Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

atletika (@@20121010-19:38:09@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(39.3) Půjčeno:118x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
336 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2490-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7021-5 (online ; pdf)
Obsahuje tabulky, černobílé fotografie
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000083053
POJETÍ GERIATRICKÉHO PACIENTA A ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ VE STÁŘÍ (ZKalvach, CDrbal, K Zavázalová, IHolmerová) -- Pojetí geriatrického pacienta a oboru geriatrie -- Pojetí zdraví ve stáří -- Pojetí nemoci a nemocnosti ve stáří -- Psychosomatický akcent zdravotních problémů ve stáří -- Komorbidita a multimorbidita -- Prevalence a incidence chorob ve stáří -- Hodnocení a prognózování zdravotního a funkčního stavu seniorské populace -- STÁRNUTÍ A INVOLUČNÍ ZMĚNY (MŠnejdrlová, ZKalvach, BOtova, JOndrušová) -- Dlouhověkost -- Progerie -- Hutchinsonův-Gilfordův syndrom -- Wernerův syndrom -- KOMPLEXNÍ GERIATRICKÉ HODNOCENÍ (CGA) (ZKalvach, -- IHolmerová, ERůžička, BJurásková, PWeber) -- Vymezení CGA a jeho součástí -- Hlavní oblasti zájmu CGA -- Základní postupy CGA -- Klinické vyšetření geriatrického pacienta -- Anamnéza a anamnestický rozhovor v geriatrii -- Fyzikální vyšetření -- Orientační neurologické vyšetření (ERůžička) -- Specializované části komplexního geriatrického vyšetření (RJirák, -- ZKalvach, ERůžička, ZZadák) -- Hodnocení stoje a chůze (ERůžička) -- Hodnocení nutričního stavu (ZZadák) -- Hodnocení psychických funkcí (RJirák) -- Hodnocení kineziologické (ZKalvach) -- Hodnocení soběstačnosti a výkonnosti (functioning) (ZKalvach, -- IHolmerová, BJurásková, PWeber) -- Hodnocení sociálních souvislostí (ZKalvach, JOndrušová, -- MŠnejdrlová) -- Hodnocení
kvality života (ZKalvach, JOndrušová, MŠnejdrlová) -- GERIATRICKÁ DETERIORACE, KŘEHKOST A DISABILITA (ZKalvach, IHolmerová, BJurásková, PWeber, MŠnejdrlová) -- Involuční deteriorace -- Disabilita -- Geriatrická křehkost (frailty) -- Koncept geriatrické křehkosti jako komplexního syndromu -- Etiologie a patogeneze geriatrické křehkosti -- Klinický obraz geriatrické křehkosti -- Diagnostický postup a diferenciálně diagnostická rozvaha -- Léčba (intervence) geriatrické křehkosti -- Prevence geriatrické křehkosti -- GERIATRICKÁ MODIFIKACE KLINICKÉHO OBRAZU CHOROB -- VE STÁŘÍ (ZKalvach, IHolmerová, BJurásková, PWeber) -- Nevýraznost typické, patognomické Symptomatologie -- Multimorbidita (polymorbidita) -- Polypragmazie -- Kaskádový, dominový efekt -- Symptomatologie nejzranitelnějšího, nejméně odolného orgánu dekompenzovaného sekundárně -- Dominance nespecifických projevů -- Nesignalizování zdravotních problémů a potřeb -- Akcentace funkčního a sociálního kontextu chorob -- GERIATRICKÉ SYNDROMY (ZKaivach, IHolmerová, PWeber, -- BJurásková, MŠnejdrlová) -- Pojetí geriatrických syndromů (ZKaivach, L Holmerová, PWeber, -- BJurásková, MŠnejdrlová) -- Syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti (ZKalvach, -- ENovotná) -- Hypomobilita ve stáří -- Dekondice ve stáří -- Sarkopenie, involučně podmíněná svalová slabost -- Syndrom anorexie a malnutrice (ZKalvach, BJurásková) -- Etiologie
a patogeneze -- Klinický obraz anorexie a malnutrice -- Diagnóza a diferenciální diagnóza -- Léčba a prevence -- Syndrom instability s pády (ERůžička, ZKalvach, BLischkeová, -- ENovotná, LRychlý) -- Systém udržování rovnováhy a polohy a jeho involuce -- Symptomatologie poruch rovnováhy a klasifikace závratí -- Diagnostika závratí -- Diferenciální diagnostika a léčba vybraných závrativých onemocnění ve stáří -- Pády -- Syndrom imobility (IBureš, ZKalvach, MKojanová, ENovotná) -- Klinicky závažné projevy a komplikace syndromu imobility -- Dekubity a ošetřování chronických ran -- Syndrom inkontinence (THanuš) -- Epidemiologie inkontinence -- Etiologie a patogeneze inkontinence -- Diagnostika nemocných s inkontinencí -- Vybrané příčiny inkontinence ve stáří -- Léčba močové inkontinence (MSamánková) -- Léčebné možnosti u pacientů s inkontinencí stolice (ZKalvach) -- Syndrom kognitivního deficitu, demence a poruch paměti (RJirák) -- Paměť -- Kognitivní funkce -- Poruchy paměti ve vyšším věku -- Jiné poruchy kognitivních funkcí a paměti -- Prognóza a sociální souvislosti poruch kognitivních funkcí seniorů -- Syndrom deliria (RJirák) -- Etiologie a patogeneze delirií -- Klinický obraz a klasifikace delirií -- Diagnostika delirií -- Prevence delirií -- Léčba delirií -- Syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka (ZKalvach, L Holmerová, HJanečková, JOndrušová)
-- Vymezení pojmu -- Formy elder abuse -- Epidemiologie -- Klinické příznaky nevhodného zacházení, týrání a zanedbávání seniorů -- Diagnostika elder abuse -- Rizikové faktory -- Řešení situace -- Syndrom teplotní zátěže a teplotního poškození ve stáří (ZKalvach, -- MSnejdrlová) -- Regulace tělesné teploty -- Adaptace na horké prostředí a nemoc z přehřátí -- Adaptace na chladné prostředí a hypotermie -- Syndrom dehydratace (ZZadák) -- Fyziologické poznámky -- Izotonická dehydratace -- Hypertonická dehydratace -- Hypotonická dehydratace -- Léčba dehydratace -- Prevence dehydratace -- Rehydratační léčba a riziko hyperhydratace -- Poruchy metabolizmu sodíku v souvislosti s poruchami vodními -- Syndrom duálního senzorického deficitu (JOndrušová, ZKalvach) -- Etiologie a patogeneze -- Prevalence a incidence -- Klinický obraz, průběh a důsledky -- Diagnostika -- Léčba, intervence, kompenzace -- Syndrom maladaptace (ZKalvach, HJanečková, JOndrušová) -- Somatická maladaptace -- Psycho-somato-sociální maladaptace -- Syndrom terminální geriatrické deteriorace (ZKalvach, LKabelka) -- Etiologie a patogeneze -- Klinický obraz -- Diagnostika a diferenciální diagnostika -- Paliativní péče -- Farmakoterapie jako patogenetický i dekompenzující faktor geriatrické křehkosti (ZKalvach, MSnejdrlová) -- Systémová zánětlivá reakce jako patogenetický i dekompenzující faktor geriatrické křehkosti (PMaruna)
-- Reakce akutní fáze, SIRS, sepse a septický šok -- Fyziologické zvláštnosti zánětlivé odpovědi ve vyšším věku -- Klinické aspekty zánětlivé odpovědi ve stáří -- Neuropsychické změny při zánětu -- „Inflamm-aging" -- PŘÍLOHY: -- JAK KOMUNIKOVAT S KŘEHKÝMI GERIATRICKÝMI PACIENTY -- A S LIDMI S FUNKČNÍMI DEFICITY -- Desatero komunikace s pacienty se sluchovým postižením -- Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením -- Desatero komunikace při doprovázení pacientů se zrakovým postižením -- Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením -- Desatero komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením -- Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC