Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Ivo Železný, 1996

objednat
ISBN 80-237-2836-9
000082805
Rekat.
Obsah // ČÁST I: STRES // Předmluva... 7 // Kapitola 1 / Plazí mozek: Být či nebýt... 11 // Nová definice stresu (11) Stres a stres (12) Mozek: Klíč ke stresovým situacím (12) Základní potřeby plazího mozku (14) Distres (18) Stresová reakce (19) Shrnutí (20) // Kapitola 2 / Strach nebo radost ...21 // Přednostní dráhy v mozku (21) Experiment (23) Pozitivní a negativní programy (25) Životně nutné cvičení (26) // Shrnutí (29) // Kapitola 3 / Myslící mozek: Být člověkem.,...29 // Myšlenky jsou podněty (29) Eustresové činnosti (31) // Hierarchie potřeb podle Maslovva (32) Kdo se vytahuje, potřebuje to (33) Shrnutí (36) // Kapitola 4 / Láska, něha, sexualita...37 // Láska (37) Egoismus a altruismus: Dvě formy lásky (37) // Něha (40) Mezilidské vztahy (43) Ideální eustresové vztahy (44) Sexualita (46) Případ Karoly a Wernera (49) // Shrnutí (53) // Kapitola 5 / Hospodaření s energií ...54 // Energie A, B, C a D (55) Proč hospodaření s energií podle modelu krabičky? (56) Součinnost energií A, B, // C a D (57) Energie E (58) Shrnutí (60) // ČÁST li: ANTISTRES // Kapitola 6 / Inventura: Šest stresových testů ...61 // Test č. 1: Fyziologické příznaky stresu (62) // Test č. 2: Psychologické příznaky stresu (63) // Test č. 3: Bodová tabulka (65) Test č. 4: Typ A, nebo ? (67) // Test č. 5: Denní, nebo noční člověk (69) // Test č. 6: Stresový teploměr (70) // Kapitola 7 / Dávkování distresu ...75
Distres z nahromaděné energie (75) 1. Okamžité odreagovaní (75) 2. Nepřímé střetnutí (76) 3. Plný citový prožitek (77) 4. Relaxace a meditace (80) Distres z plýtvání energií (89) 1. Všeobecná hospodárnost (90) // 2. Analýza krizových situací (91) // Kapitola 8 / Hledání eustresu...94 // 1. Činnosti vyvolávající eustres (94) 2. Rodinný eustres (95) 3. Eustres z úspěchu (96) 4. Eustres z něhy, erotiky a sexuality (97) Cvičební cyklus (99) Žádný strach ze selhání (102) Proti strachu svěřit se (104) Pár slov na závěr (105) // Kapitola 9 / Poslední poznámky a podněty ... 106 // Strach (106) Zlost a rozčilování (107) Pohyb (107) // Sprchování (107) Úspěch (108) Stravování (108) // Zkouška (109) Zdraví (109) Homo sapiens (??) // Otužování (110) Smích (110) Učení (111) Čtení (111) // Masáž (112) Onanie (112) Cestování (113) Sauna (113) // Spánek (113) Psaní (114) Zpěv (115) Procházky (115) // Hraní (115) Snění v bdělém stavu (116) Teplota (116) // Dovolená (116) Jednání (116) Pláč (117) Kreslení (117) // Poslední stránka (117) // CAST III: DODATEK // A. Vyhodnocení stresových testů... 119 // B. Motivace a frustrace... 123 // C. Deficitní člověk... 128 // D. Mozek... 130 // E. Inventura rozčilování... 134 // F. Slovníček (definice)... 140 // G. Bibliografie... 142 // H. Odkazy... 149 // I. Rejstřík... 150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC