Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
32 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-160-4 (brož.)
Údaje popisu z obálky
Obsahuje ilustrace, tabulky
Fyzika - sešity pracovní
000082122
Obsah // 1. Kótované promítání... // Zobrazení bodu, úlohy o přímce... // Vzájemná poloha dvou přímek... // Zobrazení roviny... // Úlohy o rovine ... // Vzájemná poloha dvou rovin ... // Vzájemná poloha přímky a roviny... // Kolmost přímky a roviny ... // Otáčení roviny do průmětny... // 2. Mongeovo promítání ... // Zobrazení bodu, úlohy o přímce... // Úlohy o přímce... // Vzájemná poloha dvou přímek... // Zobrazení roviny... // Zobrazení roviny, úlohy o rovině... // Úlohy o rovině ... // Úlohy o rovině, otáčení roviny do průmětny ... // Průsečnice dvou rovin ... // Průsečík přímky s rovinou ... // Vzájemná poloha dvou rovin ... // Rovnoběžnost přímek a rovin... // Kolmost přímek a rovin ... // Vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky . . // Odchylky přímek a rovin ... // Užití třetí průmětny... // Hranol, jehlan... // 3. Kuželosečky... // Elipsa - konstrukce na základě definice ... // Elipsa, hyperbola konstrukce na základě definice ... // Parabola konstrukce na základě definice... // Tečna elipsy ... // Tečna hyperboly... // Tečna paraboly... // Kružnice, kulová plocha, rotační válec, rotační kužel. // 4. Pravoúhlá axonometrie... // Zobrazení bodu ... // Zobrazení přímky... // Zobrazení roviny... // Úlohy o rovině ... // Vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžnost dvou rovin . // Průsečnice dvou rovin ... // Vzájemná poloha přímky a roviny...
Metrické úlohy ... // Zobrazení rovinného obrazce ... // Zobrazení tělesa... // Řez hranolu, průsečíky přímky s hranolem ... // Řez jehlanu, průsečíky přímky s jehlanem... // Řez rotačního válce, průsečíky přímky s rotačním válcem . Řez rotačního kužele, průsečíky přímky s rotačním kuželem Řez kulové plochy, průsečíky přímky s kulovou plochou . . . // 4 // 4 // 5 // G // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 // 12 // 12 // 13 // 15 // 16 // 20 // 21 // 28 // 29 // 31 // 33 // 34 // 35 // 37 // 38 // 39 // 41 // 43 // 43 // 44 // 45 // 46 // 47 // 48 // 49 // 51 // 51 // 52 // 53 // 54 // 55 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 // 65 // 66 // 67 // 68 // 69 // Vyzkoušejte svoji prostorovou představivost // 70

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC