Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
71 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-547-8 (brož.)
ISBN 80-7368-547-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2"--Rub tit. l.
Obsahuje bibliografii na s. 65-67 a bibliografické odkazy
Vydáno též jako CD-ROM
000081835
Cíle pro studium textu -- Vysvětlivky k používaným symbolům -- 1. „Změna" aneb proč vytváříme předměty do ŠVP -- Pozitiva a negativa v základních školách podle České školní inspekce -- Vliv změn ve společnosti -- Čtyři pilíře vzdělávání pro 21. století -- Cíle základního vzdělávání -- 2. Klíčové kompetence -- Vymezení pojmu klíčové kompetence -- Obsah klíčových kompetencí -- Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy -- Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni předmětu -- 3. Vzdělávací oblasti a učební osnovy -- Název vyučovacího předmětu -- Charakteristika vyučovacího předmětu -- Rozpracování očekávaných výstupů předmětu -- Zpracování učiva předmětu tabulace -- Průřezová témata a jejich začlenění ve ŠVP -- 4. Od výstupů k plánování výuky -- Jak a čím začít plánovat výuku -- Hlavní záměr výuky -- Taxonomie kognitivní domény Benjamina Blooma -- 5. Hodnocení výstupů i kompetencí -- Motivační, poznávací a konativní funkce v hodnocení -- Popisný a posuzující jazyk -- Sumativní a formativní hodnocení -- Kritéria a indikátory hodnocení -- Práce s chybou -- Závěr -- Řešení úloh -- Úloha č. 1 -- Úloha č. 3: -- Úloha č. 4 -- Úloha č. 5 -- Úloha č. 6 -- Úloha č.7 -- Literatura -- Přílohy -- Příloha 1 klíčové kompetence inzeráty -- Příloha 2 Pracovní list k popisu klíčových kompetencí -- Příloha 3 Příklady
vybraných výchovných a vzdělávacích strategií u předmětů: Příloha 4 Vybrané výstupy a učivo předmětu Český jazyk a literatura 7. ročník -- Příloha 5 Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze kognitivních procesů -- Příloha 6 Příklad kritérií a indikátorů hodnocení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC