Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Kniha pro děti, mládež
Beletrie
1. vyd.
Praha : Albatros, 1982
426 s. : il. ; 20 cm

objednat
Edice světových autorů
více jazyků
Medailónky o autorech
Staročes. slovníček
Převážně přel. z růz. jazyků
Přehl. lit.
V ukázkách z děl autorů od renesance až k osvícenství (Dante Alighieri, Sebastian Brant, Erasmus Rotterdamský, Thomas More, François Rabelais, Miguel de Cervantes Saavedra, Tommaso Campanella, Blaise Pascal, H. J. Christoffel von Grimmelshausen, Jonathan Swift) se mladý čtenář setká s různými podobami postav poutníka, ztělesňujícího touhu po poznání, přičemž podstatná část svazku je věnována "poutníku v labyrintu světa" - Janu Ámosu Komenskému..
Pro čtenáře od 12 let
000083143
Obsah // Komenský, J. A.: Pozvání... 5 // Labyrint a poutník... 7 // POUTNÍCI V LABYRINTU SVĚTA...17 // Komenský, J. A. : Svét...19 // Dante Alighieri: Božská komedie...20 // (přel. O. F. Babler) // Komenský, J. A.: Lod veslová...33 // Brant, S. : Lod bláznů...34 // (přel. R. Mertlík) // Komenský, J. A.: Šerední lidé a potvorní...47 // Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti...48 // (přel. R. Mertlík) // Komenský, J. A.: Pilnost...67 // More, Th. : Utopie...68 // (přel. B. Ryba) // Komenský, J. A.: Střídmost...85 // Rabelais, F. : Život Gargantuův a Pantagruelův...86 // (přel. F. Kamarýt, J. Rejlek, K. Šafář) // Komenský, J. A.: Statečnost...105 // Cervantes Saavedra, M. de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha . 106 // (přel. Z. Šmíd) // Komenský, J. A.: Zatmění... 131 // Campanella, T.: Sluneční stát... 132 // (přel. J. a O. Mohyloví) // Komenský, J. A.: Mravouka...149 // Pascal, B.: Myšlenky...150 // (přel. M. Žilina) // Komenský, J. A.: Voják...167 // Grimmelshausen, H. J. Ch. von: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus 168 // (přel. J. Zaorálek) // Komenský, J. A.: Lidskost...193 // Swift, J.: Gulliverovy cesty...194 // (přel. A. Skoumal) // *v’ // JAN AMOS KOMENSKÝ: CESTA SVĚTLA...215 // Pocestný...217 // Petru Montanovi...218 // (přel. B. Ryba) // Nebe...225 // Divadlo svéta...226 // Listové do nebe...229 // Truchlivý...235 // Vnitřek města...245 // Labyrint svéta a ráj srdce...246
Lidská duše...303 // V čas jarní...304 // O porušení svéta v posledních časích...306 // Marnost svéta a slávy jeho...308 // Písnička lidí vyhnaných...310 // Život náš na svété jen pout...314 // Spravedlnost...317 // Výhost svétu...318 // Axelu Oxenstjernovi...323 // (přel. B. Ryba) // Kšaft umírající matky jednoty bratrské...325 // Petru Figulovi...329 // (přel. B. Ryba) // Jednoho jest potřebí...331 // (přel. J. Ludvíkovský) // Škola...341’ // Všeobecná porada o nápravé véci lidských...342 // (přel. J. Moravec, J. Hendrich) // Zavírka...359 // O poutnicích v labyrintu svita...377 // O poutníkovi na cesti svitla i...390 // O autorech nalí knírky...397 // Vysvitlivky a výslovnost cizích slov...406 // Staročeský minislovníček...415 // Porváni do labyrintu literatury...425
(OCoLC)42161297
cnb000141816

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC