Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-7066-116-X
000082213
Rekat.
Úvod: Obsah a úkoly lékařské fyziky // Zacházení s přístroji // Vedení protokolu // Fyzikální méření a jeho chyby // Několik poznámek k numerickému počítání // Shrnutí o praktické matematice pro vedení protokolu Všeobecné pokyny pro praktická cvičení // Úlohy: 1. Počítání na kapesním kalkulátoru // 2. Měření délek, ploch a objemů // 3. Vážení na analytických vahách // 4. Měření základních meteorologických prvků // 5. Měření povrchového napětí kapalin // 6. Relativní měření součinitele vnitřního tření kapalin // 7. Prahová křivka slyšitelnosti // 8. Řazení odporů za sebou a vedle sebe // 9. Stanovení kapacity kondenzátoru a samoindukce cívky // 10. Metody měření odporu // 11. Měření měrné vodivosti elektrolytu střídavým můstkem // 12. Transformátor // 13. Sledování střídavých napětí osciloskopem // 14* Tranzistory // 15* Tranzistor jako zesilovač // 16 . Oscilátor // I?. Měření vlnové délky oscilátoru a stanovení relativní // dielektrické konstanty vody // 18. Spektroskopie // 19. Měření ohniskové vzdálenosti čoček. Zvětšení lupy // 20. Stanovení koncentrace cukerných roztoků polarimetrem // 21. Refraktometrie // 22. Cejchování okulárního mikrometru // 23. Měření tlouštky krycího skla a indexu lomu // 24. Nastavení inkoherentního osvětlení v mikroskopu // 25. Nastavení koherentního osvětlení podle Kohlera // 26. Význam korekce otvorové (sférické) vady pro kvalitu obrazu // v mikroskopu // 27. Zobrazení amplitudové mřížky. Abbeova teorie // 28. Rozlišovací schopnost a kontrast. Klasické metody pro jejich // zvýšení // 29. Fázový kontrast // 30. Měření aktivity alfa jednovláknovým elektrometrem // 31. Stanovení charakteristiky Geiger-Mullerovy trubice //
32. Měření hustoty toku záření gama G.M. počítačem’ // 33. Stanovení charakteristiky scintilačního počítače // 34. Měření absorpce záření beta v hliníkových filtrech // 35. Demonstrace přístrojů a pomůcek v radioizotopové laboratoři // 36. Kolorimetrie a fotometrie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC