Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
2., opr. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2004
523 s. : il.

objednat
ISBN 80-86598-65-9 (brož.)
Studium
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík
Psychologie osobnosti - výklady populární
000083080
Obsah // 521 // OBSAH // OSOBNÍ VYZNÁNÍ...5 // ÚVOD...7 // 1. CO JE OSOBNOST?... 11 // , 1. Úvod...12 // 2. Přístupy k Osobnosti v různých vědách... 13 // 3. Přístupy k osobnosti v psychologii... 15 // 4. Pojetí osobnosti jako autorství činů a smyslu života...33 // 5. Univerzální znaky osobnosti...34 // 2. DISPOZICE A SLOŽKY OSOBNOSTI...43 // 1. Úvod...44 // 2. Pojetí a klasifikace dispozic osobnosti...44 // 3. Jazykové problémy určování dispozic...58 // 4. Vlastnosti osobnosti...62 // 5. Složky osobnosti...62 // 3. OSOBNOST V ZRCADLE VĚDOMÍ...69 // 1. Úvod...70 // 2. Vědomi a osobnost...71 // 3. Struktura a obsah vědomí...79 // 4. Neuvědomovaná psychická činnost...92 // 5. Sugesce, hypnóza, vizualizace...99 // 6. Kvalitativní zvláštnosti vědomí: Psychopatologie... 102 // 7. Vnitřní obraz osobnosti... 103 // 4. OSOBNOST V ZRCADLE JEDNÁNÍ... 113 // 1. Úvod... 114 // 2. Činnost, chování, jednání... 114 // 3. Výsledky činnosti... 119 // 4. Procesuálni struktura činností a chování... 120 // 5. Vnější obraz osobnosti... 122 // 5. BIOLOGICKÉ ZÁKLADY OSOBNOSTI ... 159 // 1. Úvod... 160 // 2. Tělesná stavba (konstituce, somatotyp, biotyp)... 161 // 3. Biorytmy a osobnost... 168 // 4. Biochemická individualita...171 // 5. Neurodynamika, mozek a osobnost... 174 // 522 // Psychologie osobnosti // 6. TEMPERAMENT... 189 // 1. Úvod... 190 // 2. Kategoriální výklad temperamentu... 190 // 3. Dimenzionální teorie temperamentu...
191 // 4. Trojkomponentové teorie temperamentu...203 // 5. Vicedimenzionální teorie temperamentu...210 // 6. Patologická disponovanost subsystému biotypu a temperamentu osobnosti 226 // 7. ZAMĚŘENOST...231 // 1. O zaměřenosti - obecné poznámky...232 // 2. Formální kritéria třídění motivů...233 // 3. Obsahové klasifikace motivů...235 // 4. Zájmy... 250 // 5. Hodnoty jako motivy...255 // 6. Teorie motivace...260 // 7. Patologie motivace...262 // 8. DYNAMISMY ADAPTACE...265 // 1. Úvod...266 // 2. Polarity adaptace a zvládání...267 // 3. Obrana a zvládání jako polarity adaptace...271 // 4. Některé další způsoby zvládáni nesnází...285 // 5. Emoce jako adaptační dynamismy...288 // 6. Stav frustrace...291 // 7. Vůle jako nástroj konstruktivní adaptace...295 // 9. INTELIGENCE, SCHOPNOSTI, TVOŘIVOST...299 // 1. Osobnostní předpoklady úrovně činnosti...300 // 2. Inteligence...302 // 3. Základní funkční koncepce inteligence...303 // 4. Základní strukturní teorie inteligence...307 // 5. Druhy inteligence...311 // 6. Speciální schopnosti, talent...319 // 7. Tvořivost...323 // 8. Kognitivní a akčni styly osobnosti...330 // 9. Patologie kognitivních a realizačních dispozic a mechanismů...338 // 10. JÁSTVÍ A CHARAKTER...341 // 1. Jáství a Sebeobraz...342 // 2. Pocity já jako činitele a sebecit...347 // 3. Sebehodnocení...353 // 4. Typologie jáství...357 // 5. Sebemonitorování a sebeprezentace...359 // 6. Psychopatologie
jáství...361 // 7. Charakter v užším smyslu... 362 // 8. Problém normality a poruch osobnosti...366 // Obsah // 523 // 11. OSOBNOST JAKO CELEK, TYPOLOGIE...369 // 1. Úvod...370 // 2. Charakteristiky osobnosti jako celku...371 // 3. Základní konstitutivní jednotky osobnosti...373 // 4. Typologické přístupy k osobnosti...380 // 5. Sociálně významné typologie...390 // 12. VÝVOJ OSOBNOSTI, ŽIVOTNÍ DRÁHA A ZMĚNA OSOBNOSTI ... 391 // 1. Úvod...392 // 2. Biodromální psychologie osobnosti...396 // 3. Zrněna osobnosti...405 // 13. UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI ...409 // 1. Utváření osobnosti...410 // 2. Bio-psycho-sociální teorie T. Millona...416 // 3. Geny a memy jako nositelé formativních informací...418 // 4. Socializace a výchova...418 // 5. Individuace a řízení vlastního vývoje...421 // 6. Situace...422 // 14. POZNÁVÁNÍ A CHARAKTERIZACE OSOBNOSTI...433 // 1. Poznávání osobnosti...434 // 2. Osobni rovnice v poznávání osobnosti...434 // 3. Metoda a cíl sebepoznání...438 // 4. Metody praktického poznávání lidí...440 // 5. Charakterizace osobnosti...443 // 6. Schémata dynamických charakteristik...450 // 7. Dynamická struktura osobnosti ...453 // 8. Aktuální geneze činu...456 // 15. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ OTÁZKY // PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI...461 // 1. Úvod...462 // 2. Paradigmata psychologie osobnosti...465 // 3. Jaké problémy řeší psychologie osobnosti?...466 // 4. O metodologii a metodách zkoumání...471 // 5. Nesnáze
psychologického poznání osobnosti...479 // 6. Vztahový rámec výzkumu v psychologii osobnosti...483 // 7. Výstavba teorie v psychologii osobnosti a systematologie poznatků...490 // 8. Genealogie osobnosti...493 // 9. Způsoby výkladu psychologie osobnosti...495 // 10. Hlavní etapy vývoje psychologie osobnosti...500 // POZNÁMKY...506 // PŘEHLED OBRÁZKŮ A TABULEK...512 // JMENNÝ REJSTŘÍK...515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC