Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:14x 
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : Karolinum, 2001
166 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0228-8 (brož.)
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000083331
I. BUNĚČNÉ PRINCIPY FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ ...9 (Doc. MUDr. M. Langmeier, CSc.) // 1. Základy fyziologie buňky ...9 // 1.1. Buněčné jádro // 1.2. Ribosomy // 1.3. Endoplazmatické retikulum ...12 // 1.4. Golgiho aparát ...13 // 1.5. Lyzosomy // 1.6. Peroxisomy // 1.7. Mitochondrie // 1.8. Centrioly ... 16 // 1.9. Cytoskelet // 2. Buněčné membrány ...17 // 2.1. Plazmatická membrána ...17 // 2.2. Intracelulární membrány ...22 // 2.3. Buněčné transportní systémy ...22 // 2.4. Transport látek přes membrány ...22 // 2.4.1. Prostá difúze...22 // 2.4.2. Prostup iontovými kanály ...23 // 2.4.3. Spřažený transport ...25 // 2.4.4. Aktivní transport...26 // 2.4.5. Endocytóza a exocytóza ...28 // 3. Iontové kanály ...29 // 3.1. Iontové kanály stále otevřené ...29 // 3.2. Iontové kanály řízené napětím ...20 // 3.3. Iontové kanály řízené chemicky ...24 // 3.4. Iontové kanály řízené napětím i chemicky ...26 // 3.5. Iontové kanály řízené mechanicky ...- 26 // 4. Akvaporiny ... 22 // 5. Životní cyklus buňky ...27 // II. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU ...29 (Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.) // 1. Oddíly tělesných tekutin ...44 // 2. Složení tělesných tekutin ...41 // 3. Udržování stálého objemu tělesných tekutin ...43 // 4. Udržování stálého pH tělesných tekutin...44 // III. HUMORÁLNÍ ŘÍDÍCÍ MECHANISMY (MUDr. M. Schreiber, CSc.) // 1. Druhy informačních molekul a jejich úloha v organismu // 2. Mechanismus působení hormonů // 3. Regulace sekrece hormonů, typy zpětných vazeb // 4. Hypothalamo-hypofyzární systém // 5. Hormonální ovlivnění metabolismu glukózy // 6. Řízení hladiny vápníku v plazmě // 7. Hormony štítné žlázy // 8. Hormony nadledvin // 8.1. Kůra nadledvin // 8.2. Dřeň nadledvin // 9. Další hormony, které mají vliv na homeostázu //
9.1. Gastrointestinální hormony // 9.1.1. Skupina gastrinů // 9.1.2. Cholecystokinin-pankreozymin // 9.1.3. Sekretin // 9.1.4. Somastostatin // 9.1.5. Pankreatický polypeptid // 9.1.6. Vazoaktivní střevní peptid // 9.1.7. Substance P // 9.1.8. Motilin // 9.1.9. Bombesin // 9.1.10. Enkefaliny // 9.2. Renin-angiotenzinový systém // 9.3. Erytropoetin // 9.4. Atriový natriuretický peptid // 9.5. Somatomediny // 9.6. Cévní hormony // 9.6.1. Endotelin // 9.6.2. Z endotelu odvozený relaxační faktor // 9.7. Prostaglandiny // 9.8. Leptin // 10. Cyklické fenomény v hormonálních reakcích // 11. Vliv hormonů na růst // IV. NEURONÁLNÍ ŘÍDÍCÍ MECHANISMY... 73 // (A. OBECNÉ PRINCIPY NEURONÁLNÍCH FUNKCÍ ...7) (Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.) // 1. Stavba a funkce nervových buněk ...73 // 2. Mediátory centrálního a periferního nervstva ...77 // 3. Membránové potenciály ...78 // 4. Integrační funkce nervových buněk...83 // 5. Přenos a zpracování informace v nervovém systému // 6. Vnitřní prostředí CNS // ? SENZORICKÉ FUNKCE (Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.) // 1. Buněčné mechanismy senzorických funkcí // 1.1. Fotoreceptory // 1.2. Mechanoreceptory // 1.3. Chemoreceptory // 2. Vnímání vlastního těla // 2.1. Kožní čití // 2.2. Bolest // 2.3. Vnímání polohy a pohybu // A. Zrak // 3.1. Optický aparát oka // 3.2. Sítnice // 3.3. Zraková dráha // 3.4. Kódování a zpracování zrakové informace // 3.5. Přídatné orgány oka // 4. Sluch // 4.1. Funkce zevního a středního ucha // 4.2. Vnitřní ucho // 5. Chuť a čich // 5.1. Chuť // 5.2. Čich // C. MOTORICKÉ FUNKCE (Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.) // 1. Činnost kosterního svalu // 1.1. Kontrakce svalu // 1.1.1. Molekulární mechanismy // 1.1.2. Aktivace kontrakce svalu // 1.1.3. Mechanické projevy kontrakce //
1.1.4. Látková a energetická přeměna v kosterním svalu // 1.2. Svalový tonus // 1.3. Svalová síla, práce a únava // 2. Řízení činnosti kosterního svalu // 2.1. Proprioreceptorové reflexy // 2.2. Exteroreceptorové reflexy // 3. Řízení hybnosti // 3.1 .Opěrná motorika // 3.1.1. Postojové reflexy // 3.1.2. Vzpřimovací reflexy // 3.2. Cílená motorika // 3.2.1. Součinnost hemisfér a motorika // 3.3. Motorické funkce hlavových nervů // 4. Realizace úmyslného pohybů // D. VEGETATIVNÍ FUNKCE (Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.) // 1. Vegetativní nervstvo // 1.1. Periferní část vegetativního nervstva // 1.1.1. Vegetativní reflexy ...142 // 1.2. Centrální část vegetativního nervstva ...143 // 2. Hladké svalstvo ...144 // 2.1. Dráždivost útrobního svalu ..145 // 2.2. Stažlivost útrobního svalu ...145 // 2.3. Elektrická aktivita útrobního svalu ...14g // 2.4. Metabolismus hladkého svalu ...147 // 2.5. Řízení činnosti hladkého svalstva ...147 // E. INTEGRAČNÍ FUNKCE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU ...149 (Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.) // 1. Páteřní mícha ...149 // 2. Mozkový kmen a mezimozek ...15 j // 3. Limbický systém ...153 // 4. Mozková kůra...154 // 5. Biolektrická aktivita mozkových okruhů ...155 // 6. Spánek a bdění ...156 // 7. Fyziologie chování a paměti ...157 // 7.1. Mechanismy řídící chování na základě vrozených informací ...157 // 7.1.1. Nepodmíněné reflexy ...158 // 7.1.2. Motivace...158 // 7.1.3. Emoce ...158 // 7.1.4. Instinkty ...159 // 7.2. Mechanismy řídící chování na základě získaných informací ...159 // 7.2.1. Učení ...159 // 7.2.2. Paměť ...161 // 7.2.3. Neuronální mechanismy učení a paměti ...164 // 8. Specifické rysy nervové činnosti u člověka ...164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC