Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1995

objednat
ISBN 80-85239-30-2
000083537
Rekat.
OBSAH // STŘEDOVĚKÁ ISLAMSKÁ A ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE // L OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ISLÁMSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ /9/ // II. ZÁKLADY ISLÁMSKÉ TEOLOGIE A FILOSOFIE /14/ // AN-NAZZÁM /21/ // AL-AŠ’ARÍ /24/ // ?. DALŠÍ VÝVOJ ISLÁMSKÉ TEOLOGIE /29/ // ŠÍ’A /29/ // ISMÁ’ÍLÍJA /32/ // IV. ISLÁMSKÁ FILOSOFIE IX.-X. STOLETÍ /39/ // AL-KINDÍ /41/ // AL-FARÁBÍ /44/ // AR-RÁZÍ /47/ // ENCYKLOPEDICKÉ DÍLO VĚRNÉHO BRATRSTVA /4‘/ // V. IBN SÍNÁ (AVICENNA) /53/ // VI. ISLÁMSKÁ FILOSOFIE XI. STOLETÍ /61/ // AL-GHAZZÁLÍ /61/ // OMAR CHAJJÁM /70/ // IBN MISKAWAJHÍ /70/ // AL-BIRÚNÍ /70/ // IBN AL-HAJTHAM /71/ // AI BAGHDÁDÍ /71/ // VIL ISLÁMSKÁ FILOSOFIE XIL-XIV. STOL. VE ŠPANĚLSKI /72/ // IBN BÁDŽDŽA /72/ // IBN TUFAJL /73/ // IBN RUŠD (AVERROES) /74/ // IBN CHALDÚN /82/ // VIII. ISLÁMSKÁ MYSTIKA (SÚFISMUS) /83/ // IX. STŘEDOVĚKÁ ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE /92/ // SAADJA BEN JOSEF /92/ // IZÁK IZRAELI /93/ // IBN GABIROL /93/ // JEHUDA HALEVI /94/ // MOSE BEN MAIMÚN (MAIMONIDES) /95/ // X. STŘEDOVĚKÁ ŽIDOVSKÁ MYSTIKA (KABALA) /99/ // ABRAHAM ABÚ LAFIA /101/ // ZOHAR /102/ // IZÁK LURIA /105/ // FILOSOFIE RENESANCE A REFORMACE // I. ÚVOD /111/ // PROBLÉM HODNOCENÍ RENESANČNÍ EPOCHY DNES /111/ SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ PODMÍNKY V ITÁLII VE XIV.-XVI. STOL. /122/ // HUMANISMUS, PLATONISMUS A RENESANČNÍ INDIVIDUALITA /125/ // ?. FILOSOFIE RENESANCE V ITÁLII /133/ // PRŮKOPNÍCI RENESANČNÍHO MYŠLENÍ A PLATÓNSKÁ AKADEMIE VE FLORENCII
/133/ RENESANČNÍ ARISTOTELISMUS /140/ // DALŠÍ RENESANČNÍ MYSLITELÉ /„FILOSOFOVÉ PŘÍRODY“/ /145/ // TEORIE SPOLEČNOSTI /162/ // ?. RENESANČNÍ MYSLITELÉ MIMO ITÁLII /165/ // IV. REFORMAČNÍ HNUTÍ XVI. STOLETÍ /177/ // VZNIK REFORMACE V NĚMECKU /180/ // PROTESTANTŠTÍ RADIKÁLOVÉ /191/ // PROTIREFORMACE /206/ // REJSTŘÍK 1. (ISLÁMSKÁ A ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE) /212/ REJSTŘÍK 2. (FILOSOFIE RENESANCE A REFORMACE) /216/ EDIČNÍ POZNÁMKA /221/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC