Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dotisk 1. vyd. z roku 1992
Olomouc : Univerzita Palackého, 1997
116 s. : il.

objednat
ISBN 80-7067-209-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu
Bibliografie: s. 115-116
Fyziologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000082360
// - 7 - // OBSAH // PŘEDMLUVA...3 // OBSAH...7 // I. ÚKOLY Z HEMATOLOGIE // 1. Odběr krve k hematologickým a jiným vyšetřením...9 // 2. Sedimentace erytrocytů... 10 // 3. Stanovení počtu krevních elementů v periferní krvi...11 // 4. Počítání retikulocytů u člověka... 14 // 5. Stanovení průměru červených krvinek ... 15 // 6. Diferenciální rozpočet bílých krvinek... 17 // 7. Hematokrit ... 17 // 8. Stanovení osmotické rezistence erytrocytů... 19 // 9. Fotometrické stanovení hemoglobinu v krvi ...20 // 10. Stanovení doby krvácivosti metodou podle Ivyho...21 // 11. Určení doby srážlivosti plné krve metodou podle Lee-Whitea...22 // 12. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)...23 // 13. Quickův protrombinový test...23 // 14. Určování krevních skupin ABO ...’...24 // 15. Stanovení Rh faktoru sklíčkovým testem...26 // 16. Zkoušky kompatibility (slučitelnosti) krví ...27 // II. ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU // 17. Záznam elektrokardiogramu ...28 // 18. Fonokardiografie ...35 // 19. Elektrosfygmografie...36 // 20. Reopletysmografie...37 // 21. Vyšetření tepu palpaci...38 // 22. Měření krevního tlaku u člověka...39 // 23. Vliv adrenalinu na průtok krve kůží u člověka...40 // 24. Rumpel-Leedova zkouška odolnosti krevních kapilár...41 // 25. Funkční zkoušky kardiovaskulárního systému...41 // HL ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE DÝCHACÍHO SYSTÉMU // 26. Určení statických a
dynamických objemů plic...49 // 27. Ventilační ekvivalent O2 a CO2...58 // 28. Ventilační odpověď na průběžné zvyšování oxidu uhličitého // ve vdechovaném vzduchu ...59 // 29. Volní apnoe...60 // 30. Měření interpleurálního tlaku u laboratorního potkana. Pneumotorax. // Plovací zkouška plic...61 // 31. Stanovení a analýza parametrů acidobazické rovnováhy...62 // - 8 - // IV. ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE TRÁVICÍHO SYSTÉMU // 32. Stanovení doby polykání... // 33. Vrstvení potravy v žaludku ... // 34. Resorpce glukózy v tenkém střevě u laboratorního potkana... // V. ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE LÁTKOVÉ VÝMĚNY // 35. Měření energetické přeměny u člověka ... // 36. Stanovení spotřeby kyslíku u myši... // 37. Stanovém spalného tepla potravin v kalorimetrické bombě... // 38. Sestavení jídelníčku podle energetických a biologických požadavků. // VI. ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE SVALOVÉHO A NERVOVÉHO SYSTÉMU // 39. Záznam spontánní aktivity mozku u člověka... // 40. Záznam akčního potenciálu svalových vláken přes intaktní kůži u člověka a výpočet rychlosti vedení vzruchu v nervových vláknech n. medianus, // n. ulnaris, n. radialis, n. tibialis a n. peroneus ... // 41. Měření chronaxie... // 42. Vyšetřování reflexů ... // VIL ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE SMYSLŮ // 43. Oftalmoskopie... // 44. Mariottův pokus ... // 45. Purkyňovy obrázky... // 46. Zorné pole, perimetrie ...
// 47. Stanovení blízkého a vzdáleného bodu oka... // 48. Vyšetření zrakové ostrosti... // 49. Vyšetření barvocitu ... // 50. Binokulární vidění, stereoskopie... // 51. Měření sluchového prahu... // 52. Sluchové zkoušky ladičkami ... // 53. Gustometrie ... // 54. Kožní teplota u člověka a její dynamika... // 55. Svalová bolest - experimentální model... // 100 // 101 // 101 // 102 // 104 // 106 // 107 // 107 // 108 110 111 111 112 // POUŽITÁ LITERATURA // 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC