Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
327 s.,[16] s.obr.příl. : barev. il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-0927-9 (brož.)
Další názvový údaj na obálce: v souladu s EU
Obsahuje grafy, tabulky, barevné fotografie na příloze, předmluvu, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie na s. 313-314
Lékařství pracovní - příručky
Prostředí pracovní - zdraví - příručky
000082021
Obsah // Seznam zkratek a vysvětlivek ...9 // Předmluva...? // 1 Filozofie ochrany a podpory zdraví při práci...13 // 2 Pracovní lékařství jako samostatný lékařský obor...15 // 3 Historie pracovního lékařství ...21 // 4 Vztah práce a zdraví, poškození zdraví z práce ...27 // 4.1 Pracovní úrazy...27 // 4.2 Nemoci z povolání...28 // 4.2.1 Uznání nemoci z povolání ...36 // 4.2.2 Vznik nemoci z povolání...37 // 4.2.3 Dopady pro zaměstnance...38 // 4.2.4 Povinnosti zaměstnavatele...39 // 4.2.5 Dopady pro zaměstnance...39 // 4.2.6 Dopady pro zaměstnavatele...40 // 4.3 Ohrožení nemocí z povolání...40 // 4.3.1 Uznání ohrožení nemocí z povolání...40 // 4.3.2 Dopady pro zaměstnance...40 // 4.3.3 Povinnosti zaměstnavatele...41 // 4.4 Nemoci spojené s prací (work related diseases, WRD)...42 // 5 Analýza rizik při práci (principy hodnocení rizik)...43 // 5.1 Analýza, hodnocení, řízení, komunikace a vnímání rizika...43 // 5.2 Vlastní hodnocení zdravotních rizik při práci...45 // 5.3 Hodnocení expozice jako základ hodnocení zdravotních rizik...47 // 5.4 Kategorizace prací...48 // 5.5 Úkoly pracovnělékařské služby v hodnocení rizik...49 // 5.6 Osoby provádějící hodnocení rizika...50 // 5.7 Pracoviště, pracovní místo a pracovní činnost...51 // 5.8 Identifikace pracovníků ve zvýšené míře vystavených riziku // zdravotního poškození...52 // 5.9 Záznamy o hodnocení rizika na pracovišti...52
5.10 Principy prevence v podniku ...53 // 5.11 Návrh preventivních opatření ke snížení rizika...54 // Zátěže faktory pracovního prostředí ...57 // 6.1 Prach...57 // 6.1.1 Charakteristika ...57 // 6.1.2 Působení prachu na člověka...57 // 6.1.3 Expozice prachu (měření a hodnocení)...59 // 6.1.4 Profesionální onemocnění...64 // 6.1.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky prachu...72 // 6.2 Chemické látky ...78 // 6.2.1 Charakteristika ...78 // 6.2.2 Působení chemických látek na člověka...78 // 6.2.3 Expozice chemickým látkám (měření a hodnocení)...79 // 6.2.4 Profesionální onemocnění a otravy...87 // 6.2.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky chemických // látek... 100 // 6.3 Hluk... 125 // 6.3.1 Charakteristika ... 125 // 6.3.2 Působení hluku na člověka... 126 // 6.2.3 Expozice hluku (měření a hodnocení) ... 126 // 6.3.4 Profesionální onemocnění... 130 // 6.3.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku... 132 // 6.4 Vibrace... 134 // 6.4.1 Charakteristika ... 134 // 6.4.2 Působení vibrací na člověka... 134 // 6.4.3 Expozice vibracím (měření a hodnocení)... 135 // 6.4.4 Profesionální onemocnění... 138 // 6.4.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky vibrací... 140 // 6.5 Abnormální barometrický tlak... 144 // 6.5.1 Charakteristika ... 144 // 6.5.2 Působení abnormálního barometrického tlaku na člověka . . 144 // 6.5.3 Expozice abnormálnímu barometrickému tlaku
(měření // a hodnocení)... 144 // 6.5.4 Profesionální onemocnění a úrazy... 145 // 6.5.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky změněného tlaku . 146 // 6.6 Tepelně vlhkostní (mikroklimatické) podmínky... 147 // 6.6.1 Charakteristika ... 147 // 6.6.2 Působení mikroklimatu na člověka... 147 // 6.6.3 Expozice mikroklimatu (měření a hodnocení)... 150 // 6.6.4 Profesionální poškození zdraví nepříznivými // mikroklimatickými podmínkami... 158 // 6.6.5 Ochrana zdraví před nepříznivým mikroklimatem... 159 // 6.7 Ionizující záření... 163 // 6.7.1 Charakteristika ... 163 // 6.7.2 Působení ionizujícího záření na člověka... 164 // 6.7.3 Expozice ionizujícímu záření (měření a hodnocení)... 164 // 6.7.4 Profesionální onemocnění... 167 // 6.7.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky ionizujícího // záření... 169 // 6.8 Neionizující záření... 170 // 6.8.1 Charakteristika ... 170 // 6.8.2 Působení neionizujícího záření na člověka... 171 // 6.8.3 Expozice neionizujícímu záření (měření a hodnocení) . . . . 174 // 6.8.4 Profesionální poškození zdraví neionizujícím zářením . ... 181 // 6.8.5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího // záření... 183 // 6.9 Fyzická zátěž... 186 // 6.9.1 Charakteristika ... 186 // 6.9.2 Působení fyzické zátěže na člověka... 186 // 6.9.3 Expozice fyzické zátěži (měření a hodnocení)... 188 // 6.9.4 Profesionální
onemocnění...203 // 6.9.5 Ochrana zdraví před fyzickým přetížením...206 // 6.10 Psychická a senzorická (smyslová) zátěž...210 // 6.10.1 Charakteristika ...210 // 6.10.2 Působení psychické a senzorické zátěže na člověka...210 // 6.10.3 Expozice psychické a senzorické zátěži (měření // ahodnocenO...>...214 // 6.10.4 Profesionální onemocnění...223 // 6.10.5 Ochrana zdraví před psychickým a smyslovým přetížením . 223 // 6.11 Biologičtí činitelé...234 // 6.11.1 Charakteristika ...234 // 6.11.2 Působení biologických činitelů na člověka ...234 // 6.11.3 Expozice biologickým činitelům...234 // 6.11.4 Profesionální onemocnění...236 // 6.11.5 Ochrana zdraví před biologickými činiteli...240 // 7 // Užívání alkoholu, drog a léků // 263 // 8 Principy posuzování zdravotní způsobilosti ? práci, při volbě // povolání a přípravě na povolání (prohlídky pracovišť, lékařské preventivní prohlídky pracovníků) ...265 // 9 Zákonné požadavky na ochranu zdraví při práci ...291 // 9.1 Požadavky na ochranu zdraví při práci v zemích Evropské unie ... 291 // 9.2 Přehled evropských směrnic...293 // 9.3 Základní zákonné požadavky v ochraně zdraví při práci // v České republice...294 // 9.4 Orgány ochrany veřejného zdraví a státní odborný dozor // v ochraně zdraví při práci...295 // 9.5 Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence, měření // pro účely kategorizace...295
// 9.6 Přehled závazné legislativy ČR...301 // 9.7 Návrh normativních zásad poskytovaných služeb ? zajištění // bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...303 // 10 Terminologie v pracovním lékařství...305 // Literatura ...313 // Internetové adresy...314 // Rejstřík...315
(OCoLC)85161482
cnb001579760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC