Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. české vyd.
Praha : Svojtka a Vašut, 1996
160 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7180-071-6 (váz.)
Obsahuje rejstřík, poděkování
Pravěk - stati a ilustrace
000081592
Městská knihovna knih. 1 odd. 3 // Obsah // ? 9284 ( ) ex.: // Vydalo nakladatelství SVOJTKA a VAŠUT Vítkova 8, 186 00 Praha 8 v roce 1996 České vydání první // © 1994 by Oxford University Press, 1994 Translation © Irena Kočková, 1996 Czech edition © bv SVOJTKA a VAŠUT, 1996 // ISBN 80-7180-071-6 // Tento překlad původního anglického vydání publikace Prehistorie World z roku 1994 je vydáván na základě dohody s nakladatelstvím Oxford University Press. // This translation of Prehistorie World originally published in English in 1994 is published by arrangement with Oxford University Press. // Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, skladována ve vyhledávacím systému nebo předávána v žádné formě nebo žádným prostředkem, elektronickým, mechanickým, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak, bez předchozího svolení vydavatele. // 1 // Vznik a vývoj země // VZNIK ZEME 8 Od velkého třesku ke vzniku Země // Svědectví v horninách m // Zlomy, vrásy a určování stáří hornin // Putující kontinenty 78 // Země mění tvář: pohyb kontinentů a desková tektonika // FOSILIE: KLÍČ, KTERÝ NÁM DÁVÁ PŘÍRODA 24 Život proměněný v kámen: průvodce hledačů fosilií // ŽIVÉ FOSILIE 32 // Pravěké ryby, loděnky a další relikty minulosti // Znázornění geologické // HISTORIE 38 // 2 // Historie života // Prekambrium 50 // Vznik života: od primitivních buněčných organismů
? mnohobuněčnému životu // Kambrium 56 // Velký experiment přírody: bouřlivý rozvoj nového života // Ordovik a silur 62 // První obratlovci a rozvoj rostlin // Devon 68 // Vznik obojživelníků a zelenání rostlinstva na souši // Karbon 76 // Základ uhelných ložisek - močály; semenné rostliny, první hmyz a rozkvět obojživelníků // Hledání souvislostí: jména rodová a d mhová // Vývoj vživota 42 // Přežívají nejpřizpůsobivější: zrození, život a smrt druhů // Na obálce: Uinlalhenum - velký býložravý savec ? období eocénu // PERM 82 // Rozvoj plazů a velké vymírání Trias 86 // Rozpad superkontinentu a nástup dinosaurů // Jura 92 // Dinosauři, ichtyosauři a pteosauři; rozvoj plazů na zemi, ve vodě i ve vzduchu // CO VÍME O DINOSAURECH 700 Nejnovější pohled na zásadní otázky v polemikách kolem dinosaurů // KŘÍDA 270 // První květiny, veleještěři a značné vymírání určitých živočichů // PALEOCÉN U8 Rozvoj savců; ptakořitní, vačnatci a placentální savci // EOCÉN 722 // První kytovci, primitivní sloni a koně // OUGOCÉN 726 Období přežvýkavců a rozvoj travin // MIOCÉN 730 Rozmach stepí, rozvoj primátů // PLIOCÉN 736 Stepi a lovci: psi a další zvířata lovící ve smečkách // PLEISTOCÉN A IIOLOCÉN 7 40 // Doby ledové, srstnatí mamuti a obrovští ptáci // Vývoj Člověka 746 Oď jižních lidoopů ? současnému člověku // Stručný přehled vývoje života // na Zemi
752 // Slovník odborných // výrazů 754 // Rejstřík 756 // Poděkování 760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC