Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Odeon, 1985
530 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, schémata ; 31 cm

objednat
České dějiny ; sv. 62
Rejstříky sestavil Josef Hobzek
Resumé do ruštiny, němčiny a angličtiny přeložili Feodosij Andronik, Dagmar Bílková, Miroslava Gregorová
Studii o architektuře doplnil Jan Muk
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické, německé a ruské resumé
000083438
Předmluva (10) // Josef Petráň : STAVOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ A JEHO KULTURA V ČECHÁCH 1471—1526 // Počátky vlády jagellonské dynastie v Čechách (14) dvorská reprezentace (17) mezinárodní postavení krále a českého státu (19) rodokmen Jagellonců (20) charakteristika dvorské kultury (22) osobnost krále Vladislava (23) příjmy krále a náklady na dvorské stavby (24) stavovská reprezentace království (25) mezinárodní politika // českých a uherských Jagellonců (26) charakter české stavovské monarchie (28) skladba aristokracie (29) zemský soud a královský dvůr (30) nejvyšší hodnostáři dvorští a zemští (32) rozdělení majetku stavů v Čechách (39) kulturní ovzduší dvorské // aristokracie (46) humanističtí vzdělanci na dvoře (50) kulturní poměry v zemi (51) univerzita (52) pražská kapitula a reprezentace církví (53) rozsah dvorského umění (54) kultura městského patriciátu (55) mezinárodní obchodní spojem (58) sociální a kulturní // prostředí královských měst (64) pozdně feudální velkostatek, povaha městské kultury (67) knihtisk (68) změny v oblasti mentality (69) poznámky (70) // Václav Mencl : ARCHITEKTURA // Král se rozhoduje obnovit Pražský hrad, hledání vhodného architekta, začátek stavby (76) příchod architekta Benedikta Rejta, stavby Rejtova předchůdce na Hradě (80) tzv. Vladislavova ložnice, Vladislavova oratoř v katedrále (82) prvním královským architektem byl Hanuš Spiess (85) práce Hanuše Spiesse na hradě Křivoklátě (87) stavba kaple na Křivoklátě, přestavba Pražského hradu za Benedikta Rejta (94) Trůnní sál dokončen 1500 (95) Ludvíkův palác (98) malovaná galerie římských císařů, stavba za nejvyššího purkrabí Zdeňka Lva z Rožmitálu, Rejtova práce mimo Prahu (100) smrt Rejtova 1534 (101) Vladislavský sál (102)
jezdecké schodiště (106) stará sněmovna (108) palác krále Ludvíka (109) slohová podvojnost Rejtova díla (113) vznik kroužené gotické klenby v severní a jižní oblasti (115) Rejtovy klenby na Pražském hradě (117) původ Benedikta Rejta, rozšíření vlašské renesance v Uhrách (119) a v záalpské Evropě, renesanční hlavice v Rejtově díle (120) Rejtovy renesanční portály (122) podíl gotické tradice (124) výjimečnost koncepce Ludvíkova paláce (127) ohlas Rejtova díla na Hradě (128) opevnění Pražského hradu za krále Vladislava (129) Rejtův letohrádek v Královské oboře (133) Rejtova dostavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (135) Rejtova práce pro Louny (139) duchovní základna, z níž vycházejí síťové a kroužené klenby (140) poměry na českém venkově v době Matyášově (148) a za krále Vladislava (149) rožmberské dílo v jižních Čechách (155) závěr středověku, požár Hradu 1541 (160) poznámky a odkazy k literatuře а k pramenům (161) Jan Muk: O pozdně gotických klenbách české architektury (165) // Jaromír Homolka : SOCHAŘSTVÍ // Západní Čechy, Plzeň (170) rožmberský dvůr (174) jiné jihočeské směry, Borovany (175) Jindřichův Hradec, Praha (177) Jiří z Poděbrad (178) Staroměstská radnice, vztah Týnského kostela a katedrály (179) Týnský kostel, chrám sv. Víta (182) jiné pražské a středočeské památky (183) Hanuš Spiess (184) hradní kaple na Křivoklátě (186) H. Scholler (189) ostatkové bysty sv. Václava a Vojtěcha a ostatní památky dvorského okruhu, povaha dvorského umění Vladislava 1Г. (190). Rožmberkové (197) Kájov (198) Jindřichův Hradec, Špulířská kaple v Jindřichově Hradci (202) Šternberkové, Zelená Hora, Bechyně, Půta Švihovský, Velhartický oltář (203) Zdeněk Lev z Rožmitálu, Monogramista IP (207)
Zlíchovský oltář (209) Jan Hasištejnský z Lobkovic (213) Ulrich Creutz (215) Vilém z Ilburka, Praha, Staroměstská radnice (216) Prašná brána (217) M. Rejsek (218) domovní znamení. Kutná Hora, chrám sv. Barbory, Rejsek v Kutné Hoře (221) Smíškové z Vrchovišť (223) Mistr Jakub (224) radní síň kutnohorské radnice (227) Mistr Oplakávání Krista ze Žebráku, Morava, olomoucká Olivetská hora (230) Jihlava, brněnské řezbářství (233) Olomouc (235) A. Pilgram, Brno, náhrobní plastika, památky renesančního sochařství (236) Ctibor Tovačovský z Cimburka, Moravská Třebová, Stanislav Thurzo (238) poznámky (239) // Josef Krása : NÁSTĚNNÁ MALBA // Pohusitská nástěnná malba (258) Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Jihlava, Znojmo, Kutná Hora, kostel sv. Jakuba (259) kostel sv. Barbory (261) Mistr Smíškovské kaple (267) Sankturinovský dům (273) Hrádek (275) dvorské malby (275) Blatná (276) Písek (280) Zvíkov (283) Zbiroh, Horšov (287) Zvíkov II (289) Žirovnice (290) Mistr Žirovnických maleb (293) Jindřichův Hradec, zámek (296) Švihov (300) Jindřichův Hradec, klášter minoritů, Třeboň, Strakonice, Cheb, nástěnné malby na Moravě (301) Svatováclavská kaple (304) poznámky (309) // Jaroslav Pěšina : DESKOVÁ MALBA // Situace před rokem 1470, nástup pozdně gotického slohu po 1470, počátky nizozemské orientace (318) pražské městské cechovní dílny v jagellonské době, jména umělců a jejich postavení (319) oltář hradní kaple křivoklátské a jeho malíř (321) dílna Mistra křivoklátského a její další práce, vliv dílny Mistra Křivoklátského oltáře (324) Jan Horstoffar a práce s ním spojené (332) Kutná Hora (333) Rábí (335) malby na skle hradní kaple křivoklátské (338) Chudenický oltář (340) votivní deska Švihovských (342)
malíř Šimon Láb (345) Litoměřický oltář a jeho mistr (350) další práce Mistra Litoměřického oltáře a zesilování renesančních rysů (354) podobizna Albrechta z Kolovrat - první český renesanční portrét (358) nástěnné malby kaple sv. Václava - vyvrcholení vývoje Mistra Litoměřického oltáře (359) vliv benátského malířství pozdního quattrocenta (363) práce Mistra Litoměřického oltáře po roce 1510 (367) cyklus českých panovníků Pražského hradu (370) Hanuš Efeldar a jeho jediná datovaná práce (374) oltářní křídla ze Svatojiřského kláštera, cizí malíři činní v Praze a importy uměleckých děl (377) malířství dvorského okruhu v době Ludvíka Jagellonského, Hans Krell (378) Gangolf Herlingar (379) Jakub z Kapí Hory (382) obrat slohové orientace po 1520 na Sasko (383) poznámky (384) // Josef Krása : KNIŽNÍ MALÍŘSTVÍ // Knižní malířství v 15. století, úloha grafiky (390) knihtisk, rukopisy Vladislava Jagellonce (391) šlechtické sbírky (392) humanistické knihovny, církevní knihovny (393) rukopisy pro potřebu měšťanů, Hodinky Ladislava Pohrobka (394) Gôttingenský kodex (396) modlitební knížka Jiřího z Poděbrad, iluminátor Jan Mikus (397) Valentin Noh z Jindřichova Hradce (401) přínos Valentinovy dílny (405) kodexy humanistických autorů (407) Olomouc a dílo Mistra Brevíře Fridricha III. (408) Brno, dílna kartuziánského kláštera (409) nová generace kolem 1490 (411) Hodinky Jiřího z Minstrberka (412) kutnohorské graduály (417) hornická ikonografie (421) výzdoba bordur (424) Lobkovický graduál, Šternberský graduál (429) Loucký graduál (430) Lobkovický brevíř (432) rukopisy Ladislava ze Šternberka (434) dílna Janíčka Zmilelého z Písku (435) Jenský kodex, Janíčkovy zpěvníky (437) Pavel Mělnický (439)
Litoměřický graduál (442) Znojemská právní kniha (450) poznámky (453) Literatura (458) Seznam vyobrazení (481) Rejstřík umělců (487) Rejstřík věcný (490) Resumé (495) Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kroužená klenba nad střední lodí, Benedikt Rejt po 1512
(OCoLC)39561803
cnb000025725

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC