Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Lacomed, 2003
71 s. : il.

objednat
ISBN 80-902873-8-7 (váz.)
Varintní názvy z obálky
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu
Tomografie emisní pozitronová - příručky
000083240
Obsah/Contents // Stránko/Poge // 1 HISTORICKÉ POZNÁMKY / A BRIEF HISTORY 7 // 1.1 SNÍMACÍ TECHNIKA / SCANNING TECHNIQUES 7 // 1.2 RADIOFARMAKA / RADIO-PHARMACEUTIC ALS 8 // 1.3 KLINICKÉ VYUŽITÍ / CLINICAL APPLICATIONS 8 // 1.4 SITUACE V CESKÉ REPUBLICE / THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC 9 // 1.5 POUŽITÉ PRAMENY / REFERENCES 9 // 2 FYZIKÁLNÍ ASPEKTY PET / PHYSICAL ASPECTS OF PET 10 // 2.1 |V ROZPAD / ß- DECAY 10 // 2.2 PRINCIP DETEKCE / THE DETECTION PRINCIPLE 10 // 2.3 RUŠIVÉ JEVY / DISTURBING PHENOMENA 11 // 2.3.1 Absorpce / Attenuation 11 // 2.3.2 Rozptyl / Scatter 12 // 2.3.3 Náhodné koincidence / Random coincidences 12 // 2.4 2D A 3D REŽIM SNÍMÁNÍ / 2D AND 3D SCANNING MODES 13 // 2.5 CELOTÉLOVÉ SNÍMÁNÍ / WHOLE BODY SCANNING 14 // 2.6 ZPRACOVÁNÍ DAT / DATA PROCESSING 14 // 2.6.1 Rekonstrukce rezu / Slice reconstruction 14 // 2.6.2 Vizualizace dot / Data visualisation j 14 // 2.6.3 Kvantifikace dot / Data quantification 15 // 2.6.4 Registrace objemu, analýzo .voxel po voxelu" a fúze obrazu / Registration of volumes, // "voxel by-voxcl analysis and image fusion 15 // 3 FARMAKOKINETIKA FDG / PHARMACO KINETICS OF FDG 16 // 4 POUŽITÉ PARAMETRY VYŠETRENÍ / TEST PARAMETERS 17 // 5 FYZIOLOGICKÉ ZOBRAZENÍ / NORMAL PATTERN OF FDG UPTAKE 18 // 6 PRÍKLADY KUNICKÉHO VYUŽITÍ / EXAMPLES OF CUNICAL USE 20 // 6.1 NÁDORY MOZKU / BRAIN TUMOURS 20 // 6.1.1 Mozková metastáza - recidiva / Brain metastasis - recurrence 20 // 6.1.2 Glioblastom - recidiva
/ Glioblastoma - recurrence 21 // 6.2 NÁDORY HLAVY A KRKU / TUMOURS OF THE HEAD AND NECK 22 // 6.2.1 Karcinom korene jazyka - lokalizace a staging / Cancer of the root of the tongue - localisation // and staging 22 // 6.2.2 Karcinom nosní dutiny - restaging / Cancer of the nasal cavity - restaging 23 // 6.3 PUCNÍ ONEMOCNENÍ / LUNG DISEASES 24 // 6.3.1 Solitárni plieni léze - diferenciální diagnostika / Solitary pulmonary nodule - differential diagnostics 24 // 6.3.2 Plieni karcinom - staging / Lung cancer - staging 25 // 6.3.3 Plieni karcinom - efekt lécby / Lung cancer - results of therapy 26 // 6.3.4 Plieni karcinom - recidiva / Lung cancer - recurrence 27 // 6.3.5 Sarkoidóza / Sarcoidosis 28 // 6.3.6 Jiná plieni onemocneni / Other lung diseases 29 // 6.4 NÁDORY ZAŽÍVACÍHO TRAKTU / GASTROINTESTINAL TUMOURS 30 // 6.4.1 Karcinom jícnu - staging / Oesophageal cancer - staging 30 // 6.4.2 Karcinom jicnu - restaging / Oesophageal cancer - restaging 31 // 6.4.3 Karcinom pankreatu - diferenciální diagnostiko / Cancer of the pancreas - differential diagnostics 32 // 6.4.4 Kolorektálni karcinom - staging / Colorectal cancer - staging 33 // 6.4.5 Kolorektálni karcinom - recidiva / Colorectal cancer - recurrence 34 // 6.4.6 Hepotocelulárni karcinom - staging / Hepatocellular carcinoma - staging 35 // 6.4.7 Stromálni nádory (GIST) - restaging / Stromal tumours (GIST) - restaging 36 // 6.5 ’ UROGENITÁLNÍ NÁDORY / UROGENITAL TUMOURS 37 // 6.5.1 Karcinom ledviny
- staging / Renal cancer - staging 37 // 6.5.2 Adenokarcinom ledviny - reslaging / Renal adenocarcinoma - restaging 38 // 6.5.3 Nefroblastom - recidiva / Nephroblastoma - recurrence 38 // 6.5.4 Karcinom prostaty - diagnostika a staging / Prostate cancer - diagnostics and staging 39 // 5 // 6.5.5 Embiyonální karcinom - staging a efekt lécby / Embryonic carcinoma - staging and effect of therapy 40 // 6.5.6 Seminom - restaging a efekt lécby / Seminoma - restaging and effect of therapy 41 // 6.5.7 Teratokarcinom - recidiva / Teratocarcinoma - recurrence 42 // 6.5.8 Ovariální karcinom - recidiva / Ovarian cancer - recurrence // 6.5.9 Karcinom deložniho hrdla - restaging / Carcinoma of the cervix uteri - rostaging // 6.6 KARCINOM PRSU / BREAST CANCER // 6.6.1 Karcinom prsu - restaging a efekt lécby / Breast cancer - restaging and the effect of therapy // 6.6.2 Karcinom prsu - recidiva / Breast cancer - recurrence 46 // 6.7 ENDOKRINNÍ TUMORY / ENDOCRINE TUMOURS 47 // 6.7.1 Karcinom štítné žlázy - recidiva / Thyroid cancer - recurrence 47 // 6.7.2 Karcinoid - restaging / Carcinoid - restaging 48 // 6.8 MELANOBLASTOM / MELANOBLASTOMA 49 // 6.8.1 Melanoblastom - staging / Melanoblastoma - staging 49 // 6.8.2 Melanoblastom - recidiva / Melanoblastoma - recurrence 50 // 6.9 SARKOM / SARCOMA 51 // 6.9.1 Neurofibrosarkom - charakterizace ložiska a staging / Neurofibrosarcoma - lesion characterisation // and staging 51 // 6.9.2 Leiomyosarkom - restaging / leiomyosarcoma - restaging 52
// 6.9.3 Rabdomyosarkom - efekt lécby / Rabdomyosarcoma - effect of treatment 53 // 6.10 LYMFOM / LYMPHOMA 54 // 6.10.1 Non-Hodgkinský lymfám - staging a efekt lécby / Non-Hodgkin’s lymphoma - staging and the // effects of therapy 54 // 6.10.2 Hodgkinova choroba - staging a efekt lécby / Hodgkin disease - staging and the effects of therapy 55 // 6.10.3 Castlemanuv nádor / Castleman’s tumour 56 // 6.11 NEZNÁMÝ PRIMÁRNÍ NÁDOR / UNKNOWN PRIMARY TUMOUR 57 // 6.11.1 lokalizace neznámého primárního nádoru / localisation of an unknown primary tumour 57 // 6.11.2 Duplicitní nádor / Tumour duplicity 58 // 6.12 ZOBRAZENÍ ZÁNÉTU / IMAGING OF INFLAMMATION 59 // 6.12.1 TBC kloubu / Tuberculosis of the joint 59 // 6.12.2 Absces / Abscess 60 // 6.13 LOKALIZACE EPILEPTOGENNÍ ZÓNY / LOCALISATION OF SEIZURE FOCUS 61 // 6.13.1 Interiktáln! vyšetrení / Interictal investigation 61 // 6.13.2 Inter- a periiktální vyšetrení / Inter- and peri-ictal investigation 62 // 6.14 VIABILITŔ MYOKARDU / MYOCARDIAL VIABIUTY 63 // 6. ?.1 Urceni viability myokardu / Assessment of myocardial viability 63 // 6.14.2 Technické obtíže pri zobrazení myokardu / Technical problems in myocardial imaging 64 // 7 ONKOLOGICKÉ INDIKACNÍ DESATERO / DECALOGUE OF ONCOLOGICAL INDK ONS 65 // PRÍBALOVÁ INFORMACE / PACKAGE INFORMATION LEAFLET 66 // 6 // S,

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC