Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
3. přepracované vyd.
Praha : Karolinum, 2002
255 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0229-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Člověk - fyziologie - učebnice vysokošk.
000083332
OBSAH // í. FYZIOLOGIE KRVE ... // <ľl0f. MUDr. F. Tráv nitková. CSc) // 1. Funkce krve ... // 1.1 Obecné vlastnosti kive ... // 2. Krevní plazma ...* -... // 2.1 Neústrojné látky v krevní plazmě ... // 2.2 Bílkoviny krevní plazmy ... // 2.3 Ostatní úsuojnč součásti krevní plazmy ... // 3. Krev jako nárazníkový systém ... // 4. Tvorba krevních elementů a krvetvorně kmenové buňky // 5. Červené krvinky... // 5.1 Složeni červených krvinek ... // 5.2 Metabolismus červených krvinek ... // 5.3 Hemolýza ... // 5.4 Hemoglobin ... // 5.5 Tvorba a zánik tervcných krvinek... // 5.6. Sedimentace eiytmcytů ... // 6. Krevní destičky ... // 6.1 Vznik trombocy Lir ... // 7. Hemosma ... // 7.1 Reakce cév ... // 7.2 Činnost krevních destiček ... // 7.3 Sráženi krve (hemokoagulacc) ... // 8. Krevní skupiny (spoluautor MUDr. V. Šlapelová)-- // 8.1 Systém ??? (H) ... // 8.2 Systém Kb ... // 8.3 Ostami krevní systémy ... // 8.4 Transfúze krve ... // 9. Slezina ... // 9.1 Funkce sleziny... // .9 // .9 // .9 // 10 // 10 // 10 // 13 // 15 // 16 18 20 21 21 // 31 // 32 // 32 // 33 33 35 // 40 // 41 // 41 // 42 // 42 // 43 // 44 // II. FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU (ľiof. MUDr. E. Trávníčkovú, CSc.) // 1. Bílé krvinky ... // 1.1 Pohyblivost a adhezrvita leukocytu // 1.2 Počet leukocytu ... // 1.3 Ontogeuť/e leukopoezy ... // 3 // gi ?, 3 // 1.4 Neuuofilní graniilocyry...=1 // 1.5 Kincúka iicutiofilň...51 // 1.6 Funkce neulrofilnich granuloc lů...52
// 1.7 Eozinofiloí gniuulocyty . . ...5? // 1.8 Bazofilní grauulocyty ...53 // 1.9 Monocyty ...53 // l.lOLymlocyty ...54 // 2. Lymfatickč orgány ...55 // 3. Látkové regulační faktory iniunitních odpovědí ...57 // 4. Nespecifická (vrozená, přirozená) imunitu ...57 // 4.1 Fagocytóza ...58 // 4.2 Přirozená cytotoxicita ...59 // 4.3 Kumplcmenl ...59 // 4.4 Bílkoviny akutní fáze ... 60 // 5. Specifická (adaptivní, získaná) imunita ...60 // 5.1 Antigen... ...60 // 5.2 Lyrnfocyty jako efektorově buňky získané imunity ...61 // 5.3 Humoralní imunita ...61 // 5.4Struktura protiláikové molekuly ...62 // 5.5 Klasifikace imunoglobulinů ...62 // 5.6 Protilátko odpovccf ...63 // 5.7 Buněčně zprostředkovaná imunita...64 // 5.8 Cytotoxické T-lymtocyty ...64 // 5.9 Pomocné T-lymfocyty...65 // 5.10 Supresorové T-lymfocyty ...-...66 // 6. Ncnrocndokrinní regulučni vlivy na imunitu ...66 // FYZIOLOGIE SKDCB A KREVNÍM O OBĚHU ...67 // IDoc. MUDr. O. Killiwr. CSc.) // 1. Funkční anatomie srdce ...67 // 2. Elektrická aktivita srdce ... 69 // 2.1 Klidový membránový potenciál ... 69 // 2.2 Akční potenciál...™ // 2.3 Síření vzruchu ...71 // 2.4 Elektrokardiogram ...73 // 2.5 Abnormálni rytmy ...78 // 3. Spojení elektrické a mechanické činnosti srdce ...79 // 4. Mechanická činnost srdce ...80 // 4.1 Fáze srdečnflíO cyklu (srdeční revoluce) ...80 // 4.2 Starlingúv zákon... 82 // 4.3 Minutový objem srdeční ... 83 // 4.4 Energetika
srdeční práce ...83 // 5. Zevní projevy srdeční činnosti ...84 // 5.1 Srdeční ozvy ... 84 // 5.2 Atcriálni puls a venózof puls ... 84 // 5.3 Úder srdečního hrotu ...85 // 6. Řízení .srdcím’ íinnoiii ... // 6.1 Nervová regulace ... // 6.2 Humorální regulace ... // 6.3 Celulámí regulace... // 7. Fuiikini anatomie krevního občhu ... // 7.1 Funkční rozdělení cév... // 7.2 Rozloženi ???’? v krevním oběhu... // 7.3 Odpor v krevním oběhu ... // 8. Ilcmodynamika krevního obéliu ... // 8.1 Piiiiok krve. tlak krve a periferní odpor ... // 8.2 Proudění krve (zákony rheologic) ... // 8.3 Viskozita krve... // 9. Aiteriálni é:ist systémového občhu ... // 9.1 Tok krve v tepnách ... // 9.2 Tlak krve v tepnách ... // 9.3 Šíření pulsni vlny ... // 10. Mikrociikulncc ... // 10.1 Rozsah plochy určené výměně látek mezi krví a tkáněmi // 10.2 Tvorba tkáňového moku ... // 10.3 Lymfatický systém ... // 11. Venózní část systémového občhu ... // 11.1 Tlak krve v žilách ... // 11.2 Tok krve v žilách ... // 12. Řízeni krevního občhu... // 12.1 Mistnt regulační mechanismy ... // 12.2 Celkové regulační mechanismy ... // 12.3 Centra řízení krevního oběhu ... // 13. Zvláštnosti průtoku krve v některých orgsincch ... // 13.1 Plieni cirkulace ... // 13.2 Koninami cirkulace ... // 13.3 Mozková cirkulace ... // 13.4 Oběh krve kosterním svalstvem... // 13.5 Oběh krve kůží ... // S3 // 85 // 85 // 86 86 86 // 87
// 88 88 88 // 89 // 90 90 // 90 // 91 // 93 // 94 94 94 // 96 // 97 // 97 // 98 // 99 99 102 106 106 106 // 107 // 108 108 108 // IV. REPRODUKČNÍ SYSTÉM ... // IDoc. MUDr. D. Marešová. CSc.) // 1. Reprodukční systém muže ... // 1.1 Produkce pohlavních buněk . // 1.2 Sekrece pohlavních hormonů // 1.3 Biologické účinky testosteronu // 1.4 Pohlavní spojení ... // 2. Reprodukční systém ženy ... // 2.1 Produkce pohlavních buněk . // 2.2 Sekrece pohlavních hormonů // 2.3 Ovariúlni cyklus ... // 2.4 Menstruační cyklus... // 109 // 109 // 109 // 111 // 112 // 112 // 113 // 113 // 114 // 117 // 118 // 5 // 2.5 Pohlavní spojeni ...120 // 3. Tčholcnsivi ...120 // 3.1 Oplu/cni ...120 // 3.2 Nidacc a vývoj placenty ...121 // 3.3 ZrnCny u ženy héliem těhotenství ...125 // 3.4 Porod ...125 // 3.5 Laktacc ...126 // 3.6 Pohlavní diferenciace ...127 // 3.7 Fyziologie plodu ...129 // 3.8 Fyziologie novorozence ...131 // V. F YZIOLOGIE VYLUČOVANÍ ... // (Prof. MUDr. J. Pokorný. DrSc.) // 1. Stavba ledvin ... // 2. Funkce ledvin ... // 2.1 Glomerulámí filtrace ... // 2.2 Tubulárni procesy ... // 2.3 Koncentrační funkce ledvin ... // 2.4 Účast ledvin na řízení pil ... // 2.5 Účast ledvin na hospodařeni s minenílními látkami // 2.6 Účast ledvin na rizcni objemu a osmolality ??? . // 2.7 Další funkce ledvin ... // 3. Řízení činnosti ledvin ... // 3.1 Řízeni glomerulámí filtrace a průniku krve ledvinou // 3.2 Řizeni nibulámich funkcí
// 3.3 Řízení koncentračních mechanismů ... // 4. Ledviny ve vývoji ... // 5. Činnost vývodných cest močových ... // 6. Složení moče ... // 133 // 133 // 135 // 135 // 136 143 147 149 // 151 // 152 // 153 153 155 // 155 // 156 156 158 // VI. TĚLESNÁ TEPLOTA A JEJÍ UDRŽOVANÍ ...161 // (Prof MUDr E. Trávmfiwvú. CSc.) // 1. Teplota těla...161 // 2. Tepelná rovnováha organismu...162 // 3. Řízeni stálě tělesně teploty ...164 // 3.1 Řízeni výdeje (zlrfit) tepla...164 // 3.2 Řízeni tvorby tepla ...165 // 3.3 Mechanismy Uzení stálé tělesné teploty ...166 // VII. FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ...169 // (MUDr V. Hrudu/vinu, CSc.) // 1. Základní uspořádáni dýchacího systému ...169 // 2. Ventilace plic...170 // 2.1 Statické objemy plic ...170 // 2.2 Statické plieni kapacity...171 // 2.3 Dynamické plieni objemy... 171 // 6 // 2A Mechanismus vdUÜHCe |>iic ... // 2.5 Vztah me/i zinčnami tlaku, průtoku a objemy plic ... // 2.6 Elastické vlastnosti plic ... // 3. Difúze ... // 4. Plieni cirkulace, períuze plic... // 4.1 Vztah mezi ventilací a perfuzi plic ... // ř>. Výména dýchacích plynů mezi alvcolárním vzduchein a krvi . . // 6. Tianspon dýchacích plynů ... // 6.1 Transport kyslíku krví ... // 6.2 Faktory ovlivftujicí vazebnou křivkuhemoglobinu i»io O, . // 6.3 TVnnsportCX), krvi ... // 7. Vnitřní dýcháni ... // 5. Regulace dýcháni ... -... // 8.1 Centrální lytmogcneze ... // 8.2 Mechanické vlivy na ři/ení dýcháni
... // 8.3 Chemické řízení dýcháni ... // 8.4 Vliv oxidu uhličitého ? pH na dýcháni ... // R.5 Vliv kyslíku na dýchání ... // 8.6 Perifemi chemoicccptory ... // 8.7 Vliv tělesně zitěže na dýchání ... // 9. Obranné reflexy dýchací... // 172 // 173 // 176 // 177 // 178 // 179 // 179 // 180 1X0 181 182 183 183 // 183 // 184 184 184 186 187 187 187 // Vlil. FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ IDoc. MUDr, J, Mores, CSc.) // 1. Pohyby GIT ... // 1.1 Činnost buněk hladké svaloviny GIT . // 1.2 Funkční rozdělení hladké svaloviny .. // 1.3 Rizcni pohybů GIT... // 2. Krevní zásobení trúvicího traktu ... // 3. Řízení príjmu potravy ... // 4. Imunitní systém GIT ... // 5. Žlázy tvořící trávicí Slávy ... // 6. Trávení v ústech ... // 7. Tráveni v řaludku ... // 8. Tenké střevo ... // 9. Pankreas ... // 10. Játra ... // 11. Tlusté stfevo ... // 12. Vstřebáváni ... // 191 // 193 // 195 // 200 // 200 // 205 // 208 // 211 // 214 // 217 // 223 // 230 // 232 // 237 // 241 // 245 // IX. METABOLISMUS ... // (Doc MUDr. J. Mores. CSc.) // 1. Absorpční fáze ... // 2. Postabsorpčni laze .. // 3. Nervové a endokrinní řízení // 251 // 251 // 253 // 254 // 7
(OCoLC)51190556

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC