Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
60 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-260-3 (brož.)
Skripta
Obsahuje tabulky, předmluvu
Bibliografie: s. 60
Čísla přirozená - učebnice vysokošk.
000083105
3 // Obsah : // Předmluva... 4 // POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY...7 // I. Numerace přirozených čísel // zapsaných v soustavách s různými základy . . 7 // 1. Vytváření zápisu počtu prvků dané množiny // na základě představ... 7 // 2. Modelování množiny podie zápisu počtu jejích prvků . 14 // Učební pomůcky pro výuku numerace . // a početních operací. Speciální počítadlo. // 3. Převádění zápisu přirozeného čísla // z desítkové do jiné soustavy ... 17 // 4. Převádění zápisu přirozeného čísla // z jiné do desítkové soustavy ... 21 // 5. Úlohy o rovnosti přirozených čísel // zapsaných v soustavách s různými základy...23 // 6. Převádění zápisu přirozeného čísla // z jedné nedesítkové soustavy do jiné...27 // 7. Obecný zápis přirozeného čísla v z-adické soustavě . 28 // 8. Porovnávání přirozených čísel zapsaných // v z-adické soustavě...31 // II. Početní operace s přirozenými čísly // zapsanými v desítkové a v jiných soustavách . 35 // 1. Sčítání přirozených čísel ... 35 // 2. Odčítání přirozených čísel . ... 46 // 3. Násobení přirozených čísel ... 51 // 4. Dělení přirozených čísel ... 56 // Literatura // 60

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC