Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979
334 s. : il. ; 8°

objednat
Odborná literatura pro učitele. Praktické příručky
Přehl. lit.
Na vybraných didaktických typech živočichů přináší řadu návodů pro zajímavou práci v laboratoři a v závěrečné kapitole podává návody na pozorování u vody..
Metodická příručka pro praktická cvičení zoologie na školách 1. a 2. cyklu
000081846
Předmluva 5 // Krásnoočko zelené (Euglena viridis Ehrenberg) — dr. Antonín Altmann 11 // Sběr 11 // Pěstování kultur 11 // Příjem potravy 12 // Stavba těla 13 // ! Pozorování a pokusy 16 // I. Pozorování zpomaleného pohybu krásnoočka zeleného 16 // : 2. Fototaxe krásnoočka zeleného 17 // 3. Vliv světla na krásnoočko zelené 17 // 4. Světelné optimum krásnoočka zeleného 18 // 5. Pozorování citlivosti krásnoočka zeleného na denní a noční rytmus 18 // Trepka velká (Paramecium caudatum Ehrenberg) — dr. Antonín Altmann 20 // Pěstování kultur 20 // Stavba těla 21 // Pozorování a pokusy 32 // 1. Pozorování pohybu trepek 32 // 2. Mikroskopický preparát brv 33 // ’ 3. Pozorování zpomaleného pohybu brv 33 // 4. Pozorování zpomaleného pohybu trepek v narkóze 34 // 5. Vznik potravních vakuol a důkaz chemických změn v nich 34 // 6. Pozorování makronuklea 34 // 7. Pozorování stavby těla při vitálním zbarvení 35 // 8. Přijímání potravy 35 // 9. Důkaz zrnek glykogenu v entoplazmě 35 // 10. Pozorování rychlosti pohybu trepek 36 // II. Pozitivní a negativní termotaxe 36 // 12. Pokus s termotaxi trepky 36 // 13. Teplotní optimum životního prostředí trepky 37 // 14. Vliv teploty na množení trepek 38 // 325 // p // 15. Pozitivní a negativní chemotaxe trepek 38 // 16. Změna chemotaxe trepek 39 // 17. Chemotaxe a vystřelování trichocyst 40 // 18. Tigmotaxe 41 // 19. Geotaxe 4j // 20. Galvanotaxe 42 // Nezmar hnědý {Hydra oligactis Pallas) — dr. Antonín Altmann 43 // Sběr 43 // Chov 44 // Stavba těla 44 // Ektodermální buňky 45 // Nervové buňky 45 // Žahavé buňky 47 // Entodermální buňky 50 // Vmezeřené buňky 51 // Nepohlavní rozmnožování 52 // Pohlavní rozmnožování 53 // Srovnávací tabulka nej běžnějších druhu nezmarů 54 // Regenerace 59
Symbióza nezmara zeleného s řasami 60 // Pozorování a pokusy 60 // 1. Pozorování nezmara v akváriu 61 // 2. Pozorování živého nezmara pod mikroskopem 61 // 3. Příprava mikroskopického preparátu nezmara 61 // 4. Pozorování žahavých a jiných buněk nezmara 62 // 5. Určování vajíček nezmarů 62 // 6. Pozorování pučení nezmarů 62 // 7. Pozorování pučení nezmara zeleného 63 // 8. Pozorování pučení nezmara obecného 63 // 9. Pozorování pučení nezmara hnědého 63 // 10. Pozorování pohybu nezmarů 63 // 11. Regenerace nezmara bez vajíčka 63 // 12. Regenerace nezmara s vajíčkem 64 // 13. Pozorování přijímání přirozené potravy 65 // 14. Pozorování schopnosti nezmara rozlišovat kvalitu potravy 66 // 15. Pozorování příjmu rozdrcené potravy 66 // 16. Otázka kanibalismu u nezmara 67 // 17. Reakce na mechanické podněty 67 // 18. Reakce na podráždění otřesem 67 // 19. Reakce na mechanické podráždění proudem vody 68 // 20. Reakce na chemické podráždění 68 // 21. Reakce na vzduchování 68 // 22. Reakce na nedostatek kyslíku a na chlórovanou vodu // 23. Termotaxe // 24. Negativní termotaxe // 25. Fototaxe // Ploštěnky — txojvětevné (Tricladida) — dr. Antonín Altmann // Sběr // Chov // Stavba těla // Soustava svalová, pohyb /Soustava trávicí Dýchání // Soustava vylučovací Soustava nervová Soustava smyslová Soustava pohlavních orgánů Regenerace Pozorování a pokusy // 1. Fixace ploštěnek a příprava celkového trvalého preparátu // 2. Pohyb celé ploštěnky i částí jejího těla // 3. Otáčecí reflex // 4. Reakce na mechanické podráždění // 5. Vystřelování rhabditů // 6. Reakce na chemické podráždění // 7. Negativní fototaxe // 8. Pozitivní rheotaxe // 9. Regenerace // Škrkavka koňská (Parascaris equorum Goeze) dr. Antonín Altmann Sběr //
Chov // Stavba těla // Soustava svalová, pohyb /Soustava trávicí Dýchání // Soustava vylučovací Soustava nervová Soustava smyslová Soustava pohlavních orgánů Regenerace Pozorování a pokusy // 1. Fixace ploštěnek a příprava celkového trvalého preparátu // 2. Pohyb celé ploštěnky i částí jejího těla // 3. Otáčecí reflex // 4. Reakce na mechanické podráždění // 5. Vystřelování rhabditů // 6. Reakce na chemické podráždění // 7. Negativní fototaxe // 8. Pozitivní rheotaxe // 9. Regenerace // Škrkavka koňská (Parascaris equorum Goeze) dr. Antonín Altmann Sběr // Příprava materiálu ? pozorování a pitvě Pozorování vnější stavby těla Pozorování vnitřní stavby těla Soustava trávicí Soustava pohlavních orgánů Pozorování a pokusy // Příprava preparátu z vajíček dospělé škrkavky // Žížala obecná (Lumbricus terrestris Linné) — dr. Antonín Altmann // Způsob života // Sběr // Chov // Příprava materiálu k pozorování a pitvě // Pozorování vnější stavby těla Pozorování vnitřní stavby těla // Soustava trávicí Dýchací orgány Soustava cévní Soustava vylučovací Soustava pohlavních orgánů Soustava nervová Soustava smyslová Příčný řez tělem Pozorování a pokusy // 1. Pohyb žížaly a zjištění štětin na jejím těle // 2. Funkce štětin // 3. Kontrakční vlny podélné svaloviny // 4. Stahovací reflex // 5. Reakce na prostřižení břišní nervové pásky // 6. Odlišný způsob chování dvou oddělených částí těla žížaly // 7. Význam jednotlivých částí nervové soustavy pro pohyb // 8. Přijímání potravy // 9. Pionikaní vody pokožkou v roztocích různé koncentrace // 10. Dráždivost nervové soustavy // 11. Negativní fototaxe // 12. Reakce na jednostranné osvětlení // 13. Citlivost na různé barvy světelného spektra //
14. Zjištění a umístění smyslu pro vlhkost // 15. Reakce na mechanické podněty v různých částech těla // 16. Reakce na chemické podněty // 17. Umístění smyslu pro chemické podněty // 18. Reakce na opakované chemické podněty // 19. Reakce na chemické podněty různé kvality // 20. Reakce na podráždění elektrickým proudem // 21. Pokus regenerační // Hlemýžď zahradní (Helix pomatia Linné) — dr. Antonín Altmann // Způsob života // Sběr // Chov // Příprava materiálu k pozorování a pitvě Pozorování vnější stavby těla Pozorování vnitřní stavby těla Soustava trávicí Soustava dýchací Soustava cévní // Soustava vylučovací 118 // Soustava nervová 119 // Soustava smyslová 119 // Soustava pohlavních orgánů 119 // Pozorování a pokusy 120 // 1. Pozorování při sběru hlemýžďů 120 // 2. Pozorování ulity 121 // 3. Pozorování pohybu 121 // 4. Pozorování drobných částí potravy v hepatopankreatu nasyceného // . hlemýždě 122 // 5. Pozorování páření a snůšky vajíček 122 // 6. Chování hlemýždě v suchém a vlhkém prostředí 123 // 7. Vrstvy ulity a jejich složení 123 // 8. Obnovení porušené ulity 124 // 9. Pohyb hlemýždě 124 // 10. Zjištění síly svalstva 124 // 11. Poměr přijaté potravy ? váze těla hlemýždě 125 // 12. Přijímání potravy 125 // 13. Chuť hlemýždě 125 // 14. Chuťové schopnosti hlemýždě 126 // 15. Reakce na kyselinu šťavelovou 126 // 16. Důkaz amylázy ve slinných žlázách 126 // 17. Určení chemicky dráždivých míst — chemotaxe 127 // 18. Čichové schopnosti 127 // 19. Čichové schopnosti hlemýždě 127 // 20. Čichové reakce hlemýždě na různé látky 128 // 21. Funkce statocysty 128 // 22. Statické oční reflexy 129 // 23. Reakce na zastínění 129 // 24. Rozeznávání barev 129 // 25. Činnost nervové soustavy 130 //
Škeble rybničná (Anodonta cygnea Linné) — dr. Antonín Altmann 131 // Příprava materiálu ? pozorování a pitvě 131 // Pozorování živého materiálu 131 // Usmrcení škeble pro pitvu 132 // Pozorování vnější stavby těla 132 // Pozorování vnitřní stavby těla 132 // Soustava dýchací 134 // Soustava cévní 134 // Soustava vylučovací 135 // Soustava trávicí 135 // Soustava pohlavních orgánů 136 // Soustava nervová 136- // 329 // Pozorování a pokusy 136 // 1. Pozorování řasinkového epitelu na plášti škeble 136 // 2. Zjištění přijímacího otvoru škeble rybniční 137 // Hrotnatka obecná [Daphnia pulex De Geer) dr. Antonin Altmann 138 // Způsob života 138 // Sběr 138 // Chov 139 // Pozorování vnější stavby těla 139 // Pozorování vnitřní stavby těla 141 // Soustava pohybová 141 // Soustava trávicí 142 // Soustava cévní 143 // Soustava vylučovací 143 // Soustava nervová 143 // Soustava smyslová 143 // Soustava pohlavních orgánů 144 // Pozorování a pokusy 146 // 1. Vitální barvení trávicí soustavy 146 // 2. Vyměšovací soustava 146 // 3. Pozorování hrotnatky za vitálního barvení 147 // 4. Zjištění polohy žaberních lupínků při vitálním barvení 147 // 5. Dýchací orgány 148 // 6. Vliv teploty na činnost srdce 148 // 7. Působení některých chemických látek na srdeční tep 149 // 8. Účinek etylalkoholu na srdeční činnost 149 // 9. Nervová soustava při vitálním barvení 149 // 10. Činnost oka 130 // 11. Vliv světla na polohu těla 130 // 12. Fototaxe a adaptace ke světlu a tmě 131 // 13. Vliv kysličníku uhličitého na fototaxi 131 // 14. Fototaxe 131 // 15. Srovnání fototaxe dvou druhů hrotnatek 132 // 16. Smysl pro vnímání barvy 132 // 17. Reakce na změnu teploty 132 // 18. Zjištění chemoreceptorů barvení 133 //
Rak říční (Astacus astacus Linné) — dr. Antonín Altmann 154 // Způsob života 134 // Sběr 138 // Chov 138 // Příprava materiálu k pozorování a pitvě 137 // Pozorování vnější stavby těla 137 // Soustava krycí a vývoj vnější kostry Pozorování vnitřní stavby těla // Soustava svalová Soustava trávicí Soustava dýchací Soustava cévní Soustava vylučovací Soustava nervová Soustava smyslová Soustava pohlavních orgánů Pozorování a pokusy Pozorování rohovky složeného oka raka // Pakobylka indická (Carausius morosus Brunner) — dr. Antonín Altmann // Způsob života Chov // Příprava materiálu k pozorování a pitvě Pozorování vnější stavby těla Soustava krycí // Pozorování vnitřní stavby těla Soustava trávicí Soustava dýchací Soustava cévní Soustava vylučovací Soustava nervová Barvoměna Pozorování a pokusy // 1. Vliv suchého a vlhkého prostředí na barvoměnu // 2. Změny barvy způsobené podvázáním // 3. Důkaz chitinu v kutikule pakobylky // 4. Preparát složeného oka pakobylky // 5. Pohyb stigmat // 6. Srdeční stahy // 7. Tep srdce a směr proudění krvomízy // 8. Mikroskopické pozorování krevních buněk // 9. Fagocytóza krevních buněk // 10. Důkaz tuku v tukovém tělese // 11. Pozorování slinných žláz // 12. Potrava ve střevě // 13. Mikroskopické pozorování Malpighiových trubic a důkaz vápence v nich // 14. Pohyby Malpighiových trubic // 15. Vylučování barviv Malpighiovými trubicemi // 16. Pokusy s klidovými a pohybovými reakcemi 191 // 17. Katalepsie 191 // 18. Padací a otáčecí reflex 192 // 19. Otáčecí reflex 192 // 20. Umístění orgánu pro vnímání teploty 193 // 21. Geotaxe pakobylek 193 // 22. Schopnost pohybu dekapitované pakobylky 193 // 23. Koordinace pohybu končetin 194 // 24. Svlékání pakobylek 195 //
25. Denní aktivita 197 // 26. Fotohorotaxe 198 // 27. Autotomie 198 // 28. Regenerace 198 // Plotice obecná (Rutilus rutilus Linné) 200 // Způsob života 200 // Chov 201 // Příprava materiálu k pozorování a pitvě 201 // Pozorování vnější stavby těla 201 // Hlava 201 // Trup a ocas 202 // Pozorování vnitřní stavby těla 20? // Soustava svalová 204 // Soustava trávicí 204 // Soustava dýchací 206 // Soustava cévní 206 // Soustava vylučovací 207 // Soustava nervová 207 // Soustava pohlavních orgánů 208 // Pozorování a pokusy 208 // 1. Pozorování kostních buněk ve skřelové kosti 208 // 2. Chromatofory v kůži ryb 208 // 3. Antagonistický vliv Na+ ? K+ iontů na chromatofory 209 // Skokan hnědý {Rana temporaria Linné) 210 // Způsob života 213 // Sběr 213 // Chov 214 // Příprava materiálu k pozorování a pitvě 214 // Fixace a konzervace 214 // Pozorování vnější stavby těla 214 // Pozorování vnitřní stavby těla 215 // Soustava svalová 215 // Otevření tělní dutiny 216 // Pozorování v tělní dutině 216 // Soustava trávicí 216 // Soustava dýchací 218 // Soustava cévní 218 // Soustava vylučovací 219 // Soustava nervová 219 // Soustava pohlavních orgánů 220 // Pozorování a pokusy 220 // 1. Chromatofory v kůži žab 220 // 2. Pozorování červených a bílých krvinek 221 // 3. Pohyb řasinkového epitelu 221 // 4. Činnost izolovaného žabího srdce 222 // Holub domácí {Columba livia forma domestica Gmelin) — dr. Antonín Altmann223 // Příprava materiálu k pozorování a pitvě 224 // Pozorování vnější stavby těla 224 // Pozorování vnitřní stavby těla 227 // Soustava trávicí 228 // Soustava dýchací 230 // Soustava cévní 231 // Soustava vylučovací 232 // Soustava nervová 232 // Soustava smyslová 233 // Soustava pohlavních orgánů 233 // Pozorování a pokusy 234 //
1. Stavba praporu holubího pera 234 // 2. Pernice a nažiny na těle holuba 234 // 3. Mechanismus svírání a rozevírání prstů 234 // Vejce kura domácího 235 // Skořápka slepičího vejce 235 // Papírové blány a vzduchové bubliny 236 // Bílek slepičího vejce 237 // Žloutek slepičího vejce 237 // Pozorování a pokusy 2?9 // 1. Skořápka slepičího vejce 239 // 2. Papírové blány a vzduchové bubliny 240 // 3. Bílek slepičího vejce 240 // 4. Žloutek slepičího vejce 240 // Albinotický potkan (Rattus norvegicus Berkenhout) 241 // Způsob života 241 // 333 // Chov 242 // Příprava materiálu k pozorování a pitvě 243 // Pozorování vnější stavby těla 243 // Pitva 244 // Pozorování vnitřní stavby těla 245 // Soustava svalová 245 // Soustava trávicí 247 // Soustava dýchací 248 // Soustava cévní 248 // Soustava vylučovací 249 // Soustava nervová 250 // Soustava pohlavních orgánů 251 // Pozorování a pokusy 251 // 1. Odkrvení lebky pro preparaci 251 // 2. Preparace lebek varem 252 // 3. Preparace lebek pomocí macerace 252 // 4. Odtučnění lebek 252 // 5. Vybělení lebky peroxidem vodíku 253 // 6. Pozorování chrupů různých obratlovců 253 // Hydrobiologická exkurze — RNDr. Eva Lišková, CSc. 256 // Úvod 256 // Vybavení pro hydrobiologickou exkurzi 256 // Příprava na hydrobiologickou exkurzi 257 // Exkurze k různým vodním biotopům 260 // Vody tekoucí 260 // Exkurze k horní části toku potoka nebo řeky 261 // Exkurze k dolní části potoka nebo řeky 273 // Organismy žijící na kamenech 275 // Organismy žijící v bahnitých nánosech pomalu tekoucích vod 281 // Vody stojaté 284 // Plankton 287 // Bentos 297 // Seznam potřeb pro pokusy, exkurze a pro zpracování exkurzního materiálu 319 // A. Pomůcky 319 // B. Chemikálie a další potřeby 319 // Literatura 321
(OCoLC)85265630
cnb000129946

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC