Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
81 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0008-5 (brož.)
V rekordním čase ; [vol.] 2
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
MS Word for Windows (software) - příručky
000081479
obsah // Obsah // Úvod 8 // Kapitola 1: Než začnete vytvářet dokument 11 // Start Word u 11 // Spouštění Word u pomoci ikony 12 // Spouštění Word u pomocí tlačítka Start 13 // Spouštění Wordu z panelu zástupců Microsoft Office 13 Automatické spouštění Wordu po startu počítače 13 // Co vidíte na obrazovce 14 - // Jak ovládat Word 15 // Použití příkazů 15 // Typy příkazů 16 // Místní nabídka příkazů 17 // Dialogová okna 17 // Ikony 18 // Použití myši 19 // Zobrazení dokumentu 20 // Normální zobrazení 20 // Rozvržení stránek při tisku 21 // Rozvržení stránek WWW 21 // Osnova 22 // Náhled před tiskem 22 // Zobrazení celé obrazovky 22 // Velikost zobrazení 23 // Kapitola 2: Práce s dokumenty 25 // Postup při vytváření dokumentu 25 // Nový dokument 26 // Ukládání dokumentů 26 // První uložení dokumentu 27 // Pra videi né ukládání dokumentu 28 // Nastavení automatického ukládání dokumentů 29 // Vytvoření nové složky během ukládání dokumentu 29 // Složky 29 // Nastavenia vyhledání složek 30 // Změna složky v dialogovém okně 31 // Výchozí složka pro dokumenty 32 // Otevření dokumentu 33 // Otevření dokumentu pomocí dialogového okna 33 // Rychlé otevření naposledy upravovaných dokumentů 33 Otevření dokumentu přímo z Windows 34 // Ote vření dokumentu pouze pro čtení 34 // Za vření dokumentu 35 // Kapitola 3: Úpravy dokumentu 37 // Zásady psaní textu 37 // Co znamenají
symboly JI 38 // Neoddělujte řádky klávesou Enter 38 // Nezarovnávejte text mezerami 39 // Pište správné symboly 41 // Tvrdá mezera 41 // Datum a čas 42 // Použití mezer 44 // Přesouvání kurzoru 45 // Základní způsoby přesouvání kurzoru 45 // Posun v dokumentu 46 // Rychlejší přesouvání kurzoru na větší vzdálenosti 47 // Přesun kurzoru přímo na vybranou stránku 47 // Označení textu 43 // Základní postupy označení textu 48 // Označení čtvercového bloku 51 // Označení větších bloků textu 51 // Jednoduché opravy dokumentu 52 // Možnost vrátit úpravy a formátování zpět 52 // Opakování akce 54 // Vložení textu uvnitř dokumentu 54 // Smazání textu 55 // Smazání jednotlivých znaků 55 // Smazání větších částí textu 56 // Přepsání textu 57 // Přesun a kopírování textu 57 // Použití myši pro přesun a kopím vání údajů 57 // Přesouvání a kopírování textu pomocí schránky 57 // Kontrola pravopisu 60 // Kapitola 4: Další práce s dokumentem // Dělení slov // Vzhled dokumentu a dělení slov Parametry pro dělení slov Automatické dělení slov Ruční dělení slov Problémy s dělením slov Automatické opravy // Zapnutia vypnutí automatických oprav Nastavení nového výrazu pro automatické opravy Obecně používané opravy Okamžité zrušení automaticky provedené opravy Zrušení dvojice výrazů z automatických oprav Definování výjimek Vyhledávání a nahrazování textu
Vyhledání textu Nahrazování textu // Okamžité nahrazení všech výskytů textu Jak ovlivnit vyhledávání a nahrazování // Kapitola 5: Pomoc při práci s Wordem // Nápověda // Rejstřík // 63 // 63 * // 63 // 65 // 66 68 69 // 69 // 70 // 70 // 71 // 72 // 72 // 73 // 74 // 74 // 75 77 77 // 79 // 79 \\ // 81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC