Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987
196 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text (Masarykova univerzita Brno) 

objednat
Spisy filozof. fakulty Univ. J. E. Purkyně v Brně = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, facultas philosophica ; Č. 266
Obsahuje bibliografii
Angl. souhrn
000081891
Předmluva 5 // 1. ÚVODNÍ SLOVO K FONOLOGICKÉMU VÝVOJI PRASLOVANŠTINY 11 // 2. INDOEVROPSK.Ý FONOLOGICKÝ SYSTÉM A JEHO VÝVOJ DO PRASLOVANŠTINY 15 // 2.1. Vývoj indoevropských konsonantů 15 // 2.2. Vývoj indoevropských sonant 20 // 2.3. Vývoj indoevropských vokálů 21 // 2.4. Fonemická struktura morfému 24 // 2.5. Přízvuk a intonace v indoevropském období 26 // T" OD ROZPADU INDOEVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ K PROTOBALTŠTINÉ (BALTOSLOVANŠTINĚ) A RANÉ PRASLOVANŠTINĚ 29 // 3.1. Protobaltský (baltoslovanský) konsonantický systém 29 // 3.2. Vývoj s > S (š/ch) po i, u, r, k 30 // 3.3. Spirantizace palatálních velár k’, g’ 31 // 3.4. Splynutí o s a v protobaltských dialektech a dalši vývoj vokalického systému v rané praslovanštiné 32 // 3.5. Protetické a hiátové hlásky 36 // 4. VÝVOJ TZV. KLASICKÉ PRASLOVANŠTINY V LETECH 400 - 800 n. 1 39 // 4.1. Výchozí vokalický systém klasické praslovanštiny 39 // 4.2. L palatalizace konsonantú 39 // 4.3. Praslovanské přehlásky y > i (’ь > ь) a ‘á > e 41 // 4.4. Zákon otevřených slabik 42 // 4.5. Monoftongizace diftongů 43 // 4.6. Tzv. IL palatalizace velár 45 // 4.7. Tzv. IH. palatalizace velár 48 // 4.8. Palatalizace alveolár 51 // 4.9. Vznik tzv. /’ epentetického 53 // 4.10. Konsonantický systém po dokončení všech palatalizací 54 // 4.11. Tzv. metateze likvid neboli vývoj skupin tórí, lá/r, ten, telt 58 // 4.12. Vývoj skupin tbrt, tbrt, tblt, tblt 66 // 4.13. Vznik nosových vokálů 68 // 4.14. Přestavba vokalického systému po hláskových změnách 69 // 1954.15. Fonetická struktura slova v praslovanštině po provedení všech změn 74 // 4.16. Konsonantické a vokalické alternace po provedení všech psi. změn 76 // 4.17. Praslovanský přízvuk a psi. intonace 78 //
5. POMOLOGICKÝ VÝVOJ NA KONCI SLOVA V DEKLINACI A KONJUGACI (FORMÁLNÍ MORFOLOGIE KLASICKÉ PRASLOVANŠTINY) 81 // 5.1. Obecné poznámky o deklinaci substantiv 81 // 5.2. Základni deklinaění paradigmata 86 // 5.3. Základní konjugační paradigmata 96 // 5.4. Základní paradigmata pronominální deklinace 111 // 5.5. Základní paradigmata adjektiv 117 // 5.6. Deklinace numeralií 119 // 5.7. Nesktonná slova (indeklinabilia) 122 // 6. VÝVOJ FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU V POZDNÍ PRASLOVANŠTINĚ 125 // 6.1. Asimilace konsonantů a vokálů v rámci slabiky a postupný vznik měkkostni korelace v slovanských jazycích 125 // 6.2 Zánik nosovek na větší části slovanského území 127 // 6.3, Kontrakce neboli stahování 131 // 6.4. Zánik a vokalizace jerů 137 // 6.5. Vznik novoakutové intonace a tzv. náhradního dloužení 145 // 6.6. Dovršení měkkostni korelace 154 // 6.6.2. Depalatalizace 155 // 7. JEVY CHARAKTERIZUJÍCÍ KONEC PRASLOVANSKÉHO OBDOBÍ 159 // 8. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝVOJE PRASLOVANŠTINY 161 // 9. STRUČNÝ PŘEHLED FONETICKO-FONOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ SLOVANSKÝCH JAZYKŮ PO ROZPADU PRASLOVANŠTINY 165 // 9. Vokalismus 165 // 9.1. Bulharština 165 // 9.2. Makedonština 165 // 9.3. Srbocharvátština 165 // 9.4. Slovinština 166 // 9.5. Východoslovanské jazyky 167 // 9.6. Polština 169 // 9.7. Čeština 170 // 9.8. Slovenština 173 // 9.9. Lužičtina horní a dolní 174 // 9.10. Konsonantismus: Měkkostni korelace 175 // 9.11. Spirantizace 176 // 9.12. Mazuření 177 // 9.13. Znělostní asimilace 178 // 9.14. Vývoj souhlásky v 178 // 9.15. Vývoj souhlásky / 179 // 1969.16. Vývoj slabikotvorných r, l 179 // 9.17. Poznámky к dalším změnám v konsonantismu 179 // 9.18. Poznámky к vývoji morfologickému 180 // PŘEHLED ZÁKLADNÍ A POUŽITÉ LITERATURY 185 // SUMMARY: The Common Slavonic 191
(OCoLC)39426642
cnb000033760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC