Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opava : Optys, 1993

objednat
ISBN 80-901351-5-3
000082817
Rekat.
117 // ÚVOD... 5 // PRAHA, hlavní město, městská památková rezervace, lokalita zařazená do světového seznamu pokladu kulturního dědictví evidovaných organizací UNESCO... 7 // PRAŽSKÝ HRAD, národní kulturní památka... 9 // Bazilika svátého Jiří *** R... 11 // Jízdárna Pražského hradu - výstavní prostory... 11 // Kapie svátého Kříže *... 12 // Katedrála svátého Víta, korunní komora, // královské mauzoleum a královská krypta *** R... 12 // Klášter svátého Jiří - expozice starého // českého umění *** R... 15 // Královský letohrádek Belveder, Míčovna, // Královská zahrada ***... 16 // Starý královský palác, Vladislavský sál, Česká kancelář, síň Říšské dvorní rady, // kaple Všech svátých, Stará sněmovna *** R... 18 // Lobkovický paiác - expozice Památky // národní minulosti *** R... 19 // Obrazárna Pražského hradu - malířství // 16.-18. století***... 21 // Prašná véž - Mihulka, expozice renesančního kovolitectví, uměleckého řemesla, pozdně gotického opevnění Pražského hradu a počátku // rozvoje vědy a techniky na dvoře Rudolfa II. ***. 22 // Zlatá ulička **... 23 // HRADČANY A STRAHOV... 25 // Bílkova vila **... 25 // Klášter premonstrátú na Strahově - Památník národního písemnictví (Muzeum české literatury), // strahovská klášterní knihovna *** R... 25 // Loreta pražská - Svatá chýše, // loretánský poklad *** R... 28 // Schwarzenberský palác
- Vojenské muzeum - // historická expozice **... 30 // Šternberský palác - Národní galerie - expozice evropského umění ***... 32 // MALÁ STRANA... 35 // Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně *** R... 36 // Lékárna u Zlatého Iva (Dittrichova) *... 36 // 118 // OBSAH // Petřínská rozhledna, panoramatický obraz // bitvy na Karlově mostě, bludiště **... 37 // Tyršův dům (Michnuv palác) - Muzeum // tělesné výchovy a sportu **... 38 // Valdštejnský palác - Pedagogické muzeum // J. A. Komenského, zahrada, Valdštejnská // jízdárna **... 39 // STARÉ MĚSTO... 43 // Betlémská kaple, národní kulturní památka *... 44 // Chrám P. Marie před Týnem, národní // kulturní památka *** R... 45 // Karlův most a Mostecké věže, národní kulturní // památka *** R... 46 // Karolinum - Univerzita Karlova, národní // kulturní památka * R ... 47 // Klášter svaté Anežky České - expozice českého malířství a sochařství 19. století, národní kulturní // památka *** R... 48 // Muzeum Bedřicha Smetany *... 50 // Muzeum pražského vodárenství ** R... 51 // Náprstkovo muzeum asijských, afrických // a amerických kultur ***... 52 // Palác Goltz - Kinských - grafická sbírka. // Národní galerie, národní kulturní památka... 54 // Památník Franze Kafky *... 55 // Památník Jaroslava Ježka (Modrý pokoj) *... 55 // Prašná brána **... 55 // Rudolfinum (Dům umělcu) **... 56 // Staroměstská radnice - orloj, zasedací
a stará radní síň, vyhlídkový ochoz, národní kulturní // památka *** R... 57 // Stavovské divadlo, národní kulturní památka s . 60 // Uměleckoprůmyslové muzeum *** R... 60 // JOSEFOV (ŽIDOVSKÉ MĚSTO)... 63 // Klausová synagóga (Židovské muzeum) -expozice Židovské tradice a zvyky, Starý židovský hřbitov, obřadní síň - expozice Dětské kresby // z koncentračního tábora Terezín *** R... 64 // Maiselova synagóga (Židovské muzeum) - // expozice Stříbro českých synagóg *** R... 65 // Pinkasova synagóga (Židovské muzeum)... 65 // Staronová synagóga *** R... 66 // 11? // Vysoká synagóga (Židovské muzeum) • // expozice Synagogální textilie **... 67 // NOVÉ MĚSTO... 69 // Klášter Na Karlově - kostel P. Marie // a Karla Velikého - Muzeum policie ***... 69 // Klášter Na Slovanech (v Emauzích), // národní kulturní památka *... 71 // Michnův letohrádek (Vila Amerika) - // Muzeum Antonína Dvořáka **... 72 // Muzeum hlavního města Prahy, Langweilův // model Prahy *** R ... 73 // Muzeum poštovní známky (Poštovní muzeum // Praha) **... 75 // Národní divadlo, národní kulturní památka *** R ... 76 Národní muzeum, národní kulturní // památka *** R... 77 // Novoměstská radnice, národní kulturní // památka *... 82 // Památník Františka Paiackého // a Františka Ladislava Riegra *... 83 // Petschkúv palác - Památník obětí // nacistické okupace *... 84 // Podskalská celnice na Výtoni **...
85 // VYŠEHRAD... 87 // Nové děkanství **... 88 // Vyšehradský hřbitov se Slavínem a kostel // sv. Petra a Pavla, národní kulturní památka *** R ... 88 // BUBENEČ, ŽIŽKOV, SMÍCHOV // A OSTATNÍ BLÍZKÉ OKOLÍ... 91 // Automuzeum Praga... 91 // Benediktinský klášter a kostel sv. Markéty // v Břevnově, národní kulturní památka * R... 91 // Bertramka - památník Wolfganga Amadea // Mozarta a manželu Duškových **... 93 // Lapidárium Národního muzea **... 93 // Letiště Praha-Kbely - Muzeum letectva // a kosmonautiky *** R... 94 // Letohrádek Hvězda - Památník bitvy na Bílé hoře, // národní kulturní památka R... 96 // Levý Hradec - slovanské hradiště s kostelem // sv. Klimenta, národní kulturní památka R... 97 // 120 // OBSAH // Maroldovo panoráma bitvy u Lipan, // areál Výstaviště ** R... 98 // Muzeum družstevnictví *... 98 // Národní památník na Žižkové, národní kulturní // památka * R... gg // Národní technické muzeum v Praze *** R...i oo // Vojenské muzeum - expozice odboje // a Československé armády **...103 // Zámek Roztoky - Středočeské muzeum **...104 // Zámek Trója ***...105 // Zámek Zbraslav (klášter cisterciáku) - sbírka novodobého českého sochařství ***...106 // LITERATURA...109 // VYSVĚTLIVKY...109 // REJSTŘÍK OBJEKTŮ PODLE ABECEDY...110 // REJSTŘÍK OBJEKTŮ PODLE TYPU...112 // OBSAH // 117 // 110 // REJSTŘÍK PODLE ABECED’i // REJSTŘÍK POPISOVANÝCH OBJEKTŮ uspořádaný
podle abecedy: // A Automuzeum Praga 91 // ? Bazilika svátého Jiří 11 // Belveder 16 // Benediktinský klášter v Břevnově 91 // Bertramka 93 // Betlémská kaple 44 // Bílkova vila 25 // Bludiště 37 // C Česká kancelář 18 D Dittrichova lékárna 36 Ch Chrám Panny Marie před Týnem 45 // Chrám svátého Mikuláše na Malé Straně 36 J Jízdárna Pražského hradu 11 // ? Kaple svátého Kříže 12 // Karlova univerzita 47 Karlovský klášter 69 Karlův most a Mostecké věže 46 Karolinum 47 Katedrála svátého Víta 12 Klášter cisterciáků na Zbraslavi 106 Klášter na Karlově 69 Klášter Na Slovanech 71 Klášter premonstrátú na Strahově 25 Klášter svaté Anežky České 48 Klášter svaté Markéty v Břevnově 91 Klášter svátého Jiří 15 Klášter v Emauzích 71 Klausová synagóga 64 Korunní komora 12 Kostel svaté Markéty v Břevnově 91 Kostel svátého Petra a Pavla 88 Královská krypta 12 Královská zahrada 16 Královské mauzoleum 12 Královský letohrádek Belveder 16 Královský palác 18 L Langweilův model Prahy 73 // Lapidárium Národního muzea 93 Lékárna u Zlatého Iva 36 Letiště Praha-Kbely 94 Letohrádek Hvězda 96 // ySTŘÍK PODLE ABECEDY // 111 // Levý Hradec 97 Lobkovický palác 19 Loreta pražská 28 Loretánský poklad 28 Letohrádek Belveder 16 M Maiselova synagóga 65 // Maroldovo panoráma bitvy u Lipan 98 Míčovna 16 Mihulka 22 Michnův letohrádek 72 Michnuv palác 38 Modrý pokoj 55 Mostecké věže
46 Muzeum Antonína Dvořáka 72 Muzeum Bedřicha Smetany 50 Muzeum české literatury 25 Muzeum družstevnictví 98 Muzeum hlavního města Prahy 73 Muzeum letectva a kosmonautiky 94 Muzeum poštovní známky 75 Muzeum pražského vodárenství 51 Muzeum tělesné výchovy a sportu 38 N Náprstkovo muzeum 52 Národní galerie 32 Národní muzeum 11 Národní památník na Žižkově 99 Národní technické muzeum 100 Nové děkanství 88 Novoměstská radnice 82 O Obrazárna Pražského hradu 21 P Palác Goltz-Kinských 54 // Památník bitvy na Bílé hoře 96 // Památník F. Paiackého a F. L. Riegra 83 // Památník Franze Kafky 55 // Památník Jaroslava Ježka 55 // Památník manželů Duškových 93 // Památník národního písemnictví 25 // Památník odboje 103 // Památník Wolfganga Amadea Mozarta 93 // Pedagogické muzeum J. A. Komenského 39 // Petřínská rozhledna 37 // Petschkúv palác 84 // Pinkasova synagóga 65 // Podskalská celnice na Výtoni 85 // 112 // REJSTŘÍK PODLE ABECEDY // "* —— , « // Poštovní muzeum 75 ? Prašná brána 55 // Prašná věž 22 Prašný most 11 S Schwarzenberský palác 30 Síň Říšské rady 18 Slavín 88 // Slovanské hradiště Levý Hradec 97 Stará sněmovna 18 Staroměstská radnice 57 Staroměstský orloj 57 Staronová synagóga 66 Stavovské divadlo 60 Strahovská klášterní knihovna 25 Strahovský klášter premonstrátú 25 Středočeské muzeum Roztoky 104 Svatá chýše 28 Šternberský palác 32 T
Tyršův dum 38 U Uměleckoprůmyslové muzeum 60 Univerzita Karlova 47 V Valdštejnská jízdárna 39 Valdštejnský palác 39 Vila Amerika 72 Vladislavský sál 18 Vojenské muzeum 30 Vysoká synagóga 67 Výstaviště 98 Vyšehrad 87 Vyšehradský hřbitov 88 Z Zámek Trója 105 Zámek Roztoky 104 Zámek Zbraslav 106 Zlatá ulička 23 Ž Židovské muzeum 63 Židovský hřbitov 64 // REJSTŘÍK POPISOVANÝCH OBJEKTŮ uspořádaných podle typů: // Galerie // Jízdárna Pražského hradu 11 Klášter svaté Anežky České 48 // JSTŘÍK PODLE TYPU // 113 // Klášter svátého Jiří 15 Lapidárium Národního muzea 93 Letohrádek Belveder 16 Maroldovo panoráma bitvy u Lipan 98 Národní galerie 32 Obrazárna Pražského hradu 21 Palác Goltz-Kinských 54 Panoráma bitvy na Karlově mosté 37 Panoráma bitvy u Lipan 98 Šternberský palác 32 Valdštejnská jízdárna 39 Vyšehrad 87 Zámek Trója 105 Zámek Zbraslav 106 // Hrady // Pražský hrad 9 Vyšehrad 87 // Chrámy, kaple, kostely // Bazilika svátého Jiří 11 // Betlémská kaple 44 // Chrám Panny Marie před Týnem 45 // Chrám svátého Mikuláše na Malé Straně 36 // Kaple svátého Kříže Pražského hradu 12 // Kaple svátého Václava v katedrále svátého Víta 12 // Katedrála svátého Víta 12 // Kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně 35 // Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově 69 // Kostel Panny Marie na Slovanech 71 // Kostel svaté Markéty v Břevnově 91 // Kostel svátého
Petra a Pavla na Vyšehradě 88 // Loreta pražská 28 // Svatá chýše 28 // Kláštery // Benediktinský klášter v Břevnově 91 // Klášter na Karlově 69 // Klášter Na Slovanech 71 // Klášter svaté Anežky České 48 // Klášter svátého Jiří 15 // Klášter v Emauzích (Na Slovanech) 71 // Strahovský klášter premonstrátú 25 // Klášter cisterciáků na Zbraslavi (zámek) 106 // 114 // REJSTŘÍK PODLE TYPť // Mosty // Karlův most 46 Prašný most 11 // Muzea // Automuzeum Praga 91 Muzeum Antonína Dvořáka 72 Muzeum Bedřicha Smetany 50 Muzeum české literatury 25 Muzeum družstevnictví 98 Muzeum hlavního města Prahy 73 Muzeum letectva a kosmonautiky 94 Muzeum poštovní známky 75 Muzeum pražského vodárenství 51 Muzeum tělesné výchovy a sportu 38 Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur 52 // Národní muzeum 77 Národní technické muzeum 100 Pedagogické muzeum J. A. Komenského 39 Poštovní muzeum 75 Uměleckoprůmyslové muzeum 60 Vojenské muzeum 30 Židovské muzeum 63 // Národní kulturní památky // Betlémská kaple 44 // Chrám Panny Marie před Týnem 45 // Karlův most a Mostecké věže 46 // Karolinum 47 // Klášter Na Slovanech _ 71 // Klášter svaté Anežky České 48 // Klášter a kostel svaté Markéty v Břevnově 91 // Národní divadlo 76 // Národní muzeum 77 // Letohrádek Hvězda 96 // Národní památník na Žižkově 99 // Novoměstská radnice 82 // Pražský hrad 9 // Staroměstská
radnice 57 // Stavovské divadlo 60 // Vyšehrad 88 // -JSTŘÍK PODLE TYPU // 115 // Letohrádky // Bertramka 93 Letohrádek Hvězda 96 Královský letohrádek 16 Belveder 16 // Michnuv letohrádek {Vila Amerika) 72 Zámek T rója 105 // Paláce, domy // Bílkova vila 25 Lobkovický palác 19 Michnův palác 38 Palác Goltz-Kinských 54 Petschkúv palác 84 Schwarzenberský palác 30 Šternberský palác 32 Tyršův dům 38 Valdštejnský palác 39 Vila Amerika 72 // Památníky // Bílkova vila 25 // Královské mauzoleum 12 // Královská krypta 12 // Muzeum Antonína Dvořáka 72 // Muzeum Bedřicha Smetany 50 // Národní památník na Žižkově 99 // Památník bitvy na Bílé hoře 96 // Památník F. Paiackého a F. L. Riegra 83 // Památník Franze Kafky 55 // Památník Jaroslava Ježka 55 // Památník manželu Duškových 93 // Památník národního písemnictví 25 // Památník odboje 103 // Památník Wolfganga Amadea Mozarta 93 // Pedagogické muzeum J. A. Komenského 39 // Židovský hřbitov 64 // Synagógy // Klausová synagóga 64 Maiselova synagóga 65 Pinkasova synagóga 65 Staronová synagóga 66 Vysoká synagóga 67 // 116 // REJSTŘÍK PODLE TYPI // Technické památky // Automuzeum Praga 91 Bludiště 37 Petřínská rozhledna 37 // Věže // Malostranské mostecké věže 46 Petřínská rozhledna 37 Prašná brána 55 Prašná věž 22 Mihulka 22 // Staroměstská mostecká věž 46 Věž Novoměstské radnice 82 Věž Staroměstské radnice 57
Zahrady // Královská zahrada 16 Valdštejnská zahrada 39 Zámecká zahrada zámku Trója 105 // Zámky // Zámek Roztoky 104 Zámek Trója 105 Zámek Zbraslav 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC