Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
53 s.

objednat
ISBN 80-7368-189-7 (brož.)
Systém vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
Určeno pro kurzy projektu Phare 2003 RLZ 2.1/261 Systém vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
Bibliografie na s. 53
Právo - Česko - texty učební
000081675
Obsah // Obsah // ÚVOD // 3 // ČÁST A ZÁKLADNÍ PRÁVNI POJMY - DEFINICE... // Právo // Právní vztah Vnitřní členění práva Ústava ČR Právní způsobilost // ČÁST ? PRACOVNÍ PRÁVO... // Vznik pracovněprávního vztahu // Průběh pracovněprávního vztahu // Skončení pracovního poměru // Druhy pracovního poměru // Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr // Zaměstnávání manželů // ČÁST C ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA... // Občanské právo Věcná práva Vlastnické právo Dědické právo Práva ? věcem cizím Závazkové právo // PŘEHLED NĚKTERÝCH POJMŮ ČASTO POUŽÍVANÝCH V OBČANSKÉM PRÁVU ZÁKON NA OCHRANU SPOTŘEBITELE - VÝŇATEK // ČÁST D RODINNÉ PRÁVO... // Rozvod manželství Rodičovská zodpovědnost Určení otcovství Výživné // ČÁST E SPRÁVNÍ PRÁVO... // ČLENĚNÍ SPRÁVNÍHO PRÁVA // Správní řízení // Úseky v oblasti veřejné správy Správa zdravotnictví Správa školství Finanční právo Správa policie // ČÁST F ZÁKLADY PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ... // Systém sociálního zabezpečení // 1) Sociální pojištění // 2) Státní sociální podpora // 3) Sociální pomoc Sociální potřebnost // DÁVKY SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI PŘI NEDOSTATEČNÉM PŘÍJMU NÁROK NA VDOVECKÝ A VDOVSKÝ DŮCHOD // ČÁST G ZÁKLADY CIVILNÍHO PROCESU... // Soudy a soudci Exekuční řízení // ZÁVĚR // 5 // 9 // // 1 // Právní minimum // PŘÍLOHY...43 // Příloha č. 1 - Smlouvy...44
// Příloha č. 2 - Plná moc...48 // Příloha č. 3 - Praktické příklady...49 // LITERATURA... 53 // 2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC