Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
432 s. : il. ; 26 cm

objednat
ISBN 80-7169-355-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, úvod, rejstřík
Porodnictví - učebnice vysokošk.
000082587
1 Úvod (E. Čech) 15 // 2 Historie českého porodnictví a jeho osobnosti (E. Čech) 17 // 3 Fyziologické těhotenství 21 // 3.1 Přehled anatomie významné pro porodnictví (L. Pilka, B. Srp) 21 // 3.1.1 Kostěná pánev 21 // 3.1.1.1 Kosti a spoje pánve 21 // 3.1.1.2 Pohlavní rozdíly pánve 22 // 3.1.1.3 Čtyři základní roviny ženské pánve 22 // 3.1.1.4 Pánevní sklon 23 // 3.1.2 Měkké porodní cesty 24 // 3.1.3 Vaječníky 25 // 3.1.4 Děloha 27 // 3.1.4.1 Zevní tvar dělohy 28 // 3.1.4.2 Děložnídutina 28 // 3.1.4.3 Stavba stěny dělohy 28 // 3.1.4.4 Poloha a fixace dělohy 29 // 3.1.4.5 Cévy a nervy dělohy 30 // 3.1.5 Pochva 30 // 3.1.5.1 Stavba poševní stěny 31 // 3.1.5.2 Poloha a vztahy pochvy 31 // 3.1.5.3 Cévy a nervy pochvy 31 // 3.1.6. Zevní ženské pohlavní orgány (zevní rodidla) 32 // 3.1.7 Ženský prs 33 // 3.2 Vznik a vývoj těhotenství (K. Maršál) 35 // 3.2.1 Změny ve funkci vaječníku v těhotenství a vývoj deciduální děložní sliznice 35 // 3.2.2 Oplodnění a vývoj oplodněného vejce 35 // 3.2.2.1 Zrání vajíčka 35 // 3.2.2.2 Zrání spermií 35 // , 3.2.2.3 Oplodnění, nidace a rýhování oplodněného vejce 37 // 3.2.3 Vývoj, růst a zrání plodu 38 // 3.2.3.1 Výživa plodu 40 // 3.2.3.2 Fetální krevní oběh 41 // 3.2.3.3 Plíce plodu 43 // 3.2.3.4 Gastrointestinální ústrojí plodu 43 // 3.2.3.5 Močový systém plodu 43 // 3.2.3.6 Pohyby plodu 43 // 3.2.4 Trvání těhotenství 44 // 3.2.5 Změny mateřského organismu v těhotenství 45 // 3.2.5.1 Změny rodidel 45 // 3.2.5.2 Extragenitálnízměny 46 // 3.2.5.3 Metabolické změny, hmotnost matky 48 // 3.2.6 Pupečník 48 // 3.2.7 Plancenta-morfologie, uložení, funkce 49 // 3.2.7.1 Vývoj placenty 49 // 3.2.7.2 Morfologie donošené placenty 49 // 3.2.13 Uložení placenty v děloze 50 // 3.2.7.4 Placentárnífunkce 50 //
3.2.8 Obaly plodového vejce 51 // 3.2.8.1 Vývoj plodových blan 51 // 3.2.8.2 Amnion 52 // 3.2.8.3 Chorion 52 // 3.2.8.4 Decidua 52 // 3.2.9 Plodová voda 52 // Imunologie těhotenství 53 // 3.3 Uložení plodu na konci těhotenství (B. Srp) 53 // 3.3.1 Poloha plodu 53 // 3.3.2 Postavení plodu 54 // 3.3.3 Držení plodu 57 // 3.3.4 Naléhání plodu 57 // 3.4 Celková životospráva a pracovní zařazení ženy v těhotenství (J. Tošner) 64 // 3.4.1 Strava 64 // 3.4.2 Pohlavní styk v graviditě 65 // 3.4.3 Cvičení 65 // 3.4.4 Spánek 65 // 3.4.5 Péče o stolici a močení 65 // 3.4.6 Tělesná hygiena 65 // 3.4.7 Kouření 66 // 3.4.8 Alkoholadrogy 66 // 3.4.9 Oděv 66 // 3.4.10 Zaměstnání 66 // 3.4.11 Cestování 66 // 3.5 Léky v těhotenství (A. Roztočil) 66 // 3.5.1 Farmakokinetika v těhotenství 66 // 3.5.2 Rizika farmakoterapie v těhotenství 67 // 3.5.3 Výzkum účinku léků na reprodukci 67 // 3.5.4 Zásady farmakoterapie v těhotenství 67 // 3.5.6 Farmakologické indikace k umělému ukončení těhotenství 68 // 3.6 Právní a sociální ochrana ženy v těhotenství (L. Pilka) 69 // 3.7 Psychologie těhotenství (J. Tošner) 71 // 3.8 Etické aspekty v těhotenství (J. Tošner) 72 // 3.8.1 Interrupce 72 // 3.8.2 Asistovaná reprodukce 72 // 3.8.3 Délka hospitalizace 72 // 3.8.4 Vedení porodu 73 // 3.8.5 Analgezie za porodu 73 // 3.8.6 Přítomnost partnera u porodu 73 // 3.8.7 Umírání 73 // 3.8.8 Hospodárnost 73 // 3.8.9 Chyby zdravotníků 73 // 3.8.10 Kvalita péče 73 // 3.8.11 Finanční hodnocení práce zdravotníka 74 // 3.8.12 Jednání zdravotníka 74 // 3.8.13 Dodržování etiky v těhotenství 74 // 3.8.14 Etika medikamentózni léčby 74 // 3.8.15 Alternativní způsoby léčby 75 // 3.8.16Etikazdravotnickýchzařízení 75 // 4 Porodnické vyšetření a prenatální péče (B. Srp) 77 //
4.1 Identifikační a další osobní data a údaje vyšetřované 77 // 4.2 Porodnická anamnéza 77 // 4.3 Vlastní porodnické vyšetření 78 // 4.3.1 Komplexní vstupní diagnostické vyšetření na začátku gravidity 78 // 4.3.1.1 Povšechné vyšetření celkového stavu 78 // 4.3.1.2 Vyšetření prsních žláz 79 // 4.3.1 -K-Gynekologické vaginální vyšetření v období rané gravidity 80 // 4.3.1 Diagnóza těhotenství 85 // 4.3.2 ’Prenatální péče 87 // 4.3.2.1 Propočet porodního termínu a určení stáří těhotenství 87 // 4.3.2.2 Harmonogram prenatální péče 89 // 4.3.3 Porodnické vyšetření na konci těhotenství a za porodu 91 // 4.3.3.1 Zevní porodnické vyšetření 91 // 4.3.3.2 Vnitřní porodnické vyšetření 98 // 5 Fyziologický porod (B. Srp) 103 // 5.1 Definice porodu 103 // 5.2 Plod jako subjekt porodu, hlavička donošeného plodu 103 // 5.3 Mechanismus porodu v poloze záhlavím 105 // 5.3.1 Období biologické přípravy těhotné k porodu 105 // 5.3.2 Mechanismus I. porodní doby 106 // 5.3.2.1 Děložní činnost 107 // 5.3.2.2 Krevní průtok v uteroplacentárním řečišti a v centrálním nervovém systému // za kontrakce 109 // 5.3.2.3 Mechanismus dilatace děložního hrdla a branky 111 // 5.3.3 Mechanismus II. porodní doby u plodů v poloze záhlavím 113 // 5.3.3.1 Iniciální flexe a vstup hlavičky do roviny pánevního vchodu 113 // 5.3.3.2 Progrese hlavičky do pánevní šíře a úžiny 113 // 5.3.3.3 Normální a abnormální vnitřní rotace hlavičky 113 // 5.3.3.4 Rotace hlavičky kolem dolního okraje stydké spony 115 // 5.3.3.5 Zevnírotace 115 // 5.3.3.6 Mechanismus porodu ramének 116 // 5.3.4 Mechanismus III. porodní doby a poporodní období 116 // 5.3.5 Fyziologické změny na hlavičce plodu podmíněné porodem 117 // 5.4 Lékařské vedení porodu 117 // 5.4.1 Příjem rodičky 117 //
5.4.2 Vedení I. porodní doby 118 // 5.4.3 Vedení II. porodní doby 119 // 5.4.4 Vedení III. porodní doby a poporodního období 120 // 5.5 Léky za porodu a porodní analgezie (A. Roztočil) 122 // 5.5.1 Bolest za porodu 123 // 5.5? Metody porodnické analgezie 123 // 5.6 Indukce porodu (A. Roztočil, B. Srp) 124 // 5.6.1 Indikace k indukci porodu 124 // 5.6.2 Kontraindikace k indukci porodu 125 // 5.6.3 Podmínky indukce porodu 125 // 5.6.4 Metody zrání děložního hrdla 125 // 5.6.5 Metody indukce porodu 125 // 5.7 Novorozenec (K. Liška) 126 // 5.7.1 Klasifikace novorozenců 126 // 5.7.2 Poporodní adaptace novorozence 126 // 5.7.3 Posouzení stavu novorozence 127 // 5.7.4 Ošetření fyziologického novorozence 128 // 5.7.5 Resuscitace novorozence 128 // Základy výživy novorozence 132 // Porodní poranění plodu 132 // 5.7.8 Péče o nedonošené novorozence s velmi nízkou porodní hmotností 134 // 6 fyziologické šestinedělí (V. Rokytová) 137 // 6.1 Anatomické a fyziologické změny v šestinedělí 137 // 6.1.1 Involuční změny pohlavních orgánů 137 // 6.1.2 Změny extragenitálních orgánů, celkové změny v organismu ženy 139 // 6.1.3 Laktace 140 // 6.1.4 Klinická péče v raném šestinedělí 141 // 6.2 Pozdní šestinedělí 141 // 6.2.1 Gymnastika v šestinedělí 142 // 6.2.2 Kontrolní vyšetření po šestinedělí 142 // 7 Nepravidelnosti a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí 145 // 7.1 Rizikové a patologické těhotenství (Z. Štembera) 145 // 7.2 Poruchy délky těhotenství (Z. Hájek) 148 // 7.0 Potrat 148 // 7.2.1.1 Definice potratu 148 // 7.2.1.2 Incidence potratů 148 // 7.2.1.3 Rozdělení potratů podle mezinárodní klasifikace nemocí 148 // 7.2.1.4 Etiologie spontánního potratu 148 // 7.2.1.5 Klinická stadia potratu 149 // 7.2.1.6 Diagnostika samovolného potratu 151 //
7.2.1.7 Terapie samovolného potratu 151 // 7.2.1.8 Potrat indukovaný (terapeutický) 152 // 7.2.1.9 Potrat kriminální 154 // 7.2.2 Předčasný porod 155 // 7.2.2.1 Definice 155 // 12.2.2 Příčiny předčasného porodu 155 // 7.2.2.3 Diagnostika předčasného porodu 156 // 7.2.2.4 Terapie předčasného porodu 156 // 7.2.2.5 Inkompetenceděložního hrdla 158 // 1.2.2.6 Předčasný odtok plodové vody 158 // 7.2.2.7 Vedení předčasného porodu 158 // 7.2.2.8 Organizace péče o předčasné porody v ČR 159 // 7.2.3 Prodloužené těhotenství 159 // 7.2.3.1 Definice 159 // 7.2.3.2 Rizika prodlouženého těhotenství 160 // 7.2.3.3 Sledování těhotné po prošlém porodním termínu 160 // 7.2.3.4 Pravé přenášení-dysmaturita plodu 160 // 7.3 Mimoděložní těhotenství (L. Pilka, E. Čech) 161 // 7.3.1 Tubární mimoděložní těhotenství 161 // 7.3.2 Mimoděložní těhotenství v dalších lokalizacích a formách 164 // 7.3.2.1 Těhotenství ve vaječníku 164 // 7.3.2.2 Břišní gravidita 164 // 1.3.23 Těhotenství v děložním hrdle 164 // 7.4 Nepravidelnosti plodového vejce (Z. Hájek) 165 // 7.4.1 Nepravidelnosti vývoje plodu v začátku gravidity vedoucí k jeho zániku 165 // 7.4.1.1 Vrozené vývojové anomálie plodu 165 // 7.4.1.2 Rh-izoimunizace 169 // 7.4.1.3 Non imunní hydrops plodu 172 // 7.4.1.4 Poruchy růstu plodu 172 // 7.4.1.5 Hypoxie plodu (K. Maršál) 174 // 7.4.2 Vícečetné těhotenství (M. Kudela) 179 // 7.4.33 Nepravidelné a patologické polohy plodu (B. Srp) 184 // Plod v poloze podélné pánevním koncem 184 // Příčná poloha 189 // Šikmé polohy 192 // 7.4.3.4 Deflexní polohy 193 // 7.4.4 Patologie pupečníku (L. Pilka) 197 // 7.4.4.1 ...éhání a výhřez pupečníku 197 // 7.4.4.2 Vývojové anomálie pupečníku 198 // 7.4.4.3 Odchylky v délce pupečníku 199 // 7.4.4.4 Obtočení pupečníku kolem plodu 199 //
7.4.4.5 Uzly pupečníku. Torze pupečníku 199 // 7.4.4.6 Záněty, nádory, poranění pupečníku 199 // 7.4.5. Placentární poruchy (J. Zikmund) 199 // 7.4.5.1 Nepravidelnosti vývoje placenty a degenerativní změny na placentě 199 // Choroby trofoblastu 200 // 7.4.5.3 Vcestné lůžko 202 // 7.4.5.4 Předčasné odlučování normálně nasedajícího lůžka 204 // 7.4.6 Nepravidelnosti plodových blan a plodové vody 205 // 7.4.6.1 Nepravidelnosti plodových blan 205 // 7.4.6.2 Polyhydramnion (hydramnion),oligohydramnion 206 // 7.5 Celková onemocnění v těhotenství (Z. Hájek) 206 // 7.5.1. Rané gestózy 206 // 7.5.2 Hypertenzní nemoci v těhotenství 207 // 7.5.2.1 Preeklampsie 208 // 7.5.2.2 Eklampsie 212 // 7.5.2.3 Chronická hypertenze 213 // 7.5.2.4 Superponovaná preeklampsie 213 // 7.5.2.5 HELLP syndrom 213 // 7.5.3 Choroby ledvin a močových cest 214 // 7.5.4 Nemoci trávicího ústrojí, jater a pankreatu 215 // 7.5.5 Krevní choroby 218 // 7.5.6 Kardiovaskulární choroby v těhotenství (A. Roztočil) 220 // 7.5.7 Endojainní choroby v těhotenství 223 // 7.5.7.1 Diabetes mellitus 223 // 7.5.7.2 Choroby nadledvin 224 // 7.5.7.3 Choroby štítné žlázy 225 // 7.5.8 Kožní choroby v těhotenství 225 // 7.5.9 Neurologická a psychiatrická onemocnění v těhotenství 226 // 7.5.10 Plicní choroby 228 // 7.5.11 Nádorová onemocnění v těhotenství 229 // 7.5.12 Autoimunitní onemocnění v těhotenství 230 // 7.5.13 Chirurgická onemocnění a zákroky v těhotenství 231 // 7.5.14 Nezánětlivá gynekologická onemocnění v těhotenství 234 // 7.5.15 Celkové infekční choroby a gestace, očkování v těhotenství 236 // 7.5.15.1 Virová onemocnění 237 // 7.5.15.2 Zoonózy 237 // 7.5.15.3 Tuberkulóza 238 // 7.5.15.4 Očkování v těhotenství 238 // 7.5.16 Sexuálně přenosné choroby 238 //
7.6 Záněty rodidel a infekce v těhotenství a za porodu (V. Unzeitig) 239 // 7.6.1 Záněty zevních rodidel 239 // 7.6.2 Intrauterinníinfekce 241 // 7.7 Embolické příhody v porodnictví (B. Srp) 241 // 7.7.1 Tromboembolické komplikace v gestaci 241 // 7.7.2 Embolie plodovou vodou 244 // 7.7.3 Vzduchová embólie 244 // 7.8 Porodnické hemoragie 244 // Poruchy krevní srážlivosti 244 // Hypovolemický šok 247 // 7.9 Nepravidelnosti pánve 248 // 7.10 Poruchv mechanismu I. a II. porodní doby 252 // Poruchy naléhání velké části plodu 252 // 7.10.1.1 Asynklitismus 252 // 7.10.1.2 Vysoký přímý stav 252 // 7.10.1.3 Vysoko naléhající velká část plodu 254 // 7.10.2 Předčasný odtok plodové vody 255 // 7.10.3 Poruchy vypuzovacích sil 255 // 7.10.3.1 Hyperkinetické poruchy děložní činnosti 255 // 7.10.3.2 Primární a sekundární hypokinetická děložní činnost 257 // 7.10.3.3 Diskoordinace děložní činnosti 259 // 7.10.3.4 Porucha břišního lisu 262 // 7.10.4 Poruchy mechanismu K. porodní doby 262 // 7.10.4.1 Hluboký příčný stav 262 // 7.10.4.2 Porucha porodu ramének 263 // 7.11 Nepravidelnosti III. porodní doby a poporodního období (J. Zikmund) 264 // 7.11.1 Poruchy mechanismu odlučování placenty 264 // 7.11.2 Poruchy vypuzování 264 // 7.11.3 Poruchy děložní retrakce, děložní hypotonie a atonie 264 // 7.12Pbrodní poranění 265 // 7.12.1 Uzurace 265 // 7.12.2 Trhliny 265 // 7.13 Poruchy šestinedělí (V. Rokytová) 269 // 7.13.1 Subinvoluce děložní, lochiometra 269 // 7.13.2 Krvácení v šestinedělí 269 // 7.13.2.1 Krvácení v raném šestinedělí 269 // 7.13.2.2 Krvácení v pozdním šestinedělí 269 // 7.13.3 Infekce v šestinedělí 270 // Infekce vulvy a pochvy 271 // 7713.3.2 Infekce dělohy 271 // 7.13.3.3 Infekce děložního okolí 271 // 7.13.3.4 Adnexitis puerperalis 272 //
7.13.3.5 Infekce pobřišnice 272 // 7.13.3L6-Cčvní infekce 273 // ,7. Í3,2L7 Púerperální sepse 273 // 7.13.3.8 Infekce po císařském řezu 274 // 7.13.3.9bstatní infekce 274 // 7.13.4 Poruchy laktace 275 // 7.13.4.1 Anomálie sekrece mléka 275 // 7.13.4.2 Poruchy bradavek 276 // 7.13.5 Zástava laktace 276 // 7.14 Toxické vlivy v těhotenství (K. Maršál) 276 // 7.14.1 Narkotika (toxikománie) 276 // 7.14.2 Alkohol 276 // 7.14.3 Kouření 277 // 7.14.4 Ionizující záření, magnetická rezonanční tomografie, ultrazvuk 277 // 7.15Psychózy v puerperiu 278 // 7.16Mateřská a perinatální mortalita a morbidita (B. Srp) 278 // 7.16.1 Mateřská mortalita a morbidita (epidemiologie a hlavní příčiny) 278 // 7.16.2 Perinatální mortalita a morbidita (Z. Štembera) 281 // 7.16.2.1 Perinatální období 281 // 7.16.2.2 Narození živého a mrtvého dítěte 282 // 7.16.2.3 Perinatální úmrtnost 282 // 7.16.2.4 Perinatální morbidita 284 // 8 Porodnické vyšetřovací metody 287 // 8.1. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad (Z. Hájek) 287 // 8.1.1 Biochemický screening v diagnostice vrozených vývojových vad 287 // 8.1.2 Ultrazvuková diagnostika vrozených vad v 11.-13. týdnu těhotenství 287 // 8.1.3 Invazivní metody prenatální diagnostiky 288 // 8.1.3.1 Amniocentézaklasická,veII.trimestru 288 // 8.1.3.2 Časná amniocentéza 289 // 8.1.3.3 Amniocentéza z porodnické indikace 289 // 8.1.3.4 Časná biopsiechoria 290 // 8.1.3.5 Pozdní biopsiechoria 291 // 8.1.3.6 Kombinované vyšetření 291 // 8.1.3.7 Využití CVS v detekci Rh(D)-typizace fetálních erytrocytu 291 // 8.1.3.8 Kordocentéza 293 // 8.1.3.9 Bioptické metody prenatální diagnostiky 294 // 8.1.3.10 Optické a endoskopické metody prenatální diagnostiky 294 // 8.1.4 Základy fetálníterapie 295 // 8.1.5 Etické problémy prenatální diagnostiky a fetální terapie 296 //
8.2 Ultrazvuková zobrazovací diagnostika v porodnictví (E. Čech) 296 // 8.2.1 Základní fyzikální principy ultrazvuku 297 // 8.2.2 Ultrazvuková zobrazovací technika 298 // 8.2.2.1 Transabdominální vyšetření 299 // 8.2.2.2 Transvaginálnívyšetření 299 // 8.2.2.3 Transperineálníatransvestibulárnívyšetření 300 // 8.2.3 Otázky bezpečnosti ultrazvukové diagnostiky 300 // 8.2.4 Přínos a limitace ultrazvukové techniky v těhotenství 300 // 8.2.5 Ultrazvuková biometrie 301 // 8.2.5.1 Princip ultrazvukové biometrie 301 // 8.2.5.2 Nejčastěji měřené bioparametry plodu 301 // 8.2.5.3 Přínos ultrazvukové biometrie 306 // 8.2.5.4 Praktické indikace k biometrickému vyšetření 307 // Ultrazvuková placentografie 307 // 8.2.6.1 Uložení placenty 308 // 8.2.6.2 Měření tloušťky placenty 308 // 8.2.6.3 Zobrazení a lokalizace placenty při těhotenském krvácení 309 // 8.2.6.4 Strukturální změny placenty 311 // 8.2.7 Diagnostika patologií v časném těhotenství 311 // 8.2.7.1 Diagnostika v prvním trimestru těhotenství 311 // 8.2.7.2 Mimoděložní těhotenství 312 // 8.2.7.3 Trofoblastická nemoc 314 // 8.2.8 - Ultrazvuk v prenatální genetické diagnostice 314 // 8.2.8.1 Nepřímé známky patologického vývoje plodu 314 // 8.2.8.2 Přímý průkaz anomálie plodu ultrazvukem 317 // 8.2.8.3 Ultrazvuk při invazivní prenatální genetické diagnostice a terapii plodu 328 // 8.2.9 Dalěídíagnostické možnosti ultrasonografie 329 // Hodnocení cervikální inkompetence 329 // Vícečetné těhotenství 329 // 8.2.9.3 Mrtvý plod 331 // 8.2.9.4 Ultrazvukové vyšetření v šestinedělí 331 // 8.2.10 Praktické provádění ultrazvukové diagnostiky v České republice 334 // 8.2.10.1 Členění ultrazvukové diagnostiky v ČR 334 // 8.2.10.2 Důvody k vyšetřování těhotných žen ultrazvukem V 334 //
8.3 Ultrazvuková flowmetrie (K. Maršál) 336 // 8.3.1 Fyzikální princip a technika dopplerovské flowmetrie 336 // 8.3.2 Dopplerovská flowmetrie v normálním těhotenství 338 // 8.3.3 Hemodynamické změny při hypoxii plodu 338 // 8.3.4 Dopplerovská flowmetrie jako klinický diagnostický test 339 // 8.4 Amnioskopie 339 // 8.5 Intra- a postnatální vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů 340 // 8.5.1 Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů plodu za porodu 340 // 8.5.2 Postnatální vyšetření pupečníkové krve 342 // 8.6 Kardiotokografie (B. Srp) 343 // 8.6.1 Princip metody 343 // 8.6.2 Současná kardiotokografická snímací technika 344 // 8.6.2.1 Registrace srdeční frekvence plodu 344 // 8.6.2.2 Registrace děložní činnosti 346 // 8.6.3 Základní CTG parametry fetální srdeční frekvence a jejich diagnostický význam 348 // 8.6.3.1 Dlouhodobé frekvenčníjevy 349 // 8.6.3.2 Středně dlouhé frekvenčníjevy 352 // 8.6.3.3 Krátkodobé frekvenční jevy 352 // 8.6.4 Kardiotokografie v těhotenství 366 // 8.6.4.1 Vyhodnocení děložní motility 366 // 8.6.4.2 Nezátěžový test - non stress test 366 // 8.6.4.3 Zátěžový oxytocinový test 366 // 8.6.5 Kardiotokografie za porodu 366 // 8.6.5.1 Vstupní kardiotokografie 366 // 8.6.5.2 Monitorování na porodním sále 366 // 8.6.6 Kardiotokografie u předčasných porodů 368 // 8.7 Intrapartální fetální pulzní oxymetrie (A. Roztočil) 369 // 8.7.1 Definice 369 // 8.7.2 Princip metody 369 // 8.7.3 Použití pulzního oxymetru plodu 370 // 8.8 Biochemická, endokrinologická, bakteriologická a serologická vyšetření v těhotenství (J. Tošnar) 370 // 8.8.1 Těhotenský test 370 // 8.8.2 a i-fetoprotein 370 // 8.8.3 Klinický význam vyšetření MS-AFP 371 // 8.8.4 Trojitý test pro detekci vrozených vývojových vad 371 //
8.8.5 Krevní skupina a Rh-faktor 371 // 8.8.6 Hemokoagulačnívyšetření 372 // 8.8.7 Lues 372 // 8.8.8 Zarděnky 372 // 8.8.9 Jaternítesty 372 // 8.8.10 Testy funkce močového systému 372 // 8.8.11 HIV 373 // 8.8.12 Diabetes mellitus 373 // 8.8.13 Antifosfolipidové protilátky 373 // 8.8.14 Mikroanalýza krevních plynů plodu po porodu 373 // Operace v souvislosti s těhotenstvím a porodem (E. Čech) 375 // 9.1 AJmělé ukončení (přerušení) těhotenství 375 // 9.1.1 Umělé ukončení těhotenství na žádost ženy 375 // 9.1.2 Umělé ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů 375 // 9.1.3 Metody umělého ukončení těhotenství 375 // 9.1.3.1 Miniinterrupce (vakuumaspirace) 375 // 9.1.3.2 Klasický instrumentální potrat 376 // 9.1.3.3 Indukce větších potratů 376 // 9.1.3.4 Sectio caesarea minor 376 // 9.1.4 Komplikace v souvislosti s umělým ukončením těhotenství 378 // 9.1.4.1 Poškození děložního hrdla 378 // 9.1.4.2 Perforace v oblasti děložního hrdla nebo děložního těla 379 // 9.1.4.3 Poranění dalších orgánů 380 // 9.1.4.4 Zbytky plodového vejce 380 // 9.1.4.5 Interrupce u Rh-negativních žen 380 // 9.1.4.6 Poškození endometria a děložní dutiny 380 // 9.1.4.7 Záněty adnex 380 // 9.1.5 Podíl mělého ukončení těhotenství na ostatních způsobech ukončení těhotenství 380 // 9.2 Instrumentální revize děložní dutiny 381 // 9.3 Cerclage 381 // 9.4 Přípravné operace 382 // 9.5 Dilatace děložního hrdla a branky 384 // 9.5.1 Dilatace nekrvavá (distenzní) 384 // 9.5.1.1 Dilatace kovovými dilatátory 384 // 9.5.1.2 Dilatace syntetickými dilatátory 384 // 9.5.1.3 Některé opuštěné nebo vzácněji používané metody dilatace děložního hrdla 384 // 9.5.2 Dilatace krvavá (chirurgická) 385 // 9.5.2.1 Mělké nástřihy branky 385 // 9.5.2.2 Hluboké nástřihy branky 385 //
9.5.2.2 Hluboké nástřihy branky 385 // 9.5.2.3 Operační postupy dřívějších let 385 // 9.6 Obrat plodu 386 // 9.6.1 Obrat zevními hmaty 386 // 9.6.1.1 Zevní obrat při příčné a šikmé poloze plodu 386 // 9.6.1.2 Zevní obrat při poloze pánevním koncem (bipolární obrat zevními hmaty) 387 // 9.6.2 Obrat vnitřními hmaty 387 // 9.6.3 Obrat kombinovanými (sdruženými) hmaty podle Braxtona-Hickse 388 // 9.7 Extrakce plodu 390 // 9.7.1 Digitální extrakce (Mauriceaův hmat) 390 // 9.7.2 Manuální extrakce plodu 391 // 9.7.2.1 Extrakce nožek a trupu 391 // 9.1.2.2 Vybavení ruček 392 // 9.1.23 Vybavení hlavičky hmatem Mauriceauovým-Smellieovým 394 // 9.7.2.4 Extrakce hlavičky plodu při abnormální rotaci 394 // 9.7.2.5 Extrakce při deflexi hlavičky 395 // 9.8 Porodnické kleště 395 // 9.8.1 Konstrukce kleští 396 // 9.8.1.1 Zkřížené kleště 396 // 9.8.1.2 Paralelní kleště 396 // 9.8.2 Typy kleští užívaných v našem porodnictví 396 // 9.8.2.1 Simpsonovy kleště (východové, školní) 396 // 9.8.2.2 Breusovy kleště 398 // 9.8.2.3 Kjellandovy kleště 399 // 9.8.2.4 Shuteho kleště 399 // 9.8.3 Podmínky pro porod per forcipem 400 // 9.8.4 Indikace k ukončení porodu kleštěmi 400 // 9.8.5 Základní technika výkonu při vybavení hlavičky kleštěmi z pánevního východu 400 // 9.8.6 Některé speciální situace při porodu per forcipem 405 // 9.8.6.1 Poruchy rotace 405 // 9.8.6.2 Deflexní polohy hlavičky 406 // 9.8.7 Extrakce hlavičky z vyšších pánevních rovin 407 // 9.8.8 Komplikace při porodu per forcipem 407 // 9.9 Vakuumextrakce 408 // 9.9.1 Technické zařízení 408 // 9.9.2 Podmínky pro vakuumex trakci 408 // 9.9.3 Indikace 408 // 9.9.4 Technika výkonu 409 // 9.10 Císařský řez 410 // 9.10.1 Podmínky k císařskému řezu 411 // 9.10.2 Indikace k císařskému řezu 411 //
9.10.3 Přehled operačních metod 412 // 9.10.3.1 Konzervativní metody 412 // 9.10.3.2 Radikální metody 413 // 9.10.4 Predoperační vyšetření a příprava 414 // 9.10.5 Operační technika při supracervikálním transperitoneálním císařském řezu 414 9.10.6 Pooperační péče 416 // 9.10.7 Vedení porodu po předcházejícím císařském řezu 417 // 9.10.8 Frekvence císařského řezu 417 // 9.11 Zmenšovací operace 418 // 9.11.1 Kranioklasie 418 // 9.11.2 Punkce hydrocefalické hlavičky 418 // 9.11.3 Punkce následné hlavičky 418 // 9.11.4 Dekapitace 418 // 9.11.5 Další zmenšovací výkony 418 // 9.12 Operace ve třetí porodní době a v raném šestinedělí 422 // 9.12.1 Manuální vybavenílůžka 422 // 9.12.2 Revize děložní dutiny 423 // Rejstřík 425
(OCoLC)41831751
cnb000654482

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC