Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Academia, 1989

objednat
ISBN 80-200-0054-2
000082858
Rekat.
Obsah // Úvod 1 ’ // Kapitola 1 Základní údaje o/.emskč atmosféře... ’5 // 1.1 Složeni a vertikálni éleněni atmosféry... >5 // 1.2 Atmosférický tlak... 18 // 1.2.1 Definice, jednotky... 18 // 1.2.2 Sila tlakového gradientu, rovnice hydrostatické rovnováhy... 18 // 1.2.3 Změny atmosférického tlaku s \yškou... 20 // 1.2.4 Geografické rozloženi atmosférického tlaku na Zemi... 21 // 1.3 Vzduchové hmoty a atmisférické fronty... 22 // 1.4 Tlakové útvary... 27 // 1.4.1 Prouděni vzduchu a pole atmosférického tlaku... 27 // 1.4.2 Vývojová stadia tlakových útvarů... 30 // 1.4.2.1 Tlakové niže...20 // 1.4.2.2 Tlakové výše... 32 // 1.5 Stabilita v atmosfére, teplotní inverze... 33 // Literatura... 38 // Kapitola 2 Zářeni v atmosféře... // 2.1 Zákony zářeni černého tělesa... // 2.2 Sluneční zářeni... // 2.2.1 Základni pojmy a spektrum vlnových délek... . . . . // 2.2.2 Zeslabení slunečního zářeni v atmosféře rozptylem a absorpci . . . // 2.2.3 Globálni sluneční zářeni a albedo zemského povrchu... // 2.2.4 Solárni klima... // 2.2.5 Chody průzračnosti atmosféry, intenzity slunečního záření a insolace // 2.2.6 Úhrny přímého, rozptýleného a globálního slunečního zářeni . . // 2.3 Dlouhovlnné zářeni... // 2.4 Radiační a tepelná bilance zemského povrchu... // Literatura... // Kapitola 3 Základni poznatky fyziky oblaků a srážek... 64 // 3.1 Vnějši podmínky vzniku oblaku... 64 // 3.2 Druhy
oblaků... 65 // 3.3 Mikrostrukturálni procesy v oblacích... 70 // 3.3.1 Kondenzace vodni páry. kondenzační jádra... 70 // 3.3.2 Spektra velikost’o’lačných kapiček... 76 // 39 // 39 // 42 // 42 // 44 // 49 // 50 // 54 // 55 59 >2 ’•3 // 7 // 3.3.3 Koalescence v oblacích... 81 // 3.3.4 Vznik ledových částic v oblacích... 85 // 3.3.5 Tvary ledových krystalku... 86 // 3.4 Teorie vzniku srážek... 88 // 3.5 Znečištěni oblačné vody a srážek... 90 // 3.6 Makrostruktura konvekčních oblaku... 92 // 3.6.1 Buněčná konvekce... 92 // 3.6.2 Oblaky druhu cumulus... 93 // 3.6.3 Makrostruktura bouřkových oblaků... 93 // 3.7 Přehled druhů atmosférických srážek... 95 // Literatura... 98 // Kapitola 4 Atmosférická optika... 99 // 4.1 Odraz a lom světelných paprsků v atmosféře 99 // 4.1.1 Šířeni světelných paprsků v dielektriku... 99 // 4.1.2 Index lomu, základní zákony odrazu a lomu světelných paprsků... 102 // 4.1.3 Trajektorie světelných paprsků v atmosféře... 106 // 4.1.4 Optické jevy působené lomem a odrazem světelných paprsků v atmosféře... 110 // 4.2 Rozptyl světla v atmosféře... 115 // 4.2.1 Šířeni světelných paprsků v dokonalém elektrickém vodiči... 115 // 4.2.2 Komplexní rychlost, komplexní index lomu... 118 // 4.2.3 Maxwellovy rovnice ve sférických souřadnicích... 122 // 4.2.4 Základy teorie rozptylu elektromagnetického zářeni na částicích sférického tvaru... 125 // 4.2.5 Koeficienty rozptylu,
absorpce a exlinkce... 132 // 4.2.6 Míra polarizace... 136 // 4.2.7 Rozptyl na malých částicích, molekulární rozptyl... 137 // 4.2.8 Polarizace světla oblohy... 140 // 4.2.9 Meteorologická dohlednost... 142 // 4.3 Rozptyl světla na vodních kapkách, duhy, koróny, glórie... 145 // 4.3.1 Formulace problému... 145 // 4.3.2 Odraz světla na sférické kapce... 147 // 4.3.3 Lom světla bez vnitřních odrazů... 152 // 4.3.4 Vnitřní odrazy na vodních kapkách, vznik duh... 155 // 4.3.5 Vztah řešeni rozptylu světla na velkých vodních kapkách metodami geometrické optiky // ? exaktnímu řešeni prostřednicuim Mieovy teorie. Koróny a glórie... 162 // 4.4 Halové jevy... 164 // 4.5 Soumrakové jevy...172 // Literatura... 174 // Kapitola S Šíření zvuku v atmosféře... 176 // 5.1 Zvukové vlny, rychlost zvuku... 176 // 5.2 Zvukové paprsky, akustické stíny, anomálni slyšitelnost... 181 // 5.3 Tlumení zvuku ve vzduchu... 185 // 5.4 Rázové vlny... 186 // Literatura... 189 // Kapitola 6 Elektřina t atmosféře... 190 // 6.1 Základní poznatky... 190 // 6.2 Elektrická vodivost vzduchu... 192 // 6.2.1 Atmosférické ionty... 192 // 8 // 6.2.2 Elekirické proudy v atmosféře... 195 // 6.2.3 Denní chod elektrické vodivosti vzduchu a její změny s výškou... 196 // 6.2.4 Vztah elektrické vodivosti vzduchu ? některým meteorologickým parametrům... 198 // 6.3 Gradient elektrického potenciálu...’... 199 // 6.3.1 Denni variace gradientu potenciálu...
199 // 6.3.2 Průběh vertikálního gradientu elektrického potenciálu s výškou v troposféře...202 // 6.4 Elektrická struktura oblaků...203 // 6.4.1 Vrstevnaté oblaky...203 // 6.4.2 Bouřkové oblaky...204 // 6.5 Elektrické výboje v atmosféře...209 // 6.5.1 Hrotové výboje...209 // 6.5.2 Blesky...211 // 6.6 Teorie vzniku oblačné elektřiny...213 // 6.7 Polárni záře...218 // Literatura...219 // Kapitola 7 Metody sondáže atmosféry založené na šířeni elektromagnetických nebo akustických vln . 221 // 7.1 Meteorologické radiolokátory...221 // 7.2 Sodary...224 // 7.3 Lidary...225 // 7.4 Optické metody sledování atmosféry...225 // Literatura...226 // Dodatek: Základní pojmy a vztahy vektorového počtu...227 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC