Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000
111 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85529-74-2 (brož.)
angličtina, francouzština
Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Přeloženo z angličtiny a francouzštiny
Zaměstnanost - předpisy právní - Evropská sociální charta - texty a komentáře
000081840
Úvod 5 // Část první - Pracovní doba 7 // I. Rozumná pracovní doba 8 // A. Denní pracovní doba 9 // B. Týdenní pracovní doba 10 // C. Pružné systémy pracovní doby 11 // D. Doba odpočinku v týdnu 12 // II. Právo na volno 13 // A. Placené verejné svátky 13 // B. Právo na každoroční dovolenou 15 // III. Zkrácení pracovní doby v nebezpečných nebo nezdravých zaměstnáních 17 // Část druhá - Zdraví a bezpečnost při práci 19 // I. Právní předpisy o bezpečnosti a zdraví při práci 20 // A. Materiální obsah 20 // B. Chránění pracovníci a chráněná odvětví 27 // II. Účinné vynucování předpisů BOZP 31 // A. Trendy v pracovních úrazech a nemocích z povolání 32 // B. Dozor nad uplatňováním pracovních předpisů 34 lil. Konzultace a účast pracovníků a/nebo jejich zástupců v otázkách BOZP 36 // A. Na národní a regionální úrovni 36 // B. Na úrovni podniku 38 // C. Budoucnost 41 // Část třetí - Spravedlivá odměna za práci 43 // I. Článek 4 odst. 1 - Právo na důstojnou odměnu 43 // A. Pravidlo 68 % 44 // B. Nový přístup 45 // II. Záruky odmeny 49 // A. Právo na zvýšenou odměnu za práci přes čas 49 // B. Právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty 52 // C. Právo na rozumnou výpovední dobu při skončení zaměstnání 54 // D. Omezení srážek ze mzdy 58 // Část čtvrtá - Právo se organizovat a kolektivně vyjednávat 62 // I. Právo se organizovat 62 // A. Vytváření odborových organizací 64 // B. Právo vstoupit do odborové organizace i nevstoupit // do odborové organizace 69 // C. Činnost odborových organizaci 77 // D. Osobní rozsah článku 5 82 // II. Právo kolektivně vyjednávat 90 Obecné principy // A. Společné konzultace 90 // B. Podpora procesu dobrovolného vyjednávání 92 // C. Smírčí a rozhodčí řízení 97 // D. Kolektivní akce 98 // Závěr 111
(OCoLC)85011232
cnb000986027

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC