Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
340 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-300-7 (brož.)
Obsahuje černobílé ilustrace, terminologický slovníček
Bibliografie na s. 337-340
Péče intenzivní - příručky
Péče intenzivní přednemocniční - příručky
První pomoc - příručky
000083577
Úvodem // Předmluva (F. Ertlová), (J. Mucha) 8 // 1. Organizační a právni podklady činnosti ZZS - J. Mucha, D. Svobodová // 1.1. Základy veřejného zdravotnictví (J. Mucha) // 1.2. Úvod do problematiky neodkladné péče (J. Mucha) 13 // 1.3. Koncepce zdravotnické záchranné služby (J. Mucha) 18 // 1.4. Transplantační program a jeho vztah k ZZS (J. Mucha) 24 // 1.5. Medicína katastrof a integrovaný záchranný systém (J. Mucha) 26 // 1.6. Právni problematika ve zdravotnictví a v ZZS (D. Svobodová) 35 // 2. Základy anatomie, fyziologie a patofyziologie - D. Borková, F. Ertlová // 2.1. Základní pojmy obecné biologie a patofyziologie (D. Borková) 43 // 2.2. Pohybový systém (D. Borková) 51 // 2.3. Dýchací soustava (D. Borková) 64 // 2.4. Systém krevního oběhu (F. Ertlová) 68 // 2.5. Trávicí systém (F. Ertlová) 79 // 2.6. Močový vylučovací systém (F. Ertlová) 87 // 2.7. Pohlavní systém (F. Ertlová) 90 // 2.8. Smysly (F. Ertlová) 94 // 2.9. Řízení činnosti organismu (D. Borková) 98 // 2.10. Poznámky k odlišnostem krajních věkových skupin (D. Borková) 107 // 3. Základy mikrobiologie, epidemiologie a hygieny - M. Kráčmar, L. Vrtná // 3.1. Základy mikrobiologie (L. Vrtná) 112 // 3.2. Infekce (M. Kráčmar) 116 // 3.3. Základy hygieny (M. Kráčmar) 122 // 4. Psychosociální problematika zdraví a nemoci - M.Jobánková // 4.1. Úvodní poznámky 128 // 4.2. Neadaptivní chování 128 // 4.3. Základní typy svízelných situací 131 // 4.4. Psychosociální problematika nemocného 132 // 4.5. Psychologická situace záchranáře 133 // 5. Základy farmakologie - D. Borková // 5.1. Vybrané základní informace z obecné farmakologie 135 // 5.2. Vybrané základní informace ze speciální farmakologie 138 //
6. Ošetřovatelské postupy a technika v ZZS - D. Borková, F. Ertlová, P. Urbánek, A. Vosáhlo // 6.1. Základní vyšetření a monitorování pacienta (D. Borková) 142 // 6.2. Vyprošťování, polohování a odsun postiženého (A. Vosáhlo) 144 // 6.3. Krvácení a jeho zástava (A. Vosáhlo) 150 // 6.4. Rány a jejich ošetření (A. Vosáhlo) 156 // 3 // 6.5. Obvazová a imobilizační technika (A. Vosáhlo) // 6.6. Instrumentace a asistence při neodkladných lékařských výkonech ( F. Ertlová) // 6.7. Přístrojová technika v PNP a její použití (P. Urbánek) // II. SPECIÁLNÍ ČÁST // 7. Neodkladná resuscitace a související výkony zachraňující život - J. Mucha, M. Muchová // 7.1. Diagnostika náhlé zástavy oběhu (J. Mucha) 181 // 7.2. Základní neodkladná resuscitace (J. Mucha) 182 // 7.3. Rozšířená neodkladná resuscitace - názvosloví a obsah (J. Mucha) 194 // 7.4. Ošetření a resuscitace novorozence po porodu (M. Muchová) 195 // 8. Náhlá postižení krevního oběhu - Z. Bystrický ml., P. Kala // 8.1. Šok (Z. Bystřický ml.) 201 // 8.2. Bolest na hrudi (P. Kala) 212 // 8.3. Ischemická choroba srdeční (P. Kala) 213 // 8.4. Závažné poruchy srdečního rytmu (P. Kala) 217 // 8.5. Hypertenze (P. Kala) 219 // 8.6. Plicní embolie (P. Kala) 220 // 8.7. Náhlá zástava oběhu (P. Kala) 221 // 8.8. Náhlé příhody cévní (P. Kala) 221 // 9. Náhlá postižení dýchání - T. Julínek // 9.1. Základní terminologie a parametry dechových funkcí 223 // 9.2. Dechová nedostatečnost 224 // 9.3. Asthma bronchiale a astmatický záchvat 226 // 9.4. Aspirace 227 // 9.5. Masivní hemoptýza, hemoptoe 227 // 9.6. Dechová tíseň dospělých 228 // 10. Náhlá postižení trávicího ústrojí M. Mráz // 10.1. Náhlé příhody břišní 229 // 10.2. Jaterní selhání 234 // 10.3. Zvracení 235 //
10.4. Průjem 235 // 11. Náhlá postižení ledvin - M. Mráz // 11.1. Náhlé selhání ledvin 236 // 11.2. Ledvinová kolika a urolitiáza 237 // 12. Náhlé příhody metabolické a endokrinní - A. Hep // 12.1. Diabetes mellitus, cukrovka 239 // 12.2. Náhlá nedostatečnost kůry nadledvin 241 // 12.3. Náhlá postižení funkce štítné žlázy 242 // 12.4. Tetanie 243 // 4 // 13. Náhlé příhody neurologické - P. Urbánek // 13.1. Poruchy vědomí a jejich klasifikace // 13.2. Bezvědomí z neúrazových příčin // 13.3. Neúrazové cévní mozkové příhody (apoplexie) // 13.4. Epilepsie a jiné křečové stavy // 13.5. Vertebrogenní postižení // 13.6. Poruchy hybnosti a cítivosti // 14. Život ohrožující infekce - P. Urbánek // 14.1. Sepse // 14.2. Rozsáhlé pneumonie // 14.3. Meningitidy // 15. Otravy - V. Matuška // 15.1. Úvodní poznámky // 15.2. Přehled nejčastějších otrav // 16. Úrazy - Z. Bystřický st. // 16.1. Náhlé krvácení - masivní krevní ztráta // 16.2. Poranění obličeje a měkkých tkání hlavy // 16.3. Poranění lebky a CNS // 16.4. Poranění páteře a míchy // 16.5. Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní // 16.6. Poranění břicha a retroperitonea // 16.7. Poranění končetin // 16.8. Polytrauma // 17. Náhlá postižení z fyzikálních a jiných příčin - Z. Bystřický st. // 17.1. Termické úrazy // 17.2. Poleptání // 17.3. Úraz elektrickým proudem // 17.4. Úraz ozářením // 17.5. Tonutí // 17.6. Oběšení, škrcení, rdoušení // 17.7. Náhlé alergické a anafylaktické příhody // 18. Náhlá postižení dětí - Z. Bystřický ml. // 18.1. Úrazy dětí // 18.2. Náhlé dechové selhání u dětí // 18.3. Křečové stavy u dětí // 19. Náhlé příhody gynekologické a porodnické - J. Miklica // 19.1. Náhlé krvácení z rodidel //
19.2. Bolesti v podbřišku // 19.3. Intravazální koagulopatie // 19.4. Náhlé příhody v souvislosti s těhotenstvím a porodem // 20. Náhlá postižení ušní-nosní-krční a oční - F. Ertlová // 20.1. Náhlé příhody postihující ucho, nos a hrtan 314 // 20.2. Náhlé příhody postihující oko 316 // 21. Neodkladné stavy v psychiatrii - I. Peška // 21.1. Neklidný a agresivní nemocný ; 321 // 21.2. Základy psychiatrické syndromologie 322 // 21.3. Alkoholismus, alkoholové abstinenční delirium 323 // 21.4. Drogová závislost 325 // Přehled použitých zkratek a symbolů 326 // Stručný výkladový slovníček použitých cizích slov 329 // Literatura 337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC