Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
České Budějovice : Kopp, 1998
173 s. : il.

objednat
ISBN 80-85828-25-1 (brož.)
Elektronika - příručky
000082808
Obsah // 1. Základy elektroniky // 1.1 Poučení o bezpečnosti práce...7 // 1.2 Začínáme se žárovkou...9 // 1.3 Veličiny a jednotky ... 10 // 1.4 Ohmův zákon... 14 // 1.5 Zákon Kirchhoffův ... 18 // 1.6 Dioda... 19 // 1.7 Zdroje energie... 22 // 1.8 Rezistor ... 23 // 1.9 Rozdělení rezistorů... 24 // 1.10 Barevný kód rezistorů... 26 // 1.11 Proměnný rezistor... 28 // 1.12 Světelná dioda jako indikátor... 29 // 1.13 Dělič napětí... 32 // 1.14 Kondenzátor... 36 // 1.15 Rozdělení kondenzátom podle velikosti kapacity... 39 // 1.16 Elektrolytický kondenzátor... 41 // 1.17 Magnetické pole... 46 // 1.18 Výkon elektrického proudu... 49 // Správné odpovědi... 53 // Seznam součástek použitých v 1. kapitole... 54 // 2. Polovodičové prvky a jejich použití // 2.1 Z historie polovodičů... 55 // 2.2 Vodivost polovodičových materiálů... 56 // 2.3 Usměrňovači diody... 57 // 2.4 Světelné - luminiscenční diody... 60 // 2.5 Tranzistory... 64 // 2.5.1 Struktura bipolárního tranzistoru... 65 // 2.5.2 Tri základní zapojení biopolámího tranzistoru... 67 // 2.5.3 Unipolární tranzistory... 70 // 2.5.4 V jakých pouzdrech se vyrábějí tranzistory... 73 // 2.6 Činnost bipolárního tranzistom ... 76 // 2.6.1 Univerzální deska... 78 // 2.6.2 Řízení kolektorového proudu... 81 // 2.6.3 Proud emitoru... 83 // 2.6.4 Rozdělení proudů a napětí na tranzistom... 85 // 2.6.5 Proudový zesilovací činitel I121E... 86 // 2.7 Základní
funkce tranzistom... 87 // 2.7.1 Tranzistor jako zesilovač a spínač... 87 // 2.7.2 Praktické zapojení tranzistom ve funkci spínače... 89 // 2.7.3 Klopný obvod v souměrném zapojení...91 // 5 // 2.7.4 Nesouměmý klopný obvod s germaniovými tranzistory . 97 // 2.7.5 Nesouměmý klopný obvod s křemíkovými tranzistory . . 98 // 2.7.6 Generátor sinusového průběhu...101 // 3. Nízkofrekvenční zesilovače // 3.1 Napěťový zesilovač...105 // 3.2 Nastavení pracovního bodu tranzistom...109 // 3.3 Jak zesilovač zesiluje...112 // 3.4 Vliv součástek na práci zesilovače...‘115 // 3.5 Razení napěťových zesilovačů za sebou...120 // 3.6 Stejnosměrně vázaný dvoustupňový zesilovač...124 // 3.7 Stabilizace pracovního bodu dvoustupňového zesilovače . . . 127 // 3.8 Velikost zesílení...128 // 3.9 Vstupní napětí ...130 // 3.10 Stavba dvoustupňového zesilovače...131 // 3.11 Korekční zesilovač ...133 // 3.12 Společná jednotka napěťového a korekčního zesilovače . . . . 136 // 3.13 Výkonový zesilovač...142 // 3.14 Integrované zesilovače výkonu...146 // 3.15 Zesilovač s integrovaným obvodem ?? A 810, MBA 810 . . . 148 // 3.16 Připojení reproduktom...155 // 4. Pájení součástek a zhotovování plošných spojů // 4.1 Transformátorová páječka...158 // 4.2 Páječky s odporovým tělískem...159 // 4.3 Správné používání transformátorové páječky...159 // 4.4 Chyby při pájení ...160 // 4.5 Doporučený postup
pájení...161 // 4.6 Plošné spoje a jejich zhotovování...163 // 4.6.1 Kresba rychle schnoucí kapalinou...163 // 4.6.2 Kresba pomocí obtisků Propisot...164 // 4.6.3 Kresba fixy nebo trubičkovým perem...164 // 4.6.4 Vyřezávání obrazce do lepicí pásky...165 // 4.6.5 Plošné spoje odlupováním fólie...166 // 4.6.6 Zhotovení plošných spojů "fotocestou"...166 // 4.7 Leptání desky plošných spojů...170 // 4.8 Vrtání otvorů v desce plošných spojů...171 // 4.9 Ošetření desky plošných spojů po vrtání...172 // i // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC