Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
1.vyd.
Praha : Management Press, 1996
212 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85603-98-5 (brož.)
angličtina
Management - asertivita - výklady populární
000083059
Obsah // Úvod 11 // Měnící se role managementu 11 // Asertivita v řízení 12 // Jak tuto knihu používat 16 // ČÁST // Pojmy 21 // Co je asertivita? 21 // Rozpoznávání čtyř typů chování 21 // Otevřeně agresívní chování 22 // Nepřímá agrese 26 // Pasivní chování 29 // Asertivní chování 32 // Metoda 37 // Aktivní naslouchání 37 // Doporučení 38 // Základní myšlenka 40 // Řeč těla 44 // Proxenika 44 // Postoj a "tanden" 46 // Gestikulace 49 // Výraz obličeje 50 // Osobní styl 51 // Hlasový projev rojevování empatie yhýbání se "chytákům46 53 // 54 // 55 // 6 Pozitivní řízení // Ústupový manévr // 4. Dílna asertivity // 1. krok: Rozpoznávání čtyř odlišných typů chování // 2. krok: Stanovení vašeho vlastního programu // 3. krok: Listina práv // 4. krok: Uvědomte si své silné stránky // 5. krok: Aktivní naslouchání // 6. krok: Práce se základní myšlenkou // 7. krok: Osobní styl // 8. krok: Tělesná a hlasová cvičení // 9. krok: Správné dýchání // 10. krok: Přehrávání asertivních rolí // 11. krok: Je dobré mít důvěrného společníka // II. ČÁST // 5. Porady // Role // Předsedání // Přednes referátu/prezentace // Role účastníka // Role reprezentanta // Typy porad // Velké porady // Porada dvou osob // Porady ke konkrétním rozvojovým projektům // Marketingová jednání // Porady k otázkám strategie a taktiky // Společné problémy // Přerušování // Pasivní účastníci // Včasné ukončení // Obsah 7 // 6. Řízení ve vypjatých situacích 111 // Vyslovení nesouhlasu 112 // Jak se bude druhá osoba cítit? 112 // Jaké to bude mít důsledky? 113 // Bude odmítnutí přijato vážně? 114 // Vyslovení jasného "ne" 115 // projednávání nepříjemných osobních záležitostí 117 Tělesné pachy 117 // Sexuální chování 119 // Nadměrné pití 122 // Řešení personálních konfliktů 124 //
Jednání se zaměstnanci o disciplinárních // záležitostech a stížnostech 125 // Oprávněný hněv - nezbytná konfrontace 126 // Zvládání zlostného ataku 127 // Vypořádání se s násilím 128 // Nadbyteční zaměstnanci 129 // Oznamování výpovědi 130 // Zvládání reakcí propouštěné osoby 131 // Uvádění důvodů (je-li to vhodné) a poskytnutí informací o právech zaměstnance 132 // Vyvedení osoby z budovy 133 // Informování ostatních zaměstnanců 133 // Péče o sebe sama 134 // 7. Vůdcovství 135 // Vnitřní síla 136 // Povýšení 140 // Komunikace ve vedoucím postavení 143 // Sdílení informací o plánu 143 // Obchůzky pracovišť 145 // Získávání souhlasu vašeho šéfa 146 // Sebeřízení 148 // Naléhavé nebo důležité? 148 // Čí jsou to problémy? 149 // Mens sana 151 // 8 Pozitivní řízení // Vedení soustředěné na činnosti 152 // Činnosti vedoucího 1521 // Motivace 159 // 8. Vyrovnávání se s kritikou, potěšení z pochvaly Správné přijímání kritiky Souhlasíte? // Učíme se "mlžit" // Identifikace "neuralgických bodů" // Připojení asertivní výhrady Vyrovnáváme se s chválou // Rozpaky dané kulturními zvyklostmi // Pochybnosti o původci chvály // Obavy ze "zpětného rázu" // Systém hodnocení // Asertivní poskytování kritické zpětné vazby Asertivní poskytování pozitivní zpětné vazby // 9. Asertivita, rovné pracovní příležitosti a mezikulturní rozdíly 178 // Otázky rovných příležitostí 179 // Asertivní jednání při negativních reakcích 180 // Asertivní jednání při pozitivních reakcích 182 // Trvejte na svém 182 // Asertivita mezinárodně 185 // Francie 186 // Německo 186 // Itálie 188 // Nizozemí 189 // Španělsko 190 // Belgie 191 // Dánsko 191 // Řecko 192 // Portugalsko 193 // Spojené státy 194 // Japonsko 195 // Obsah 9 // Na vašem vlastním písečku 197 //
Dílna aplikované asertivity 199 // 1. krok: Pozitivní představy a cíle 199 // 2. krok: Zrušení kouzla 200 // 3. krok: Asertivní "ne" 201 // 4. krok: Jasná odmítnutí a nejednoznačná odmítnutí 203 // 5. krok: Zneškodnění hněvu 204 // 6. krok: Jak si poradit se svou největší můrou 206 // 7. krok: Vnitřní zábrany a jak je uvolnit 206 // 8. krok: Analýza silového pole 207 // 9. krok: Souhlas a nesouhlas s kritikou 208 // Závěr 212
(OCoLC)53272038
cnb000108955

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC