13 Příklady rozsudků Evropského soudního dvora v Lucemburku .138 // 13.1 Spor o invalidní důchod přiznaný v Nizozemí...138 // 13.2 Podpora v nezaměstnanosti a přídavky na děti ...140 // neposkytnuté španělskému občanovi v SRN // 13.3 Spor o výši přiznaného starobního důchodu v Nizozemí...143 // 13.4 Spor o výši přiznaného starobního důchodu ...145 // ze zaměstnaneckého penzijního fondu v likvidaci // pro Anglii a Wales // 13.5 Spor o pohřebné vyplácené
Spojeným královstvím ...149 // Velké Británie a Severního Irska // 13.6 Spor o placení pojistného v SRN...152 // 13.7 Spor o sociální zabezpečení cizích státních příslušnic ..154 // vyučujících na Univerzitě v Benátkách, Itálie // 13.8 Spor o diskriminaci vdaných žen v penzijním fondu ...157 // v Nizozemí // 13.9 Spor o příspěvek na těžkou invaliditu vyplácené ...161 // Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska // 13.10 Spor o placení pojistného vyslaného pracovníka v Belgii .. 163 // 13.11 Spor o placení pojistného při vysílání zaměstnanců ...165 // na území jiného členského státu // 13.12 Spor o příspěvek na studium dětí marockého občana...166 // v Nizozemí // 14 Důležité odkazy na internetové stránky institucí ...169 // 15 Seznam zkratek ...171 // 16 Dávky sociálního zabezpečení - Česká republika...172 // 17 Přílohy...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC