Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.9) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
142 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-050-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 75-76
Fyziologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000081959
1 ÚKOLY Z FYZIOLOGIE KRVE 8 // 1.1 Sedimentace erytrocytů (protokol č. 2) 9 // 1.1.1 Princip metody (Fahraeus- Westergren) 9 // 1.2 HEMATOKRIT (HCT) (PROTOKOL Č. 2) 9 // 1.2.1 Fotometrické stanovení hemoglobinu v krvi (protokol č.2) 11 // 1.3 Stanovení osmotické rezistence erytrocytú (protokol č.2) 11 // 1.4 Krevní skupiny (protokol č. 3) 13 // 1.4.1 Orientační vyšetření systému ABO 14 // 1.4.2 Použití náp/enm typových krvinek a diagnostických sér pro systémy ABO a Rh 15 // 2 ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHL 17 // 2.1 MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE (PROTOKOL Č. 4) 17 // 2.2 Tepová vlna, rychlost krevního proudu, kinetika cévní stěny 18 // 2.3 Prstová pletysmografie - záznam pulsní vlny (protokol č. 5) 19 // 2.4 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (PROTOKOLY Č. 6-7) 20 // 2.4.1 Doporučený postup při měření krevního tlaku 21 // 2.4.2 Definice a klasifikace hladin tlaku krve (mmHg) 21 // 2.4.3 Měření klidového krevního tlaku (protokol č.6) 21 // 2.4.4 Sledování vlivu gravitace na krevní tlak (protokol č. 7) 23 // 2.5 Testy autonomní nervové regulace oběhového systému 23 // 2.5.1 Změny krevního tlaku při izometrické kontrakci (protokol č. 7) 23 // 2.5.2 Krevní tlak při zvýšeném nitrohrudním tlaku - Valsalvův manévr (protokol č. 8) 24 // 2.5.3 Ortostáza a klinostáza (protokol č. 9) 25 // 2.5.4 Vliv lokální chladové zátěže na oběhový systém - upravený chladový test dle Hinnise a Browna (protokol č. 10) 27 // 3 ZÁZNAM ELEKTROKARDIOGRAMU (EKG) 29 // 3.1.1 Elektrokardiografické svody 29 // 3.1.2 Elektrokardiografická křivka 30 // 3.2 EKG ZÁZNAM (PROTOKOLY Č. 11 -13) 31 // 3.2.1 Určení sklonu elektrické osy srdeční 32 // 3.3 Ergometrie (protokol č. 14) 33 //
4 ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 35 // 4.1 Vybrané pojmy a hodnoty z fyziologie dýchání a vyšetřování dýchacího systému 36 // 4.2 Vyšetření plicních funkcí (protokoly č. 15,16) 37 // 4.2.1 Klidová (základní) spirometrie 38 // 4.2.2 Měření křivky prídok - objem 38 // 4.2.3 MMV - maximální minutové (volní) ventilace 40 // 4.2.4 Volní apnoe (protokol č. 16) 40 // 4.2.5 Spiroergometrie (protokol č. 17) 41 // 5 HODNOCENÍ SLOŽENÍ A STAVU LIDSKÉHO TĚLA - KLINICKÁ ANTROPOMETRIE 43 // 5.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRU (PROTOKOL Č. 18) 43 // 5.2 Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů (protokol č. 19) 44 // 5.3 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ SVALOVÉ HMOTY (PROTOKOL Č. 19) 46 // 5.4 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (PROTOKOL Č. 20) 47 // 6 BAZÁLNÍ A PRACOVNÍ METABOLISMU ČLOVĚKA 50 // 6.1 PŘEMĚNA ENERGIE V KLIDU A PŘI PRÁCI - NEPŘÍMÁ KALOMETRIE (PROTOKOLY Č.21,22) 50 // 6.1.1 Stanovení bazálního energetického výdeje (BM) a aktuálního energetického výdeje (AEE) výpočtem 51 // 6.1.2 Aktuální energetický výdej (AEE) měřením 52 // 6.1.3 Energetická přeměna při práci 52 // 6.2 VÝPOČET ENERGIE ZÍSKANÉ Z PŘÍJMU POTRAVY (PROTOKOL Č. 23) 53 // 6.2.1 Stanovení denního energetického příjmu a výdeje energie za 24 hodin (protokol č. 23).54 // 7 ÚKOLY Z FYZIOLOGIE SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ 55 // 7.1 Sluch (protokoly č. 24,25) 55 // 7.1.1 Vyšetření sluchu řečí 57 // 7.1.2 Vyšetření sluchu ladičkami 58 // 7.1.3 Audiometrické vyšetření sluchového prahu (protokol č. 25) 59 // 3 // 7.2 Zrak (protokoly č. 26,27) 62 // 7.2.1 Stanovení zrakové ostrosti 62 // 7.2.2 Průkaz Purkyňových obrázků 63 // 7.2.3 Vyšetření banocitu 63 // 7.3 SOMATOSENZORICKÝ SYSTÉM 64 // 7.5.7 Vyšetření funkce vybraných exteroreceptorů (protokol č. 28) 65 //
8 ÚKOLY Z FYZIOLOGIE NERVOSVALOVÉHO SYSTÉMU 67 // 8.1 Vyšetření funkce vybraných hlavových nervů a základních somatických a autonomních reflexů 67 // 8.2 Stanovení reflexní doby (protokol č. 29) 69 // 9 VYŠETŘOVÁNÍ ZÁTĚŽE LOKÁLNÍCH SVALOVÝCH SKUPIN 71 // 9.1 Integrovaná elektromyog rafie- IEMG (protokol č. 30) 71 // PŘÍLOHY A TABULKY 78 // PROTOKOLY 100 // Protokol č. 1 Skladba krve 101 // Protokol č. 2 Vyšetření složení krve 102 // Protokol č. 3 Krevní skupiny 105 // Protokol č. 4 Měření srdeční a tepové frekvence za klidových a neklidových podmínek.106 // Protokol č. 5 Záznam pulzní vlny a rychlost krevního proudu 109 // Protokol č. 6 Měření klidového krevního tlaku 110 // Protokol č. 7 Měření změn krevního tlaku 111 // Protokol č. 8 Krevní tlak při zvýšeném nitrohrudním tlaku (Plačkova zkouška) 112 // Protokol č. 9 Ortostatická a klinostatická zkouška 114 // Protokol č. 10 Chladový test s pletysmografickým záznamem 116 // Protokol č. 11 Šíření vzruchu v převodním systému srdečním 118 // Protokol č. 12 Určení sklonu elektrické osy srdeční 119 // Protokol č. 13 Hodnocení EKG záznamu 120 // Protokol č. 14 Zátěžové EKG - Ergometrie 121 // Protokol č. 15 Spirometrie 1 123 // Protokol č. 16 Spirometrie II 124 // Protokol č. 17 Spiroergometrie 126 // Protokol č. 18 Základní antropometrické parametry 128 // Protokol č. 19 Parametry a indexy na podkladě antropometrických ukazatelů 129 // Protokol č. 20 Měření podkožního tuku 130 // Protokol č. 21 přeměna energie v klidu 131 // Protokol č. 22 Přeměna energie při zátěži 132 // Protokol č. 23 Energetický příjem a výdej za 24 hodin 133 // Protokol č. 24 Vyšetření sluchu poslechem a ladičkami 135 // Protokol č. 25 Vyšetření sluchu audiometrem 136 //
Protokol č. 26 Zrak - akomodace, ostrost 137 // Protokol č. 27 Zrak - vyšetření barvocitu 138 // Protokol č. 28 Funkce vybraných exteroreceptorů 139 // Protokol č. 29 Registrace reflexu Achillovy šlachy 141 // Protokol č. 30 Integrovaná elektromyografie 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC