Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
184 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-227-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, výsledky úloh, souhrnná cvičení
Matematika - sešity pracovní
000081842
Obsah // 9/1 Lomené výrazy; rovnice; soustavy rovnic ... 6 // 1 LOMENÉ VÝRAZY ... 6 // 1.1 Připomínáme si mocniny... 6 // 1.2 Co víme o mnohočlenech... 7 // 1.3 Co známe o rovnicích... 12 // 1.4 Připravíme se na lomené výrazy ... 13 // 1.5 Lomený výraz ... 16 // 2 POČÍTÁME S LOMENÝMI VÝRAZY ... 20 // 2.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů ... 20 // 2.2 Sčítání lomených výrazů ... 22 // 2.3 Odčítání lomených výrazů... 24 // 2.4 Násobení lomených výrazů... 26 // 2.5 Delení lomených výrazů... 28 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 31 // 4 ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI ... 35 // 4.1 Řešíme rovnice s neznámou ve jmenovateli ... 35 // 4.2 Neznámá jde do jmenovatele ... 38 // 4.3 Ke stejnému cíli různými cestami... 40 // 5 SOUSTAVY ROVNIC... 42 // 5.1 Co je soustava rovnic... 42 // 5.2 Naučme se řešit soustavy rovnic ... 43 // 5.3 Směsi a roztoky ... 45 // 5.4 Krátce pohyb sem i tam... 47 // 6 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 49 // 9/2 Funkce; podobnost; goniometrické funkce... 54 // 1 FUNKCE... 54 // 1.1 Závislosti, přiřazování, předpisy... 54 // 1.2 Co je (a co není) funkce... 59 // 3 // 2 LINEÁRNÍ FUNKCE... 64 // 2.1 Přímá úměrnost... 64 // 2.2 Lineární funkce a její graf ... 67 // 2.3 Rostoucí funkce a klesající funkce ... . 71 // 2.4 Lineární funkce v praxi ... 74 // 3 ZE SVĚTA NELINEÁRNÍCH FUNKCÍ ... 78 // 3.1 Kvadratická funkce ... 78 // 3.2 Nepřímá úměrnost... 81 // 4 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...
82 // 5 PODOBNOST ... 89 // 5.1 Podobnost geometrických útvarů... 89 // 5.2 Věty o podobnosti trojúhelníků... 92 // 5.3 Jak využíváme podobnost ... 97 // 6 GONIOMETRICKÉ FUNKCE ... 102 // 6.1 Funkce sinus... 102 // 6.2 Funkce kosinus... 104 // 6.3 Funkce tangens ... 105 // 6.4 Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku ... 107 // 6.5 Užití goniometrických funkcí ... 111 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 115 // 9/3 Jehlan, kužel, koule; finanční matematika... 121 // 1 JEHLAN ... 121 // 1.1 Jehlan ... 121 // 1.2 Síť a povrch jehlanu... 124 // 1.3 Objem jehlanu... 127 // 2 KUŽEL ... 131 // 2.1 Kužel ... 131 // 2.2 Síť a povrch kužele... 133 // 2.3 Objem kužele... 136 // 4 // 3 KOULE ... 138 // 3.1 Koule a její povrch... 138 // 3.2 Objem koule... 140 // 4 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 142 // 5 ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ... 146 // 5.1 Na finance s procenty... 146 // 5.2 Věřitelé a dlužníci ... 147 // 5.3 Dvakrát měř, jednou řež!... 150 // 5.4 Jednoduché, nebo složené úročení? ... 153 // 5.5 TJrokovací období jsou různá ... 155 // 5.6 Nejen jednou uložíme... 158 // 5.7 Dluhy se musí platit... 160 // 6 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 162 // VÝSLEDKY ÚLOH... 166 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC