Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Praha ; Praha : Grada, 2000
389 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-642-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, seznam autorů, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 377
Operace chirurgické - sestry zdravotní - příručky
000081935
Obsah // Seznam autorů a spolupracovníků ... 10 // Předmluva (в. Niederle) ... 13 // 1 Úvod ... 15 // 1.1 Od historie к současnosti (M. Duda) ... 15 // 1.2 Postgraduální vzdělávání sester (H. Frýdecká) ... 16 // OBECNÁ ČÁST // 2 Chirurgický výkon (M. Duda) ...21 // 2.1 Definice a základní pojmy ... 21 // 2.2 Operační indikace ... 22 // 2.3 Taktika a technika operací ... 23 // 2.4 Průběh operace ... 23 // 3 Operační trakt (M. Duda) ... 27 // 3.1 Centralizace operačních sálů ...27 // 3.2 Aseptický provoz ... 27 // 3.3 Prostorové uspořádání ... 28 // 3.4 Ambulantní operační sál ... 30 // 4 Přístrojové a materiální vybavení operačních sálů (M. Duda) ...31 // 4.1 Přístroje ... 31 // 4.1.1 Operační stoly ... 31 // 4.1.2 Operační lampy ... 31 // 4.1.3 Přístroje pro řezání, koagulaci a destrukci měkkých tkání ...31 // 4.1.4 Rentgen ... 37 // 4.1.5 Ostatní přístroje ... 38 // 4.2 Klasické operační nástroje ...40 // 4.3 Speciální operační nástroje ...49 // 4.4 Šicí materiál a jehly ... 52 // 4.5 Implantáty ... 59 // 4.6 Ostatní operační potřeby a pomůcky ... 62 // 4.6.1 Drobné vybavení ... 62 // 4.6.2 Operační oblečení a rouškování ... 62 // 4.6.3 Léky, obvazový a krycí materiál a další pomůcky ... 66 // 5 Personál operačních sálů a zásady instrumentování a asistování (M. Duda) .. 69 // 5.1 Personál ... 69 // 5.2 Instrumentování ... 71 // 5.2.1 Příprava u operačního stolu ...71 // 5.2.2 Obecná instrumetační technika a úkoly v průběhu operace ...71 // 8.5.6 Poruchy dýchání ... 135 // 8.5.7 Komplikace místní anestezie ... 136 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9 Všeobecná chirurgie (M. Duda) ... 139 // 9.1 Menší výkony ... 140 // 9.2 Chirurgické výkony obecné povahy ... 142 // 9.3 Operace krku ... 146 // 9.4 Operace prsní žlázy ... 149 // 9.5 Břišní operace ... 152 // 9.5.1 Otevření břišní dutiny ... 154 //
9.5.2 Operace žaludku a dvanáctníku ... 156 // 9.5.3 Operace bránice a jícnu ... 160 // 9.5.4 Operace střev ... 164 // 9.5.5 Operace žlučníku a žlučových cest ... 171 // 9.5.6 Operace jater, slinivky břišní a sleziny ... 172 // 9.5.7 Operace náhlých příhod břišních ... 175 // 9.5.8 Operace zevních břišních kýl ... 176 // 9.6 Amputace končetiny ... 177 // 10 Miniinvazivní a endoskopická chirurgie (M. Duda) ... 181 // 10.1 Definice a historie ... 181 // 10.2 Indikace, taktika a technika miniinvazivních operací ... 182 // 10.3 Přístrojové vybavení ... 186 // 10.4 Nástroje pro endoskopickou chirurgii ... 188 // 10.5 Nejčastější endoskopické operace ... 191 // 11 Dětská chirurgie (M. Duda, Z. Zlámal) ... 203 // 11.1 Obecné zásady ... 203 // 11.2 Vybrané operace ... 205 // 12 Hrudní chirurgie (M. Duda) ... 211 // 12.1 Obecné zásady ... 211 // 12.2 Vybrané operace ... 214 // 13 Cévní a transplantační chirurgie (M. Duda, P. Bachleda) ... 219 // 13.1 Obecné zásady ... 219 // 13.2 Vybrané cévní operace ... 219 // 13.2.1 Operace na vegetativních nervech ...219 // 13.2.2 Operace na venózním systému ... 223 // 13.2.3 Operace na arteriálním a portálním systému ... 225 // 13.3 Transplantace ... 230 // 14 Kardiochirurgie ... 233 // 14.1 Kardiochirurgie v dospělosti (J. Tošovský) ... 233 // 14.1.1 Úvod ... 233 // 19 Plastická chirurgie a léčení popálenin (P. Hart!) ...321 // 19.1 Plastická chirurgie ... 321 // 19.1.1 Charakteristika a náplň oboru ... 321 // 19.1.2 Zvláštnosti operační taktiky a techniky ... 321 // 19.1.3 Operační výkony v plastické chirurgii ... 326 // 19.2 Léčení popálenin ... 334 // 19.2.1 Organizace léčení ... 334 // 19.2.2 První pomoc a léčení ... 335 // 19.2.3 Místní léčení popálenin ... 337 // 20 Stomatochirurgie (J. Pazdera) ... 341 // 20.1 Dentoalveolární výkony ... 341 // 20.1.1 Chirurgická extrakce zubu ... 341 //
20.1.2 Resekce kořenového hrotu ... 344 // 20.2 Maxilofaciální chirurgické výkony ... 345 // 20.2.1 Konzervativní ošetření zlomeniny dolní čelisti ... 345 // 20.2.2 Stabilní osteosyntéza zlomeniny dolní čelisti ... 346 // 20.2.3 Korekce předkusu dolní čelisti sagitální osteotomií ... 347 // 20.2.4 Operace karcinomu dolního rtu ... 348 // 20.2.5 Operace karcinomu spodiny ústní a jazyka ... 348 // 21 Oftalmochirurgie (M. Vymazal) ... 351 // 21.1 Úvod ... 351 // 21.2 Poloha nemocného ... 351 // 21.3 Úloha instrumentářky ... 351 // 21.4 Predoperační příprava nemocného ... 352 // 21.5 Anestezie a akineze ... 353 // 21.6 Příprava operačního pole ... 354 // 21.7 Vybrané oční operace ... 354 // 22 Otorinolaryngologická chirurgie (J. KlaČanský, Z. Hlolek, I. Vlčkova) ...363 // 22.1 Úvod ... 363 // 22.2 Operace ucha ... 363 // 22.2.1 Sanační výkony ... 364 // 22.2.2 Rekonstrukční výkony ... 366 // 22.3 Operace nosu a paranazálních dutin ... 367 // 22.3.1 Operace nosu ... 367 // 22.3.2 Operace paranazálních dutin ... 368 // 22.3.3 Funkční endonazální operace ... 370 // 22.4 Operace v hltanu ... 371 // 22.5 Operace na krku ... 373 // Použitá a doporučená literatura ... 377 // Rejstřík ... 379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC