Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2. přeprac.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003
368 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7013-379-1 (brož.)
Terminologický slovníček
Obsahuje bibliografii na s. 365-368
000083576
I. Obecná část // Předmluva // 1. Organizační a právní podklady činnosti ZZS (J. Mucha, D. Svobodová) // 1.1. Základy veřejného zdravotnictví 9 // 1.2. Úvod do problematiky neodkladné péče 11 // 1.3. Koncepce zdravotnické záchranné služby 16 // 1.4. Transplantační program a jeho vztah k ZZS 21 // 1.5. Medicína katastrof a integrovaný záchranný systém 23 // 1.6. Právní problematika ve zdravotnictví a v ZZS 32 // 2. Základy anatomie, fyziologie a patofyziologie (D. Borková, F. Ertlová, A. Kala, // S. Lexová, M. Ryšavá) // 2.1. Základní pojmy obecné biologie a patofyziologie 41 // 2.2. Pohybový systém 51 // 2.3. Dýchací systém 66 // 2.4. Systém krevního oběhu 71 // 2.5. Trávicí systém 85 // 2.6. Močový vylučovací systém 93 // 2.7. Pohlavní systém 96 // 2.8. Smysly 100 // 2.9. Řízení činnosti organismu 104 // 2.10. Odlišnosti krajních věkových skupin 113 // 3. Základy mikrobiologie, epidemiologie a hygieny (M. Kráčmar, L. Vrtná) // 3.1. Základy mikrobiologie 119 // 3.2. Infekce 123 // 3.3. Základy hygieny 129 // 4. Psychosociální problematika zdraví a nemoci (M. Jobánková) // 4.1. Úvodní poznámky 135 // 4.2. Neadaptivní chování 135 // 4.3. Základní typy svízelných situací 138 // 4.4. Psychologická problematika nemocného 139 // 4.5. Psychologická situace záchranáře 140 // 5. Základy farmakologie (D. Borková) // 5.1. Vybrané základní informace z obecné farmakologie 142 // 5.2. Vybrané základní informace ze speciální farmakologie 145 // 6. Ošetřovatelské postupy a technika v ZZS (D. Borková, F. Ertlová, J. Mucha, // P. Urbánek, A. Vosáhlo) // 6.1. Základní vyšetření a monitorování pacienta 150 // 6.2. Vyprošťování, polohování a odsun postiženého 152 // 6.3. Krvácení a jeho zástava 158 // 6.4. Rány a jejich ošetření 164 //
6.5. Obvazová a imobilizační technika 165 // 6.6. Instrumentace a asistence při neodkladných lékařských výkonech 175 // 6.7. Přístrojová technika v PNP a její použití 182 // 3 // II. Speciální část // 7. Neodkladná resuscitace (J. Mucha, M. Muchová) // 7.1. Diagnostika náhlé zástavy oběhu 194 // 7.2. Úvodní poznámky k neodkladné resuscitaci 194 // 7.3. Zajištění průchodnosti dýchacích cest 197 // 7.4. Umělé dýchaní 202 // 7.5. Náhrada a obnovení oběhu 204 // 7.6. Základní algoritmus NR pro záchranáře ZZS 208 // 7.7 Ošetření a resuscitace novorozence po porodu 209 // 8. Náhlá postižení oběhového systému (P. Kala, Z. Bystrický ml.) // 8.1. Šok 216 // 8.2. Bolest na hrudi 228 // 8.3. Ischemická choroba srdeční 228 // 8.4. Závažné poruchy srdečního rytmu 232 // 8.5. Hypertenze 235 // 8.6. Plicn9 embólie 236 // 8.7. Náhlá zástava oběhu 237 // 8.8. Náhlé příhody cévní 237 // 9. Náhlá postižení dýchání (A. Kala) // 9.1. Základní terminologie a parametry dechových funkcí 238 // 9.2. Dechová nedostatečnost 240 // 9.3. Asthma bronchiale a astmatický záchvat 242 // 9.4. Aspirace 243 // 9.5. Masivní hemoptýza, hemoptoe 243 // 9.6. Dechová tíseň dospělých 244 // 10. Náhlá postižení trávicího ústrojí (A. Kala) // 10.1. Náhlé příhody břišní 245 // 10.2. Jaterní selhání - 249 // 10.3. Zvracení 250 // 10.4. Průjem 250 // 11. Náhlá postižení ledvin (A. Kala) // 11.1. Náhlé selhání ledvin 252 // 11.2. Ledvinová kolika a urolitiáza 253 // 12. Náhlé příhody metabolické a endokrinní (A. Hep, V. Žáčková) // 12.1. Diabetes mellitus, cukrovka 255 // 12.2. Náhlá nedostatečnost kůry nadledvin 258 // 12.3. Náhlá postižení funkce štítné žlázy 259 // 12.4. Tetanie 260 // 13. Náhlé příhody neurologické (P. Urbánek) //
13.1. Poruchy vědomí a jejich klasifikace 262 // 13.2. Bezvědomí z neúrazových příčin 264 // 13.3. Neúrazové cévní mozkové příhody (apoplexie) 267 // 13.4. Epilepsie a jiné křečové stavy 269 // 13.5. Vertebrogenní postižení 272 // 4 // 13.6. Poruchy hybnosti a cítivosti 274 // 14. Život ohrožující infekce (P. Urbánek) // 14.1. Sepse 276 // 14.2. Rozsáhlé pneumonie 277 // 14.3. Meningitidy 279 // 15. Otravy (A. Kala) // 15.1. Úvodní poznámky 280 // 15.2. Přehled nejčastějších otrav 282 // 16. Úrazy (Z. Bystřičky st.) // 16.1. Náhlé krvácení - masivní krevní ztráta 289 // 16.2. Poranění obličeje a měkkých tkání hlavy 290 // 16.3. Poranění lebky a CNS 291 // 16.4. Poranění páteře a míchy 294 // 16.5. Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní 296 // 16.6. Poranění břicha a retroperitonea 298 // 16.7. Poranění končetin 300 // 16.8. Polytrauma 302 // 17. Náhlá postižení z fyzikálních a jiných příčin (Z. Bystřičky st.) // 17.1. Termické úrazy 305 // 17.2. Poleptání 309 // 17.3. Úraz elektrickým proudem 310 // 17.4. Úraz ozářením 311 // 17.5. Tonutí 313 // 17.6. Oběšení, škrcení, rdoušení 314 // 17.7. Náhlé alergické a anafylaktické příhody 315 // 18. Náhlá postižení dětí (M. Ryšavá) // 18.1. Úrazy 317 // 18.2. Dechová nedostatečnost 320 // 18.3. Otravy 325 // 18.4. Křeče 326 // 19. Náhlé příhody gynekologické a porodnické (J. Miklica) // 19.1. Náhlé krvácení z rodidel 328 // 19.2. Bolesti v podbřišku 329 // 19.3. Intravazální koagulopatie 331 // 19.4. Náhlé příhody v souvislosti s těhotenstvím a porodem 332 // 20. Náhlá postižení ušní-nosní-krční (R. Havlík) // 20.1. Krvácení 339 // 20.2. Obstrukce dolních dýchacích cest 341 // 20.3. Akutní postižení polykacích cest 342 // 20.4. Akutní poruchy rovnováhy 342 //
21. Náhlé příhody postihující oko (L. Hanák) // 21.1. Úrazy oka 344 // 21.2. Neúrazové poškození oka 347 // 22. Neodkladné situace v psychiatrii (I. Peška) // 22.1. Neklidný a agresivní nemocný 349 // 22.2. Základy psychiatrické syndromologie 350 // 22.3. Alkoholismus, alkoholové abstinenční delirium 351 // 22.4. Drogová závislost 352 // Přehled použitých zkratek a symbolů 354 // Stručný výkladový slovníček použitých cizích slov 357 // Literatura 365

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC