Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Prometheus, 1999
180 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-162-0 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, výsledky úloh, matematické hry pro jednoho a pro dva
Matematika - sešity pracovní
000081843
Obsah // 7/1 Zlomky; celá čísla; racionální čísla...6 // 1 ZLOMKY...6 // 1.1 Celek a jeho část...6 // 1.2 Zlomky na číselné ose...9 // 1.3 Rozšiřování zlomků... 11 // 1.4 Krácení zlomků... 12 // 1.5 Porovnávání zlomků...15 // 1.6 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla...16 // 2 POČÍTÁME SE ZLOMKY...19 // 2.1 Sčítání zlomků...19 // 2.2 Odčítání zlomků...22 // 2.3 Násobení zlomků...24 // 2.4 Dělení zlomků...27 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...30 // 4 CELÁ ČÍSLA...34 // 4.1 Celá čísla a jejich znázornění...34 // 4.2 Absolutní hodnota celého čísla...37 // 4.3 Porovnávání celých čísel...38 // 5 POČÍTÁME S CELÝMI ČÍSLY...41 // 5.1 Sčítání celých čísel...41 // 5.2 Odčítání celých čísel...43 // 5.3 Násobení celých čísel...46 // 5.4 Dělení celých čísel...48 // 6 RACIONÁLNÍ ČÍSLA...50 // 6.1 Záporná desetinná čísla a záporné zlomky...50 // 6.2 Porovnávání racionálních čísel...52 // 6.3 Sčítání a odčítání racionálních čísel...55 // 6.4 Násobení a dělení racionálních čísel...58 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...60 // 7/2 Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta...63 // 1 POMĚR...63 // 1.1 Co je poměr...63 // 1.2 Rozšiřování a krácení poměru...65 // 1.3 Počítáme s poměry...67 // 1.4 Postupný poměr...70 // 1.5 Měřítko plánu a mapy...71 // 2 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST...75 // 2.1 Přímá úměrnost...75 // 2.2 Nepřímá úměrnost...78
// 2.3 Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině...81 // 2.4 Graf přímé úměrnosti...83 // 2.5 Graf nepřímé úměrnosti...85 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...87 // 4 PROCENTA. ÚROKY...90 // 4.1 Co je procento...90 // 4.2 Na procenta s trojčlenkou...92 // 4.3 Procenta kolem nás...95 // 4.4 Úroková míra a úrok...99 // 4.5 Co je promile...101 // 5 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...102 // 7/3 Shodnost; středová souměrnost; // čtyřúhelníky; hranoly...106 // 1 SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ...106 // 1.1 Shodnost geometrických útvarů...106 // 1.2 Shodnost trojúhelníků...110 // 1.3 Věta sss...111 // 1.4 Věta sus...114 // 1.5 Věta usu... 115 // 2 STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST...118 // 2.1 Připomínáme si osovou souměrnost...118 // 2.2 Středová souměrnost... 121 // 2.3 Středově souměrné útvary...123 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...125 // 4 ROVNOBĚŽNÍK...130 // 4.1 Čtyřúhelníky a rovnoběžníky... 130 // 4.2 Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku... 132 // 4.3 Kosodélník a kosočtverec...133 // 4.4 Konstrukce rovnoběžníku... 135 // 4.5 Obvod a obsah rovnoběžníku... 137 // 5 TROJÚHELNÍK A LICHOBĚŽNÍK...139 // 5.1 Obsah trojúhelníku...139 // 5.2 Lichoběžník... 140 // 5.3 Konstrukce lichoběžníku...141 // 5.4 Obvod a obsah lichoběžníku... 143 // 6 HRANOLY...145 // 6.1 Hranol... 145 // 6.2 Síť hranolu... 147 // 6.3 Povrch hranolu... 150 // 6.4 Objem hranolu... 151 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...153 // VÝSLEDKY ÚLOH...158 // MATEMATICKÉ HRY PRO JEDNOHO...179
// MATEMATICKÉ HRY PRO DVA...180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC