Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971
224 s.

objednat
Na pomoc učitelům a vychovatelům
Obsahuje bibliografii
Soubor záznamů zkušenosti s praktickým využitím názorných pomůcek. Jde především o užití přírodnin, výrobků, odlitků, modelů a uplatnění ve filmu, televize, o obrazy na různých tabulích, vyvíjené z prvků či vrstvením,promítané diaprojekcí, a epiprojekcí, o obrazy zvukové a slovní aj., použité k upevnění odborných znalostí žáků.
000082467
Rekat.
OBSAH // Předmluva... 5 // 0.0 Úvodem... 6 // 0.1 Základní pojmy...r 9 // 0.2 Co je to názornost...14 // 0.3 Učitel...19 // 0.31 Učitelova práce s pomůckou...19 // 0.32 Učitel se dozvídá o žákově i své práci s pomůckou ... 22 // 0.33 Pomůcka má být přiměřená učiteli...23 // . 0.4 Žák...24 // 0.41 Žákova práce s pomůckou... // 0.42 Žák se dozvídá o své práci s pomůckou ... . // 0.43 Žákovy psychické předpoklady ... // 0.5 Řešíme vyučovací hodinu jako celek... // 1.0 Předměty samy, nikoli jejich zobrazení... // 1.1 Přírodniny... // 1.2 Výrobky... // 1.21 Demonstrace přírodnin a výrobků... // 1.3 Demonstrační metody... // 1.31 Kolektivní metody práce s přírodninami a s výrobk . // 1.311 Demonstrace učitelské pomůcky ... . // 1.311.1 Malé předměty... // 1.311.2 Velké předměty... // 1.312 Frontální demonstrace... // 1.32 Individuální způsoby práce s přírodninami a s výrobky . // 1.33 Cvičné stroje... // 1.34 Opakování a ověřování znalostí pomocí přírodnin a výrobků // 2.0 Zobrazení trojrozměrná... // 2.1 Odlitek (muláž)... // 2.2 Modely... // 2.3 Demonstrace modelů... // 2.4 Zkušenosti s demonstračními modely... // 2.41 Stavebnice pro modelování chemických provozů . . . // 2.42 Model logaritmického či zemědělského pravítka nebo nonia // 2.43 Biologické a anatomické modely... // 2.44 Modely strojů a aparatur... . . // 2.45 Modely v technickém kreslení... . . // 2.46 Plastické
modely pro meliorace... // 2.47 Schematické modely... // 2.5 Zkušenosti s multiplikáty modelů pro frontální práci . . . // 2.51 Schematické modely... // 2.52 Keramická stavebnice... // 25 // 31 // 34 // 36 // 45 // 47 // 48 48 51 54 54 54 59 61 63 63 65 // 67 // 67 // 63 // 70 // 73 // 73 // 74 74 74 // 74 76 // 75 78 78 78 // 222 // ? ?0’ // 2.6 Cvičné modely // ?#?/ s // 2.61 Modely pro kadeřníky a zdravotníky // 2.62 Kaučukové vemeno ¦ // 2.63 Trenažéry ? // 3.0 Vyvíjené obrazy ... // 3.1 Promítané obrazy vyvíjené // 3.11 Filmový obraz . . // 3.111 Zvláštnosti filmového obrazu // 3.112 Druhy využití filmového obrazu // 3.113 Učitelova příprava na práci s filmovým obrazem // 3.113.1 Didaktická příprava učitelova . . // 3.113.2 Technická příprava učitelova . . // 3.114 Začlenění filmového obrazu do vyučování // 3.114.1 Příprava žáků (fáze A) . . . . // 3.114.2 Promítání filmu (fáze B) . . . // 3.114.3 Zpracování filmového obrazu (fáze CJ // 3.115 Didaktická technika na pomoc práci s filmový // m obra- // zem // 3.12 // 3.115.1 Organizace práce . // 3.115.2 Organizace pracoviště // . 3.115.3 Projektory . . . // Televizní obraz... // Školy a učebny // 3.121 Učitelova příprava na televizní relaci . // 3.122 Příprava žáků na sledování televizního pořadu // 3.123 Vlastní sledování televizního pořadu . // 3.124 Zpracování televizního pořadu . . // 3.125 Technické předpoklady... // 3.13
Obraz promítaný zpětným projektorem . . // 3.2 Nepromítané obrazy vyvíjené... // 3.21 Obrazy kreslené na tabulích... // 3.211 Obraz vyvíjený na školní tabuli . . // 3.212 Obraz vyvíjený na prosvitové tabuli . // 3.213 Obraz vyvíjený na světelné tabuli . . // 3.22 Obrazy vyvíjené z prvků... // 3.221 Obraz vyvíjený na flanelové tabuli . // 3.222 Obraz vyvíjený na magnetické tabuli . // 3.23 Obraz vyvíjený vrstvením •... // 3.24 Obraz s pohyblivým prvkem... // 4.0 // Obrazy statické... // 4.1 Obrazy staticky promítané... // 4.11 Výhody a nevýhody staticky promítaných obrazů // 4.111 Výhody společné všem... // 4.112 Nevýhody společné všem... // 4.113 Výhody diaprojekce z diapozitivů . . // 79 // 79 // 80 80 // 83 // 83 // 83 // 84 87 91 91 // 93 // 94 // 95 // 96 101 // 102 // 103 // 104 106 107 // 109 // 110 111 112 // 113 // 114 121 121 122 127 130 // 130 // 131 139 142 146 // 150 // 150 // 151 // 151 // 152 152 // 223 // 4.114 Výhody diaprojekce z diafilmu... // 4.115 Výhody epiprojekce... // 4.116 Nevýhody diaprojekce z diafilmu ... // 4.117 Výhody zpětné projekce... // 4.118 Nevýhody epiprojekce... // 4.12 Učitelova metodická příprava na diaprojekci . . // 4.13 Učitelova metodická příprava na epiprojekci . . // 4.14 Učitelova technická příprava... // 4.141 Technická příprava diaprojekce... // 4.142 Technická příprava epiprojekce ... // 4.15 Uplatnění staticky promítaných obrazů ve vyučování
// 4.2 Statické obrazy nepromítané... // 4.21 Velké obrazy (AI, ??)... // 4.22 Středně velké obrazy (A2, A3)... // 4.23 Malé obrazy (A4, A5 a menší)... // C // 6.1 Slovní obrazy zvukové... // 6.2 Grafická podoba slovního obrazu ... // 6.21 Demonstrační způsob... // 6.211 Slova psaná ve zpětném projektoru // 6.212 Psaní na tabulích... // 6.213 Slovní obrazy skládané z prvků . // 6.214 Slovní obrazy staticky promítané . // 6.215 Slovní obrazy nepromítané . . . // 7.0 Prostředí pro uplatnění pomůcek... // 7.1 Vnitřní uspořádání školní budovy ... // 7.2 Učitelovo pracoviště v učebně... // 7.3 Žákovo pracoviště... // 7.31 Učebna pro kolektivní výuku ... // 7.311 Osvětlení a viditelnost ... // 7.312 Barevné řešení... //  7.313 Akustické řešení... // 7.32 Studovna... // 7.4 Odborné učebny... // 8.0 Skladování, evidence a údržba pomůcek . . . // 8.1 Prostor pro přípravu učitelů... // 8.2 Evidence pomůcek... // 8.21 Evidence pomůcek na vlastním pracovišti . // 8.22 Evidence pomůcek dosažitelných jinde . // 8.3 Uskladnění pomůcek... . // 8.4 Údržba pomůcek... // 8.5 Přeprava pomůcek... // 5.0 Zvukové obrazy // 6.0 Slovní obrazy // 154 // 154 // 155 // 156 // 157 // 158 160 163 163 // 167 // 168 169 172 // 174 // 175 // 182 // 185 // 186 // 189 // 190 // 190 // 191 // 192 // 193 // 197 // 198 198 202 204 204 204 // 204 // 205 205 // 207 // 208 208 210 210 // 213 // 214 218 220 // 224
(OCoLC)42169067
cnb000431251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC