Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Doplněk, 2004
441 s.

objednat
ISBN 80-7239-162-3 (brož.)
Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970 ; [vol.] 11
Obsahuje předmluvu, úvod, chronologický přehled, jmenný rejstřík, resumé anglicky
Bibliografie: s. 419-430
Československo - dějiny - r. 1968 - tisk - výbory
000082033
OBSAH // Předmluva k ediční radě Prameny ? dějinám československé krize 1967-1970 ...5 // Ú vod ...7 // Seznam použitých zkratek...24 // DOKUMENTY...27 // PŘÍLOHY // 1. Klíčová část usnesení předsednictva ÚV KSČ z 30.8.1966 „K aktuálním otázkám stranického vedení tisku a ostatních masových prostředků ideového působení“ . ... 381 // 2. Zákon č. 81/1966 Sb. z 25.10.1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných // informačních prostředcích... 385 // 3. Vládní nařízení č. 119/1966 Sb. ze dne 21.12.1966, jehož obsahem je statut // Ústřední publikační správy... 392 // 4. Klíčová část usnesení předsednictva ÚV KSČ z 4.3.1968, jímž se de facto // zrušila cenzura... 394 // 5. Zákon č. 84/1968 Sb. z 26.6.1968, označující cenzuru za nepřípustnou...395 // 6. Usnesení vlády ČSSR z 30.8.1968, jímž se zřizuje Úřad pro tisk a informace . . . 396 // 7. Zákon č. 127/1968 Sb. z 13.9.1968, jímž se obnovovala možnost cenzury médií . . 396 // 8. První tři výnosy Úřadu pro tisk a informace z 3.9., 9.9. a 18.10.1968 // s pokyny pro tisk, rozhlas a televizi... 398 // 9. Výnos Úřadu pro tisk a informace z 20.1.1969 s pokyny pro tisk, rozhlas // a televizi v souvislosti se smrtí Jana Palacha... 399 // 10. Výnos Českého úřadu pro tisk a informace z 3.4.1969 s pokyny pro tisk, // rozhlas a televizi... 399 // Chronologický přehled... 401 // Jmenný rejstřík ... 411 // Seznam použitých pramenů...
419 // Seznam použité literatury... 419 // Seznam publikovaných dokumentů... 423 // Summary...431

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC