Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Vesmír, 1997
305 s. : il.

objednat
ISBN 80-85977-05-2 (váz.)
Medúza [Vesmír] ; [vol.] 2
Bibliogr. s. 271-293
Rejstř.
Buňky - metabolismus buněčný - učebnice
000082872
Obsah // Úvod... 9 // 1. Malé repetitorium ... 15 // BoAka... 15 // Stavba buňky ... 16 // Protein ... 21 // Stavba proteinové molekuly... 24 // Regulace činnosti proteinů... 27 // Sekvence a struktury - prostor možností // a prostor realizací... 32 // Trendy evoluce proteinů ...•... 33 // Ctenetteký aparát... 35 // Zápis a exprese genetické informace ... 35 // Genetická výbava organizmu... 37 // Membrány... 42 // Metabolismus... 44 // Energetika... 44 // Dýchání... 46 // Fotosyntéza a chemolitotrofie... 48 // Promény energie v dýchacím řetézci... 50 // Využití energie // elektrochemického potenciálu protonů... 51 // Glykolýza... 53 // Příjem a zpracování signálů s okolí ... 54 // Přenos signálu... 57 // Zesílení signálu... 57 // 307 // A. Markoš: Povstávání živého tvaru // Vratnost regulace... 60 // Výstupy regulačních drah... 60 // Kaskáda, nebo síť? ... 63 // Mezibuněčná hmota ... 63 // Mnohobunéčné organizmy... 66 // Společenstva organismů, OaSa... 66 // Dědičnost... 69 // Genom eukaryontní buňky... 69 // Genom eubakteriální buňky... 72 // Fenotyp... 74 // Evoluční teorie... 76 // Lamarckova teorie... 76 // Darwinova teorie... 77 // Neodarwinizmus ... 79 // 2. Dynamika proteinů... 83 // Strukturní motivy... 85 // Mutace proteinových sekvencí... 87 // Mutace a struktura proteinu... 89 // Prostředí... 91 // Srovnávání parametrů proteinů... 91 // Enzymová kinetika ... 92 // Laktátdehydrogenáza...
95 // ß-Adrenergni receptor (ßAR)... 98 // JUelické proteiny a prostředí... 103 // Teplota a kinetika enzymů... 104 // Proteiny s několika funkcemi... 112 // Akonitáza... 112 // Krystaliny... 114 // Derivatizace proteinů ... 117 // Adaptivní krajina... 119 // Shrnutí... 121 // 3. Evoluce na úrovni sekvenci... 125 // Proměny genetických zápisů... 126 // Transformace sekvenční informace... 131 // Editování RNA... 136 // Indukované mutace... 139 // Evoluce zápisu... 143 // Reálné systémy... 147 // Interpunkce zápisu... 151 // Určování homologií... 157 // Ortologie... 157 // Časová škála... 160 // Horizontální přenos genetické informace... 165 // 308 // Obsah // Cten«alogU organizmů... // Závěr ... // 4. Evoluce genomů ... // Struktura oukaryontniho genomu... // Struktura gonomu oubaktorií... // Zdrojo vcuriability gonomů... // Horizontální přenos genetické informace // Symbiózy... // Hybridizační řetézce... // Závěr... // 5. Evoluce metabolizmu... // Enorgotika organismů... // Rovnovážná termodynamika... // Klasická termodynamika a organizmy . // Entropie a disipativní systémy... // Ultrastruktura buňky... // Metabolické dráhy jako palimpsest evoluce // Vlastnosti metabolických drah... // Citrátový cyklus... // Závěr... // 6. Tvary v entegenezi a fylegenezi ... // Některé modelové příklady moriogonose... // Poražení symetrie - vznik tělních os... // Geny a tělní plán... // Morfogenetická pole a homeogeny...
// ftízení morfogeneze... // Fenotyp... // Molekulární genetika a embryológie ... // Embryologie a geny... // Biologický štrukturalizmus... // Evoluce morfologií... // Fylotyp ... // Kapacita a transformace základních tělních plánů // Závěr... // Literatura Rejstřík .. Devětek. . // 165 // 168 // 169 // 169 // 171 // 176 // 178 // 181 // 188 // 189 // 191 // 191 // 192 195 198 201 202 202 207 216 219 219 229 229 242 246 248 // 250 // 251 // 252 // 258 // 259 261 267 271 295 303 // 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC