Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(45) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002
67 s.

objednat
ISBN 80-7044-448-7 (brož.)
Bibliografie na s. 67
Tyflopedie - učebnice vysokošk.
000082700
Úvod // 1. Vnímání - přijímání informací // 1.1. Zrakové vnímání // 1.2. Prenatální vývoj zraku (organogeneze) // 1.3. Vývoj zrakového vnímání // 1.4. Shrnutí - problémové okruhy // 2. Zrakové funkce // 2.1. Míra zrakové ostrosti // 2.2. Zorné pole // 2.3. Rozlišování barev // 2.4. Akomodace oka // 2.5. Zraková adaptace // 2.6. Okohybná aktivita // 2.7. Prostorové vidění // 2.8. Doba kdy vada vznikla // 2.9. Shrnutí - problémové okruhy // 3. Zrakové vady // 3.1. Definice a druhy žákových vad // 3.2. Vyšetření míry zrakové ostrosti // 3.3. "Zrakové listy" // 3.4. Shrnutí - problémové okruhy // 4. Zrakově postižení z hlediska speciálně pedagogického přístupu // 4.1. Zrakově postižení se zrakovou vadou funkční // 4.1.1. Osoby tupozraké a šilhavé // 4.2. Zrakově postižení se zrakovou vadou orgánovou // 4.2.1. Osoby slabozraké // 4.2.2. Osoby se zbytky zraku // 4.2.3. Osoby nevidomé // 4.2.4. Osoby později osleplé // 4.2.5. Osoby zrakové postižené s kombinovanými vadami // 4.3. Shrnutí - problémové okruhy // 5. Zrakové postižení a jeho vliv na vývoj dítěte // 5.1. Vývoj poznávacích funkcí zrakově postiženého dítěte // 5.1.1. Zrakové vnímání // 5.1.2. Sluchové vnímání // 5.1.3. Hmatové vnímání // 5.1.4. Čichové a chuťové vnímání // 5.2. Vývoj citového života zrakově postiženého dítěte // 5.3. Shrnutí - problémové okruhy // 6. Zrakově postižené v rodině (raná péče a poradenství pro rodiče) 47 // 6.1. Dg.: zrakově postižené dítě v rodině 47 // 6.2. Raná péče a poradentství pro rodiče 47 // 6.3. Střediska rané péče 48 // 6.4. Metody zrakové stimulace 50 // 6.5. Shrnutí - problémové okruhy 53 // Závěr 55 // Tyflopedický pojmový slovník 56 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC